Tutkimuskeskus WANDER – Innovaatioita ja ratkaisuja paikallisiin sekä globaaleihin haasteisiin

Huhtikuussa julkaistu Tutkimuskeskus WANDERin kokoomajulkaisu tarjoaa katsauksen keskuksen laaja-alaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Naishenkilö pipetoi näytettä laboratoriossa valkoinen takki päällään.

Tutkimuskeskus WANDER perustettiin Prizztech Oy:n yhteyteen virallisesti vuonna 2005 nimellä Vesi-Instituutti. Toiminta oli alkanut jo vuonna 1999. Alkuvuosina keskuksen painopiste oli juomaveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden tuotehyväksyntäjärjestelmän luomisessa yhdessä Satakunnan vesialan yritysten ja VTT:n kanssa. Alkuvuonna 2024 Euroopan komissio antoi lopulliset säädökset tämän järjestelmän osalta, joka tulee voimaan vuonna 2026.

WANDERin tutkimustoiminnassa veden laatu on ollut keskeisessä roolissa alusta alkaen, ja se on osallistunut aktiivisesti juomavedenkäsittelykemikaalien standardisointiin vuodesta 2009 lähtien. Toiminnan siirtyessä vuonna 2013 Satakunnan ammattikorkeakouluun, keskus alkoi tutkia myös sisäympäristön terveellisyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten sisäilman ja kosketuspintojen merkitystä.

COVID-19-pandemian aikana tämä laajentuminen osoittautui merkittäväksi, sillä WANDERin tutkimus kykeni tarjoamaan ratkaisuja tartuntojen vähentämiseksi sisätiloissa. Yhteistyö yritysten kanssa on ollut olennaista keskuksen tutkimustoiminnassa, joka on pääasiassa soveltavaa. Keskus on mukana kansainvälisissä tutkimusverkostoissa, kuten EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitetussa STOP-projektissa.

– Tulevaisuudessa WANDER keskittyy jatkossakin uusien tutkimusaiheiden tarkasteluun ja kokeelliseen tutkimukseen, erityisesti nanoteknologian sovelluksiin vedenkäsittelyssä. Maakunnallinen tutkimusyhteistyö Satakunnan muiden organisaatioiden kanssa on meille keskeistä alueen kehityksen kannalta. Kokoomajulkaisu valottaa WANDERin keskeisiä tutkimusalueita ja tarjoaa näkökulmia rakennetun ympäristön terveyden edistämiseen koskien vettä ja vesijärjestelmiä, kosketuspintoja sekä sisäilmaa, kertoo Tutkimuskeskus WANDERin tutkimuspäällikkö Martti Latva.

Tutustu Tutkimuskeskus WANDERin kokoomajulkaisuun Theseuksessa

Jaa tämä sivu

Toni Aaltonen palvelinhuoneessa.

Innovaatio SAMKissa – Tekoälypalvelin vauhdittaa oppimista

SAMKin uusi tekoälypalvelin avaa ovia opiskelijoiden syvemmälle oppimiselle. SAMKissa rakennettu ainutlaatuinen tekoälypalvelin on suunniteltu erityisesti opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Mistä oikein on kyse, lehtori Toni Aaltonen?

Etualalla robotti, taustalla tutkijoita.

Vaasan yliopiston Robotics-maisteriohjelma käynnistyy syksyllä Porissa yhteistyössä SAMKin kanssa

Vaasan yliopiston Robotics-maisteriohjelma käynnistyy Porissa syksyllä 2024. SAMKin kanssa yhteistyössä toteutettavaan maisterikoulutukseen voi hakea 2.– 15.5.2024. Sopimus energia-alan robotiikkasovelluksiin liittyvän professuurin perustamiseksi ja maisteriohjelman käynnistämiseksi allekirjoitettiin vuonna 2022.

Kuvassa ryhmä RoboAI:n tutkijoita poseeraa kameralle.

RoboAI juhlii 5-vuotista taivaltaan näyttävällä robottien ohimarssilla 26.4. klo 14

Keväällä 2019 toimintansa aloittanut SAMKin ja Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteinen tutkimus- ja tuotekehityskeskus on vakiinnuttanut asemansa alueen teknologisena suunnannäyttäjänä.