Reaaliaikaisesti tietoa tuottava sensori turvaa veden laadun aiempaa tehokkaammin – sitä kehitetään nyt alkaneessa hankkeessa

Viime vuosina Suomessa ovat puhuttaneet muutaman kunnan vesikriisit. Miten talousvedessä tapahtuviin muutoksiin havahduttaisiin aiempaa nopeammin? Mitä jos ”nesteen sormenjäljen” pystyisikin tunnistamaan sensorilla? Loppuvuodesta alkaneessa hankkeessa kehitetään juuri tällaista laaja-alaisesti vedessä tapahtuviin muutoksiin reagoivaa ”nesteen sormenjäljen tunnistinta”.

6.2.2019 | Teksti: hanketoimijat | Kuva: Aino Pelto-Huikko

Kuvassa rakenteilla oleva vesilinja. Veden laadun anturointia kehitetään tässä projektissa juuri tällaisiin kohteisiin. SAMK WANDER
Kuvassa rakenteilla oleva vesilinja. Veden laadun anturointia kehitetään tässä projektissa juuri tällaisiin kohteisiin.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään kustannustehokasta ratkaisua veden laadun hallintaan ja siihen liittyvien riskien vähentämiseen suoraan vesiverkostoon kytkettävillä moderneilla anturiteknologioilla.

Uusia työkaluja vesiturvallisuuteen

Tavoite on, että sensori mahdollisimman nopeasti havaitsee ongelmat ja haitalliset muutokset veden laadussa esimerkiksi veden likaannuttua. Sensoritieto nopeuttaa vedenjakelusta vastuussa olevien tiedonsaantia, ja he voivat alkaa toimia ongelman poistamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Hankkeella lisätään digitalisaation hyödyntämistä vesiprosesseissa. Online-mittaus lisää vesiturvallisuutta eli helpottaa veden laatuun liittyvien riskitekijöiden hallintaa ja kasvattaa ymmärrystä vedenkäsittelyprosessien toiminnasta.

Puhtaan veden tarve ja merkitys kasvavat koko ajan. Globaali tarve tehokkaammalle vesienkäsittelylle on suuri. Kehitystoimien keskiössä ovat uudet älykkäät mittaus- ja anturiteknologiat.

Toteuttajat

Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa hanketta toteuttavat yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDER, Tampereen yliopiston Materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yksikkö sekä sensoriyritys ColloidTek Oy.

WANDER on tutkimuksissaan keskittynyt juomaveteen, veden ja materiaalien välisen vuorovaikutukseen sekä sisäympäristön hygieniaan. Materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yksiköllä on pitkät perinteet vesihuoltoon liittyvässä tutkimuksessa.

ColloidTek Oy:n erikoisalaa on nesteiden ominaisuuksien digitaalinen mittaus. Se kehittää ja myy anturi- ja mittausteknologiaa, jolla voidaan seurata nesteiden laatua ajantasaisesti ja jatkuvatoimisesti, tarvittaessa nesteeseen koskematta. Sen anturiteknologia tarjoaa täysin uuden tavan hankalasti mitattavien nesteiden ajantasaiseen seurantaan ja näin eri tuotantoprosessien tehokkuuden parantamiseen. Markkinoilla ei ole vastaavaa anturi- ja mittausmenetelmää.

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2018 – 31.3.2020.

Lisätietoa

Johtava hankepäällikkö Martti Latva, Satakunnan amk/Vesi-Instituutti WANDER, p. 044 710 3060, martti.latva@samk.fi

Toimitusjohtaja Matti Järveläinen, ColloidTek Oy, p.  040 574 2980, matti.jarvelainen@collo.fi

WANDER SAMK hallituksen karkihake logot

 

 

       

 

Lisää aiheesta

SAMK Vesi-instituutti julkaisu PEX putket
| Vesi

SAMKin Vesi-instituutilta julkaisut veden laadusta ja putkistojen kestävyydestä

SAMKin Vesi-instituutin tutkijoilta on julkaistu kaksi uutta julkaisua SAMKin julkaisusarjassa. Toinen julkaisu keskittyy talousveden laatuun, toinen vesijärjestelmien kestävyyteen ja vesivahinkojen ehkäisyyn. Molemmat julkaisut ovat ladattavissa verkosta, linkit jutussa.
Hana KuvaMichalJarmoluk
| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Talousveden ja jäteveden riskit tarkastelussa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Katriina Mannonen laati opinnäytetyönään Water Safety Planin (WSP) eli talousveden turvallisuussuunnitelman ja Sanitation Safety Planin (SSP) eli jäteveden turvallisuussuunnitelman Rauman Vedelle.

Uusimmat uutiset

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA