Neljännesmiljoona opinnäytetyötä ja julkaisua netissä – Theseus on Suomen suurin julkaisuarkisto

Ammattikorkeakoulujen yhteinen opinnäytetöiden ja julkaisujen verkkokirjasto Theseus.fi tarjoaa luettavaksi jo runsaat 250 000 opinnäytetyötä ja julkaisua. SAMKin aineisto löytyy näppärästi.

Theseus-nettisivu puhelimessa.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen opinnäytetöiden ja julkaisujen verkkokirjasto Theseus.fi tarjoaa luettavaksi jo runsaat 250 000 opinnäytetyötä ja julkaisua.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä on tärkeässä roolissa työelämä, jonka kehittämistehtävistä opinnäytetöissä on usein kyse. Opinnäytetöiden ja julkaisujen tarjoama arvokas ja käytännönläheinen tieto ei jää kirjaston varastoon pölyttymään. SAMKin opiskelijoiden netissä julkaisemat opinnäytetyöt ja SAMKin verkkojulkaisut löytyvät googlettamalla, kirjaston SAMK-Finna-hakupalvelulla sekä kansallisella Finna.fi-haulla.

SAMK on ollut mukana Theseuksessa alusta asti, vuodesta 2008. Kuudessatoista vuodessa SAMKin opiskelijoiden opinnäytetöiden määrä Theseuksessa on kasvanut noin 12 000:een. Näitä opinnäytetöitä avattiin Theseuksesta yli 760 000 kertaa vuonna 2023 – jokainen opinnäytetyö siis keskimäärin kuutisenkymmentä kertaa.

Valtaosa SAMKista valmistuvista opiskelijoista, neljä viidestä julkaisee opinnäytetyönsä avoimesti netissä. Loput julkaisevat Theseuksen käyttörajatussa kokoelmassa. Silloin opinnäytetyön voi lukea vain ammattikorkeakoulun tietoverkossa.

Eniten luetut SAMKin opinnäytetyöt Theseuksessa vuonna 2023

Osaaja-julkaisu nostaa esiin parhaat opinnäytetyöt

Parhaiksi arvioituihin SAMKin opinnäytetöihin voi tutustua vuosittain kootuissa Osaaja-julkaisuissa Theseuksessa.

Näistä julkaisuista saa parhaiden opinnnäytetöiden kautta silmäyksen ammattikorkeakoulussa alueen yritysten ja yhteisöjen kehittämiseksi tehtävästä työstä.

SAMKin julkaisut Theseuksessa

SAMK tuotti 22 uutta julkaisua Theseukseen vuonna 2023. Näistä eniten lukijoita on tähän mennessä saanut Digiraivaajan opas : tunnista prosessit, automatisoi tylsät vaiheet ja taklaa muutosvastarinta.

Jos jonkin tietyn julkaisun latausmäärä kiinnostaa, sitä voi seurata Theseuksessa julkaisun omalla nettisivulla. Samoin näkee opinnäytetyön latausmäärän.

Eniten luetut SAMKin verkkojulkaisut vuonna 2023

Jaa tämä sivu

Soteala tarvitsee tulevaisuuden hoitotyön osaajia

Kaikilla sotealan organisaatioissa työskentelevillä on avoin mahdollisuus osallistua DigiSimu-hankkeen koulutusiltapäivään ja työpajoihin sekä niiden kautta vaikuttaa tulevaisuuden hoitotyön koulutukseen.

Tulppaani

SAMKista valmistui huhtikuussa yhteensä 77 opiskelijaa

SAMKista valmistui huhtikuussa yhteensä 77 opiskelijaa. Valmistuneista 12 suoritti YAMK-tutkinnon. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita.

Kukka-asetelma

SAMKista valmistui maaliskuussa yhteensä 108 opiskelijaa

SAMKista valmistui maaliskuussa yhteensä 108 opiskelijaa. Valmistuneista 13 suoritti YAMK-tutkinnon. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita.