SAMKin toiminnan ja jatkuvan kehittymisen perusta

Jokainen opiskelijamme työllistyy, sillä koulutusohjelmamme on profiloitu alueen tarpeen mukaan ja yhteistyö työelämän kanssa on laajaa.

SAMKin toiminnalle keskeistä on

 • tuottaa maakunnan ja lähialueiden tarvitsemaa osaavaa työvoimaa tekemällä koulutus-, ja koulutusvolyymivalintansa alueen kehittämistä ennakoivien elinkeinorakenne-, työvoimatarve- ja osaamistarveanalyysien pohjalta
 • uudistaa osaamista maakunnassa ja lähialueilla toimimalla sekä uuden osaamisen siirtäjänä työelämään että alueen väestön elinikäisen oppimisen tukijana
 • toimia työelämäyhteistyön alueellisena kokoavana voimana innovaatioympäristöjä, kehittämis- ja osaajaverkostoja sekä osaamiskeskittymiä vetämällä
 • toimia maakunnan ja lähialueiden kansainvälistäjänä ja yrittäjyyden edistäjänä
 • kehittää omaa osaamistaan erityisesti vahvuus- ja nousevilla aloilla

SAMKin laatupolitiikka

 • Toiminta on asiakaslähtöistä
 • Toiminnassa pyritään tietoisesti korkeaan laatuun ja jatkuvaan kehittämiseen
 • Korkean laadun ylläpitäminen kuuluu jokaiselle henkilökuntaan kuuluvalle
 • Strateginen johtaminen ja toiminnan kehittäminen perustuvat jatkuvaan arviointiin
 • Ylläpidetään perustehtävien korkeatasoista hoitamista tukevaa laatujärjestelmää

Laatutavoitteet

Ohjausprosessien laatutavoitteet

 • SAMKilla on selkeä ja haastava visio sekä ymmärrettävät strategiset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat, jotka ohjaavat toimintaa
 • Henkilöstö pystyy tunnistamaan oman työnsä osaksi SAMKin toiminnan kokonaisuutta ja työtyytyväisyys on hyvä
 • Oman toiminnan arviointi ja saadun arviointitiedon hyödyntäminen ja käsittely henkilöstön kanssa on luonnollinen ja hyväksytty osa toimintaa kaikilla SAMKin tasoilla
 • Asetetut tavoitteet ja toiminnan velvoitteet ovat sopusoinnussa osoitettujen resurssien kanssa

Opetuksen laatutavoitteet

 • Opetus on todettu laadukkaaksi
 • Valmistuvien osaaminen on ajantasaista ja työelämän arvostamaa
 • Opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa (säännönmukainen suoritusaika)
 • Koulutus on vetovoimaista
 • Opiskelijat osallistuvat opetuksen kehittämiseen

Tutkimuksen ja tki-toiminnan laatutavoitteet

 • Tutkimushankkeet käynnistyvät työelämän tarpeista
 • Tutkimushankkeiden tulokset saadaan nopeasti työelämän hyötykäyttöön
 • Oman henkilöstön osaamisen lisääminen, mikä siirtyy koulutuksen kautta opiskelijoille ja edelleen työelämään
 • Tutkimuksella ja kehittämistoiminnalla on vahva yhteys opetukseen

Palveluprosessien laatutavoitteet

 • Palveluprosessit mahdollistavat sujuvan opiskelun, opettamisen sekä tutkimuksen ja kehittämistoiminnan
 •  Opiskelijat arvostavat oppimisympäristöjä