Nuoret ovat tulevaisuuden kiertotalousyrittäjiä

Ympäristön kantokyky on globaali haaste, joka vaatii eri toimijoilta tiivistä yhteistyötä.  Nuorilla on tuoreita ajatusmalleja ja osaamista käytännön ratkaisujen löytämiseen. Keskisen Itämeren alueen ChangeMakers-projektissa kehitetään toisen asteen oppilaiden kiertotalousyrittäjyyden osaamista Suomessa, Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.

26.8.2020 | Teksti: Minna Keinänen-Toivola | Kuva: CC

Ihminen tietokoneen ääressä, lähikuvassa kynää pitelevä käsi, vihko ja kannettava tietokone.

Yrittäjämaista ajattelutapaa ympäristöhaasteisiin

Keskisen Itämeren alueen ChangeMakers-projekti kehittää yrittäjähenkistä ajattelutapaa 15-17-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Nuoret saavat innovatiivista osaamista ympäristöalalla ja yrittäjyydestä osana koulujensa opinto-ohjelmaa.  Opetuksen avulla erityistä huomiota kiinnitetään kestävään kestävyyteen, yrittäjäkasvatukseen ja sosiaalisen median viestintään. Projekti toteutetaan projektipartnerien, koulujen ja yritysten yhteistyönä.

Projektia vetää Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö ja Satakunnan ammattikorkeakoulu vastaa viestinnästä. Suomalaisista kouluista mukana ovat Merikarvian ja Eurajoen lukiot. Suomalaiset yritysesimerkit ovat laivanrakennus- ja tekstiiliteollisuudesta. Paikallisia yrityksiä kutsutaan esittelemään toimintaansa ja kannustamaan oppilaita yritystoimintaan.

Oppilaat harjoittelevat yrittäjyyden ajattelutapaa ympäristöhaasteiden avulla. Haasteet perustuvat tosielämän yritysten esimerkkeihin. Oppilaat oppivat ratkaisemaan ongelmia luovasti ja harjoittelevat ideoitaan käytännössä. Oppilaat luovat yritysten haasteiden pohjalta yhteensä 50 kansainvälistä harjoitusyritystä, joiden liiketoimintaideat liittyvät kestäviin ratkaisuihin. Harjoitusyrityksen teemana voivat olla tuote, palvelu, nettisovellus tai konsepti kertoo projektin vetäjä Marja-Leena Rönkkö Turun yliopiston Opettajan koulutuslaitoksen Rauman yksiköstä.

Projektin tulokset ja oppimateriaali tulee vapaasti saataville nettiin. Projektikumppanit luovat kaikille avoimen verkkoalustan. Verkkoalusta sisältöineen tehdään projektin aikana ja siihen pääsevät vaikuttamaan niin koulut, yritykset kuin muut asiasta kiinnostuneet. Verkkoalustassa esitellään nuorten harjoitusyrityksiä ja toisaalta jo olemassa olevien yritysten menestystarinoita. Verkkoalustalla on myös materiaalipankki opettajien käyttöön.

Intensiivikurssien aloitus etänä

ChangeMakersissa luodaan kiertotalousyrittäjyyden opinto-ohjelma kouluille. Opettajille pidetään koulutuksia tukeman heidän opetustaan luokissaan. Projektissa tehdään opettajien ja oppilaiden käyttöön oppimateriaalia, kuten videoita eri ympäristöhaasteiden ja yrittäjyyden teemoissa.

Oppilaat muodostavat kansainvälisiä pienryhmiä, jotka ottavat määritellyt ympäristöhaasteen harjoitusyrityksensä teemaksi. Pienryhmät tapaavat kasvotusten muutaman päivän intensiivikursseilla eri kohdemaissa. Pienryhmissä oppilaat oppivat kansainvälistä yhteistyötä, eri maiden ympäristöosaamisesta ja yhteisyrityksen perustamisesta. Projektin viestintäpäällikkö Nina Savela Satakunnan ammattikorkeakoulusta kertoo, että projektin sosiaalista mediaa hyödynnetään osana intensiivikurssien ohjelmaa.

Koronavirus muutti ChangeMakersin syksyn 2020 suunnitelmia. Ensimmäinen intensiivikurssi piti järjestää lokakuussa Riikassa, mutta se toteutetaan etänä. Matkustusrajoitukset haastavat projektitoimijat uusiin toimintatapoihin. Latvian teknillisen yliopiston tiimi järjesti kesällä 2020 kaksiviikkoisen kesäkoulun etänä. Latvialaisten hyviä käytäntöjä kesäkoulusta hyödynnetään ChangeMakersin intensiivikurssin toteutuksessa. Kaikkiaan projektissa tulee olemaan mukana 250 oppilasta eri maiden lukioista ja ammattiopistosta.

 

Lisätiedot:

tutkimuspäällikkö Minna Keinänen-Toivola
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Sähköposti: minna.keinanen-toivola@samk.fi
Puhelin: +358 44 710 3063

ChangeMakers projektin viestintäpäällikkö Nina Savela
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Sähköposti: nina.savela@samk.fi
Puhelin: +358 710 3630

ChangeMakers projektin vetäjä Marja-Leena Rönkkö
Turun yliopisto
Sähköposti: malepe@utu.fi
Puhelin: +358 50 5721490

Change Makers -logo.

Projektin perustietoja 

 

ChangeMakers-projektia rahoittaa Euroopan Unionin Interreg Central Baltic -ohjelma. Projektin kesto on 1.3.2020–30.11.2022 ja kokonaisbudjetti 1,4 miljoonaa euroa. Projektin kumppaneita ovat Turun yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Ahvenanmaan ammattiopisto, Tukholman yliopisto, Tallinnan tekninen yliopisto ja Riikan tekninen yliopisto. Tutustu projektin englanninkielisiin nettisivuihin.

26.8.2020 | Teksti: Minna Keinänen-Toivola | Kuva: CC

Lisää aiheesta

Syväraumanlahden laitureita ja veneitä siellä
| Vesi

Rock the Baltic Sea – yhdessä Itämeren hyväksi

Itämeren hyvinvointia edistävä Rock the Baltic Sea -kampanja toteutetaan SAMK-vetoisena jo neljättä kertaa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta Itämeren tilasta sekä kannustaa tekoihin, joita jokainen voi tehdä Itämeren hyväksi. Vuonna 2020 kampanja on osa kansallista Itämeripäivää ja keskittyy pienvenesatamien kestävään kehitykseen.
Lähikuva, erityisasiantuntija ja startup-mentori Santeri Koivisto.
| SAMK

Ideoista toteutukseen – Startup-yhteisö tukee opiskelijaa matkalla yrittäjäksi

SAMKin Yrityskiihdyttämö on 22 toimintavuotensa aikana tuottanut jo 320 yritystä. Nyt SAMK on lisännyt panostusta yrittäjyyteen ja perustanut proaktiivisen Startup-yhteisön, jota koordinoi maaliskuussa SAMKin erityisasiantuntijana aloittanut Santeri Koivisto.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK järjestää globaalin merenkulun konferenssin lokakuussa 2023. Konferenssin “Annual General Assembly of International Association of Maritime Universities in 2023” järjestelyt ovat jo käynnistyneet. https://samkarit.samk.fi/2022/09/30/globaali-merenkulun-konferenssi-jarjestetaan-lokakuussa-2023/

Verkkokauppa 2.0 -hankkeen koulutuksessa tänään Raumalla asiaa tuotteista ja verkkokaupan sisällöstä. Kouluttajana Made of Sundaysin verkkokauppias, designer ja webmaster Thomas Leppä. 👌🏼 #verkkokauppa #asiakaskokemus #yrittäjä #BIC #samk #katsetulevaisuuteen

SAMK on tehnyt Satakunnan Osuuskaupan kanssa pitkään yhteistyötä. Virallinen kumppanuussopimus tehtiin muutama vuosi sitten. Kumppanuudella on tavoiteltu yhteistyön syventämistä, laajentamista ja systematisointia sekä uusia yhteistyömuotoja. @SatakunnanOk https://www.samk.fi/uutiset/samk-ja-satakunnan-osuuskauppa-tiivistavat-yhteistyota/

Niin iloinen 🤩 kun otetaan yhteyttä ja sanotaan, että teemme tärkeää työtä @SatakunnanAMK ja siitä tehdään oikein julkaisukin 👌
@sataeduKrista kanssa kerrotaan miten hyvinvointiteknologia edistää osallisuutta ja miten aistikuormitusta voi ⬇️: http://yritma.fi/uutiset/sosiaali-ja-kuntatalous @RoboAI2

TEKOS hankkeella haluamme monialaisella tiimillä lisätä osallisuuden mahdollisuuksia #osallisuus #tekos https://yritma.fi/uutiset/sosiaali-ja-kuntatalous/teknologialla-osallisuutta-verkostolla-vaikuttavuutta