Opiskelijamme työllistyvät: Annika työskentelee sairaanhoitajana lastensuojelussa

21-vuotias Annika Hasla valmistui 2,5 vuoden sairaanhoitajakoulutuksesta jouluna 2022.

15.4.2023 | Teksti: Sofia Lehto, SAMKin opiskelija | Kuva: Sofia Lehto

Annika Hasla seisoo lumisessa maisemassa SAMKin kampuksen edessä.

Sairaanhoitajaksi valmistunut Annika Hasla työskentelee nyt lastensuojelussa ja aikoo jatkaa opiskelua.

Annika ei alun perin halunnut toisen asteen opintojen jälkeen opiskella, mutta mieli muuttui ja hän haki loppujen lopuksi fysioterapeutiksi, toimintaterapeutiksi ja sairaanhoitajaksi muun muassa SAMKiin. Hän totesi jälkeenpäin, että sairaanhoitajakoulutus oli oikea valinta ja selkeä jatkumo edelliselle koulutukselle, lähihoitajalle.

Sairaanhoitajan koulutus koostuu teoriaopinnoista ja seitsemästä eri harjoittelusta.

– Opinnot ja opintojaksot perustuvat eri asiakasryhmiin ja jokaisesta suoritetaan oma harjoittelujakso, Annika kertoo.

Näitä on esimerkiksi sisätaudit, kirurgia, sekä lapset ja nuoret. Mielenkiintoisin aihealue oli Annikan mielestä lapset ja nuoret. Annikan lempiharjoittelu oli kirurgiaharjoittelu, jossa pääsi näkemään sairaalaympäristössä sairaanhoitajan työtä laidasta laitaan.

– Koulutuksessa parasta oli muut opiskelijat, oma tutoropettaja, sekä tietynlainen yhteisöllisyys. Haastavaksi osoittautuivat korona-ajan etäopinnot, jolloin osa simulaatioista toteutettiin etänä, sekä monet opintojaksot piti toteuttaa suurilta osin itsenäisesti opiskellen, Annika kertoo.

– Koulutuksessa oppi huomaamaan, kuinka paljon työllistymismahdollisuuksia sairaanhoitajalla on sairaalaympäristön ja perushoitotyön ulkopuolellakin, Annika lisää.

Nykyinen työpaikka löytyi harjoittelun kautta

Annika löysi nykyisen työnsä lastensuojelussa lasten ja nuorten harjoittelun kautta. Annika toimii lastensuojelulaitoksessa ohjaajana pyörittäen arkea, samoin kuin muutkin eri ammattiryhmiin kuuluvat ohjaajat. Sairaanhoitajana hän kuitenkin vastaa yksikön lääkehoidon suunnittelemisesta, sekä sen päivittämisestä.

– Opiskelu ei kuitenkaan jää tähän, vaan haluan jatkokouluttautua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, syventää tietoa eri osaamisista sairaanhoitajana, sekä nähdä mahdollisimman monia eri työpaikkoja, Annika lisää.

Lähitulevaisuudessa hänen on tarkoitus käydä täydennysopintoja mielenterveyteen ja päihdetyöhön liittyen, sekä syventävä koulutus lastensuojeluun.

Annika Hasla, puolilähikuva

Annika Hasla

  • Ikä: 21 vuotta
  • Kotikaupunki: Pori
  • Opinnot: 2022 valmistunut sairaanhoitajaksi (AMK)
  • Vapaa-aika: Kuluu ryhmäliikunnoissa ja kavereiden kanssa

15.4.2023 | Teksti: Sofia Lehto, SAMKin opiskelija | Kuva: Sofia Lehto

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.