Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

Hyvinvointipalveluiden kehittämis- ja johtamisosaamiselle on kasvavaa kysyntää työmarkkinoilla.

YAMK (Master)

90 opintopistettä

40 aloituspaikkaa

Ylempi ammattikorkeatutkinto

Kampus: Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 1.-15.9.2021

Valintakurssille ilmoittautuminen: 18.8.-20.9.2021

Opinnot alkavat: tammikuussa 2022

Opinnot kestävät: 1,5 - 2 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Opintopolku (sivustolla opintopolku.fi)

Tule kehittämään hyvinvointipalveluita

Opinnot rakentuvat kolmesta kokonaisuudesta: kehittämis- ja tutkimusosaaminen, johtamisosaaminen ja opinnäytetyö.  Opiskelija laajentaa ja syventää hyvinvointipalveluiden kehittämisen tietoperustaansa. Asiakasymmärryksen lisääminen ja palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen ovat keskiössä.  Johtamisosaamisen kokonaisuudessa opiskelijalla on laajasti mahdollisuuksia valita itselleen mielekkäät ja tarkoituksenmukaiset opintokokonaisuudet opintotarjottimelta, joka sisältää niin henkilöstöjohtamiseen, talousjohtamiseen kuin yhä moninaistuvaan työyhteisöön ja verkostomaisiin organisaatioihin liittyviä opintojaksoja.

Opiskelu on itsenäistä

Opiskelu koostuu kontaktiopetuksesta kampuksella tai verkossa sekä itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä suoritettavista tehtävistä tai tenteistä. Kontaktiopetusta on noin 2–3 päivänä kuukaudessa. Kontaktiopiskelujaksot/-päivät rakennetaan itsenäisen ja verkko-opiskelun aihepiirejä jäsentäväksi, kokoavaksi tai syventäväksi osaksi. Kontaktiopetuksen määrä vaihtelee opintojaksoittain.

Työllistyminen

Työllisyysnäkymät ovat alalla hyvät ja tulevaisuudessa lähijohdon tehtäviä avautuu eläköitymisten takia runsaasti, esimerkiksi lähijohtamistehtäviä sekä asiantuntijatehtäviä. Kyseessä on uusi ohjelma, joten ketään ei ole vielä valmistunut koulutuksesta, mutta esim. osastonhoitaja, tiiminvetäjä, kehittämispäällikkö, työhyvinvointiasiantuntija, hr- asiantuntija tai hyvinvointikoordinaattori voisivat olla mahdollisia valmistuneiden työnimikkeitä.

Opiskelijoita tekemässä ryhmätöitä SAMKin luokassa.

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

  • Yli 4000 opiskelijaa
  • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
  • Noin 600 tutkintoa vuodessa
  • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelmassa on 30 op kaikille pakollisia kehittämis-, tutkimus- ja johtamisopintoja. Lisäksi opiskelija valitsee vähintään 25 op johtamisopintoja henkilökohtaisen kiinnostuksensa ja aikataulunsa mukaisesti. Täydentävät opinnot voivat suuntautua joko johtamiseen tai oman ammattialan asiantuntijuuden vahvistamiseen/laajentamiseen.

Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 25 op, Johtamisosaaminen 25-30 op, täydentäv osaaminen 0-5, opinnäytetyö 30, vapaasti valittavat 5op

Kansainvälisyys ja työelämäyhteistyö

Tässä tutkinto-ohjelmassa kansainvälisyys näkyy lähinnä käytettävässä kirjallisuudessa ja opetuksen lähdemateriaaleissa. Opiskelijat opettelevat hakemaan tieteellistä lähdeaineistoa myös kansainvälisistä tietokannoista. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan käytetään vierailevia luennoitsijoita, kuten kansainvälisiä vaihto-opettajia.

Pääosa tehtävistä voidaan tehdä joko omaan tai muuhun työorganisaatioon. Opinnäytetyö tehdään työelämäyhteistyössä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (30 op) on YAMK- tutkinnossa työelämälähtöinen tai työelämän tarpeisiin vastaava tutkimuksellinen tai projektimainen tehtävä tai kehittämistyö. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa, että hän osaa soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyö voidaan toteuttaa omassa työyhteisössä, muussa kohdeorganisaatiossa tai tehdä osana alueen tai ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa.  Opinnäytetyön laajuus vastaa 800h työtä. Opinnäytetyön tehdään tavallisimmin yksin mutta parityökin on mahdollinen. Tällöin opinnäytetyön laajuus ja vaativuus tulee mitoittaa vastaamaan kahden opiskelijan työmäärää.

Opinnäytetyön voi tehdä suomeksi tai englanniksi.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Merja Sallinen
044 710 3768
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 25
28100 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme