Hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen opinnot verkossa: Työelämälähtöisyys, ajankohtaisuus ja laaja-alaisuus motivoivat Johannaa

Hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja johtamisen opintoihin pääsee eri koulutustaustoilla. Pohjakoulutuksena voi olla jokin ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto yhteiskuntatieteiden tai sosiaali- ja terveystieteiden alalta. Myös opistoasteen tutkinto voidaan katsoa kelvolliseksi pohjakoulutukseksi. Opiskelijat valitaan valintakurssin kautta. Opinnot voi alkuorientaatiota lukuunnottamatta suorittaa kokonaan verkko-opintoina.  

22.8.2023 | Teksti: Hanna Valtokivi | Kuva: Hanna Valtokivi

Työllisyydenhoidon koordinaattori, sosionomi (ylempi AMK) Johanna Syysmäki
Työllisyydenhoidon koordinaattori, sosionomi (ylempi AMK) Johanna Syysmäki

Porilainen Johanna Syysmäki lähti opiskelemaan sosionomi (AMK)-pohjakoulutuksella ja hän valmistui YAMK-tutkintoon puolessatoista vuodessa.
– Olen työskennellyt Nakkilan kunnalla vuodesta 2012 erilaisissa tehtävissä, pääasiassa nuorten kanssa ja nyt olen ollut pari vuotta esihenkilönä työllisyyden hoidossa, Johanna kertoo.

Hyvinvointialueiden tulo vaikutti Johannan työssä siten, että heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluita, kuten kuntouttava työtoiminta, siirtyi pois kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.

– Mutta käytännössä tehdään paljon yhteistyötä ja kunnalla on edelleen vastuullaan nuorten työllistäminen, pitkäaikaistyöttömät ja koulutuspolkujen etsiminen. Teemme vahvasti yhteistyötä muun muassa TE-toimiston kanssa, keskitymme erityisesti työ- ja koulutuspolkuihin sekä nuorten työpajatoimintaan.

Miten ja miksi Johanna päätyi juuri hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-opointoihin?

– Monestakin syystä, mutta ehkä eniten sen takia, että asun tässä lähellä ja verkossa opiskelu oli mahdollista. Se oli sellainen varma valinta. Itse asiassa esihenkilöni suositteli minulle ylempää ammattikorkeakoulututkintoa jo joskus aiemmin ja se alkoi kiinnostaa.

Johannalla oli toisena vaihtoehtona sosiaalialan ylempi tutkinto.

–  Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja johtaminen vaikutti kuitenkin laajemmalta kokonaisuudelta minun työurani kannalta ja siihen työtehtävään, jossa nyt toimin. Avainsana oli palveluiden kehittäminen. Lisäksi tämä tutkinto ottaa huomioon eri ihmis- ja ikäryhmät.

Verkko-opinnot sujuivat ongelmitta

Johannan opiskelu sijoittui osittain koronapandemian aikaan, joten verkko-opinnot tulivat ikään kuin annettuina, vaikka koulutus on muutenkin tarkoitus suorittaa verkossa. Johannalla oli aiempaa kokemusta verkko-opinnosta johtamisen erikoisammattitutkinnosta.

Työ ja opiskelu tukevat toisiaan

Johanna näkee opinnot ikään kuin jatkumona työlle, ne tukevat toisiaan.
– Kun opiskelee, niin työssä kehittyy ja itse kehittyy antamaan uutta omalle työlle. Työelämälähtöisyys motivoi.

Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui työnhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen  muun muassa aiemman työnohjaajakoulutuksen ja kokemuksen takia.
– Aloitin opinnäytetyön prosessoinnin heti alussa. Ensimmäisinä opintopäivinä aloitetaan aiheen miettiminen. Näin opintojen loppuun eri jää liikaa rutistettavaa ja pysyy opinnoille suunnitellussa aikataulussa.

Johanna kiittelee työnantajaa, joka suhtautui opiskeluun ja itsensä kehittämiseen erittäin hyvin. Oman osaamisen kehittäminen on osa työhyvinvointia.

Tulevan syksyn Johanna aikoo ottaa rennommin ja ainoastaan sivusilmällä katsella netistä uutta opiskeltavaa.

– Henkilöstöjohtaminen kiinnostaa minua ja kaikki se, mitä näiden opintojen myötä on tullut esiin. Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara, oli sitten kysymys yrityksestä tai kuntaorganisaatiosta.

Johannan mielestä opinnoissa oli parasta johtamisen opinnot, erityisesti muutoksen johtaminen, koska hän itse on tekemisissä hyvinvointialueden ja TE-uudistuksen kanssa. Hyvää oli myös se, että opintoryhmässä oli eri koulutustaustoilta tulevia ihmisiä, jotka katsoivat asioita eri tulokulmista ja keskustelut olivat avartavia.

Hyvinvointipalveluihin ja työhyvinvointiin liittyvät opinnot sopivat Johannan mielestä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet YAMK-opinnoista. Ne ovat ajankohtainen aihe, joka käy yhdistelmänä monelle ammattiryhmälle.

Hyvinvointipalveluihin ja työhyvinvointiin liittyvät opinnot sopivat Johannan mielestä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet YAMK-opinnoista. Ne ovat ajankohtainen aihe, joka käy yhdistelmänä monelle ammattiryhmälle.

 

INFO
Seuraava haku on 4.–14.9.2023

Opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa. Alkuorientaatio on kuitenkin lähiopetuksessa kampuksella.

Opinnot rakentuvat kolmesta kokonaisuudesta: kehittämis- ja tutkimusosaamisesta, johtamisosaamisesta ja opinnäytetyöstä. Kehittämis- ja tutkimusosaamisen kokonaisuudessa laajennetaan ja syvennetään hyvinvointipalveluiden kehittämisen tietoperustaa. Johtamisosaamisen kokonaisuudessaon laajasti mahdollisuuksia valita itselle mielekkäät ja tarkoituksenmukaiset opintokokonaisuudet opintotarjottimelta, joka sisältää niin henkilöstöjohtamiseen, talousjohtamiseen kuin yhä moninaistuvaan työyhteisöön ja verkostomaisiin organisaatioihin liittyviä opintojaksoja.

22.8.2023 | Teksti: Hanna Valtokivi | Kuva: Hanna Valtokivi

Lisää aiheesta

Hennan opiskeluja on siivittänyt perhe ja ystävät, joka tukevat ja kannustavat. Tukiverkostoon kuuluvat puoliso ja lähellä asuvat isovanhemmat. 
| Opiskelijatarina

Liiketalous alkoi innostaa hyvinvointipalvelujen johtamisopintojen jälkeen – Henna suorittaa nyt jo neljättä tutkintoaan SAMKissa

Porilainen Henna Kuusisto sai äskettäin valmiiksi hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnon. Tänä vuonna hän aikoo saada päätökseen myös tradenomin opinnot. Tätä ennen sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi SAMKista valmistunut energiapakkaus pohjustaa kokonaan uutta uraa HR-koordinaattorina teollisuusyrityksessä.
Kirsi Vierunketo seisomassa aurinkoisessa talvisäässä.
| Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelma ennätysajassa

Kun Kirsi Vierunkedon ammatillinen kehittyminen tuli ajankohtaiseksi, häntä houkutteli hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnon monipuoliset opinnot. Alkuperäinen tarkoitus oli suorittaa opinnot rauhassa kahden vuoden aikana, mutta opinnot valmistuivatkin jo reilussa vuodessa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter

Porin Saskiat palkitsi kolme SAMKista viime keväänä kuvataiteilijaksi valmistunutta taiteilijaa, Senja Teriahon, Noora Lyyran ja Janina Haapasen. Heidän töitään on nyt esillä Galleria Porin Saskiassa.

#kuvataide #katsetulevaisuuteen

Mobiilirobottitestaus jatkuu DiakonTerveydessä. Robotti saattaa asiakkaat vaikka ryhmäliikuntaan tai kotihoidon toimistolle. Yhteistyössä @SatakunnanAMK @RoboAI2 @TampereUni @SuomenAkatemia ja Diakon.

SAMK has conducted a student well-being survey for several years. Despite national concerns about the students’ well-being, the overall well-being of SAMK students has improved from what it was a few years ago.

#thinkfuture #wellbeing

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 klo 16.
#katsetulevaisuuteen #rekry #avoimettyöpaikat

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence