Sosiaaliala

Sosiaalialan osaajia tarvitaan toteuttamaan palveluja, joilla edesautetaan väestön hyvinvointia, toiminta- ja työkykyä sekä parannetaan ihmisten elämäntilanteita.

Sosionomi (AMK)

210 opintopistettä
60 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3,5 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 16.-30.3.2022

Opinnot alkavat: syksyllä 2022

Valintakoe: 30.5.-3.6.2022

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sosionomi (AMK), Sosiaaliala, päivätoteutus, Pori

Mukana ihmisen arjessa

Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneiden työ on eri-ikäisten ihmisten kasvun, kehityksen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemista, arjessa selviytymisen ohjaamista, yhteisöjen vahvistamista, yhteiskunnallista vaikuttamista ja tiedottamista, palveluihin ohjausta ja tuottamista sekä työn kehittämistä eri asiakasryhmien kanssa. Sosionomina (AMK) sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Inhimillisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edustajana edistät ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Sosiaalialan osaamista tarvitaan yhä enenevästi myös sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen ulkopuolella.

Opiskelijamme työllistyvät

Valmistumisen jälkeen sinulla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa sosiaalialan kehittämis- ja johtotehtävissä, asiantuntijana ja koordinaattorina sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla ja viedä eteenpäin sosiaalisen näkökulmaa moniammatillisissa verkostoissa eri osa-alueilla yhteiskunnassa. Ala tarvitsee osaajia kehittämään ja johtamaan sosiaalialaa, inhimillisesti arvokasta tärkeää työtä.

Sosionomina voit työskennellä muun muassa seuraavanlaisissa työympäristöissä:

 • kehitysvammaisten parissa ja vammaistyössä
 • koulun oppilashuollossa tai varhaiskasvatuksessa
 • lastensuojelussa ja nuorisotyössä
 • ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa perhetyössä
 • mielenterveys- ja päihdetyössä
 • rikosseuraamustyössä /vankilassa
 • vanhustyössä tai aikuissosiaalityössä
 • kuntoutuksen tehtävissä
 • kehittämis- ja hanketyössä edellä mainituilla tehtäväaloilla

Ammattinimikkeitä

 • sosiaaliohjaaja
 • palveluohjaaja
 • ohjaaja
 • vastaava ohjaaja
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • koulukuraattori
 • erityissosiaaliohjaaja
 • sosiaalipalvelujohtaja
 • erityisasiantuntija

Lisäksi osa sosionomeista (AMK) työskentelee sosiaali- terveys-, kasvatus- ja kuntoutusalan yksikköjen, erityisesti laitosten/osastojen, asumisyksikköjen ja päivätoimintayksikköjen lähiesimiehinä.

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!**

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2020.

 

Koulutuksen sisältö

 • yhteiskuntatieteelliset aineet
 • sosiaalialan ammatillinen työ ja ammatillinen vuorovaikutus
 • monikulttuurinen työ
 • tutkimus, kehittäminen ja johtaminen
 • tiedonhankinta-, viestintä- ja kieliopintoja

Ammattiopinnoissa on mahdollisuus syventyä johonkin seuraavista sosiaalialan tehtäväalueista:

 • aikuissosiaalityö
 • erityiskasvatus ja vammaistyö
 • lastensuojelu, perhetyö ja nuorisokasvatus
 • varhaiskasvatus

Syventävät opinnot toteutetaan, kun vähintään 12 opiskelijaa valitsee kyseisen syventävän kokonaisuuden. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen perusryhmän maksimikoko on 25 opiskelijaa. Voit suorittaa 60 opintopisteen laajuiset opinnot varhaiskasvatuksessa ja sosiaalipedagogiikassa, jos tulet valituksi varhaiskasvatuksen vaihtoehtoisiin opintoihin.

Sosionomin (AMK) pätevyys sosiaali-, terveys- ja kasvatus-, kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden tehtävissä määrittyy sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa (272/2005). Sosionomi (AMK) on pätevä sosiaaliohjauksen ja kuraattorin tehtäviin (6§). Jos tutkintoon sisältyy vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot, Sosionomi (AMK) on kelpoinen myös varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Kansäinvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet osallistua työelämäyhteistyöhön ja erilaisiin projekteihin. Osan harjoittelusta suoritat SAMKin omassa palvelukeskus Soteekissa, missä opit myös yrittäjyyttä. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyön tavoitteena on syventää ammatillista osaamistasi. Se on työelämälähtöinen tutkimuksellinen työ tai toiminnallinen projekti. Sosiaalialan koulutus on mukana erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa on myös mahdollisuus tehdä opinnäytetöitä.

Sosiaaali- ja terveysalalle hakeutuvan terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja alalla työskentely edellyttää henkilökunnalta Tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa. THL:n sivuilla lisätietoa asiasta.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Lisää aiheesta

Marika Rämö päiväkodissa
| Hyvinvointi ja terveys

Opiskelijamme työllistyvät: Marika Rämö löysi päiväkodista oman paikkansa

Marika Rämö on valmistunut sosionomiksi SAMKista kesäkuussa 2016. Jo samana syksynä hän sai paikan juuri valmistuneesta päiväkoti Rytmistä. Rytmissä hän työskentelee tällä hetkellä eskariryhmän Kanteleet parissa.
Ilkka Toivonen ja Arttu Metsämäki opetustilanteessa. Lapset istuvat tuoleilla kaaressa luokkahuoneessa.
| Opinnot ja opetus

Pitkäjänteisyys palkittiin korona-ajan kv-harjoittelussa

Sosionomiopiskelijat Arttu Metsämäki ja Ilkka Toivonen olivat kuuden kuukauden harjoitteluvaihdossa Vietnamissa keväällä / kesällä 2020.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja sosiaalialan koulutuksesta

Hanna Hannukainen
044 710 3109
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme