Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

Hyvinvointipalveluiden kehittämis- ja johtamisosaamiselle on kasvavaa kysyntää työmarkkinoilla.

YAMK (Master)

90 opintopistettä
40 aloituspaikkaa
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 1,5–2 vuotta
Kampus: Verkkototeutus lukuunottamatta aloituspäiviä, jotka ovat Porin kampuksella (Satakunnankatu 23)

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 4.–14.9.2023

Valintakurssille ilmoittautuminen: 4.–21.9.2023

Opinnot alkavat: tammikuu 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista)

Tule kehittämään hyvinvointipalveluita

Tarvitsetko työssäsi nyt tai tulevaisuudessa monipuolista hyvinvointipalveluiden johtamis- ja kehittämisosaamista? Tämä tutkinto-ohjelma sopii juuri sinulle.

Opinnot rakentuvat kolmesta kokonaisuudesta: kehittämis- ja tutkimusosaamisesta, johtamisosaamisesta ja opinnäytetyöstä. Kehittämis- ja tutkimusosaamisen kokonaisuudessa laajennat ja syvennät hyvinvointipalveluiden kehittämisen tietoperustaasi. Johtamisosaamisen kokonaisuudessa sinulla on laajasti mahdollisuuksia valita itsellesi mielekkäät ja tarkoituksenmukaiset opintokokonaisuudet opintotarjottimelta, joka sisältää niin henkilöstöjohtamiseen, talousjohtamiseen kuin yhä moninaistuvaan työyhteisöön ja verkostomaisiin organisaatioihin liittyviä opintojaksoja.

Opiskelu on itsenäistä ja toteutuu etäyhteyksillä

Opiskelu koostuu kontaktiopetuksesta sekä itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä suoritettavista tehtävistä tai tenteistä. Kontaktiopiskelujaksot/-päivät rakennetaan itsenäisen ja verkko-opiskelun aihepiirejä jäsentäväksi, kokoavaksi tai syventäväksi osaksi. Kontaktiopetus toteutuu orientaatiopäiviä lukuun ottamatta kokonaan verkossa ja sitä on noin 2–3 päivänä kuukaudessa. Voit siis opiskella mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa.

Työllistyminen

Työllisyysnäkymät ovat alalla hyvät ja tulevaisuudessa avautuu eläköitymisten takia runsaasti esimerkiksi lähijohtamistehtäviä sekä asiantuntijatehtäviä. Kyseessä on uusi ohjelma, joten valmistuneita on vasta vähän, mutta esim. osastonhoitaja, tiiminvetäjä, kehittämispäällikkö, työhyvinvointiasiantuntija, HR-asiantuntija tai hyvinvointikoordinaattori ovat mahdollisia valmistuneiden työnimikkeitä. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi tutkinto (maisteri).

Opiskelijoita tekemässä ryhmätöitä SAMKin luokassa.

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

  • Yli 4000 opiskelijaa
  • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
  • Noin 600 tutkintoa vuodessa
  • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

Koulutuksen sisältö

Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 25 op, Johtamisosaaminen 25–30 op, täydentävä osaaminen 0–5 op, opinnäytetyö 30 op, vapaasti valittavat opinnot 5 op.

Tutkinto-ohjelmassa on 30 op kaikille pakollisia opintoja. Lisäksi valitset 20–25 op johtamisopintoja henkilökohtaisen kiinnostuksesi ja aikataulusi mukaisesti. Täydentävät opinnot (0–5 op) voivat suuntautua joko johtamiseen tai oman ammattialasi asiantuntijuuden vahvistamiseen/laajentamiseen.

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti suomeksi. Oppimistehtävien taustamateriaali tai tenttiaineisto voi olla myös vieraskielistä.

Kansainvälisyys ja työelämäyhteistyö

Tässä tutkinto-ohjelmassa kansainvälisyys näkyy lähinnä käytettävässä kirjallisuudessa ja opetuksen lähdemateriaaleissa. Opiskelijana opit hakemaan tieteellistä lähdeaineistoa myös kansainvälisistä tietokannoista. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan käytetään vierailevia luennoitsijoita, kuten kansainvälisiä vaihto-opettajia. Sinulla on myös mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon SAMKin partnerikorkeakouluihin.

Pääosan opintojaksojen tehtävistä voit tehdä joko omaan tai muuhun työorganisaatioon liittyen.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (30 op) on YAMK- tutkinnossa työelämälähtöinen tai työelämän tarpeisiin vastaava tutkimuksellinen tai projektimainen tehtävä tai kehittämistyö. Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen.

Opinnäytetyön voit toteuttaa omassa työyhteisössäsi, muussa kohdeorganisaatiossa tai tehdä osana alueen tai ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa.  Opinnäytetyön laajuus vastaa 800 h työtä. Opinnäytetyön tehdään tavallisimmin yksin mutta parityökin on mahdollinen. Tällöin opinnäytetyön laajuus ja vaativuus tulee mitoittaa vastaamaan kahden opiskelijan työmäärää.

Lisää aiheesta

Hennan opiskeluja on siivittänyt perhe ja ystävät, joka tukevat ja kannustavat. Tukiverkostoon kuuluvat puoliso ja lähellä asuvat isovanhemmat. 
| Opiskelijatarina

Liiketalous alkoi innostaa hyvinvointipalvelujen johtamisopintojen jälkeen – Henna suorittaa nyt jo neljättä tutkintoaan SAMKissa

Porilainen Henna Kuusisto sai äskettäin valmiiksi hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnon. Tänä vuonna hän aikoo saada päätökseen myös tradenomin opinnot. Tätä ennen sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi SAMKista valmistunut energiapakkaus pohjustaa kokonaan uutta uraa HR-koordinaattorina teollisuusyrityksessä.
Työllisyydenhoidon koordinaattori, sosionomi (ylempi AMK) Johanna Syysmäki
| Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen opinnot verkossa: Työelämälähtöisyys, ajankohtaisuus ja laaja-alaisuus motivoivat Johannaa

Hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja johtamisen opintoihin pääsee eri koulutustaustoilla ja opinnot voi suorittaa alkuorientaatiota lukuunottamatta kokonaan verkossa. Porilainen Johanna Syysmäki lähti opiskelemaan sosionomi (AMK)-pohjakoulutuksella ja hän valmistui YAMK-tutkintoon puolessatoista vuodessa. 
Kirsi Vierunketo seisomassa aurinkoisessa talvisäässä.
| Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelma ennätysajassa

Kun Kirsi Vierunkedon ammatillinen kehittyminen tuli ajankohtaiseksi, häntä houkutteli hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnon monipuoliset opinnot. Alkuperäinen tarkoitus oli suorittaa opinnot rauhassa kahden vuoden aikana, mutta opinnot valmistuivatkin jo reilussa vuodessa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Merja Sallinen
044 710 3768
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 25
28100 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme