Ristiinopiskelu

Hyödynnä monipuoliset mahdollisuudet myös toisista korkeakouluista!

Ristiinopiskelu mahdollistaa opintojen suorittamisen toisista korkeakouluista. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa, mitä erilaisia tapoja on suorittaa opintoja muualta ja millaisia yhteistyöverkostoja meillä on hyödynnettävissäsi.

Mitä on ristiinopiskelu?

Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että voit suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Voit laajentaa opiskelumahdollisuuksiasi valitsemalla opintoja toisesta kotimaisesta korkeakoulusta ja sisällyttää nämä opinnot tutkintoosi. SAMK on mukana useissa ristiinopiskeluverkostoissa.

Jotta voit suorittaa ristiinopiskeluopintoja, sinulla tulee olla voimassa oleva opiskeluoikeus kotikorkeakoulussasi ja ilmoittautunut läsnäolevaksi omassa korkeakoulussasi. Ole yhteydessä omaan opettajatutoriisi omassa korkeakoulussasi keskustellaksesi, mitä ristiinopiskeluun kuuluvia vaihtoehtoja sinulla on käytettävissäsi. Sinun tulee myös hyväksyttää ristiinopiskeluopinnot osaksi opintojasi.

Opiskeluoikeus perustuu korkeakoulujen välisiin sopimuksiin. Opiskeluoikeus on määräaikainen ja sinä aikana voit opiskella vain valitsemiasi ristiinopiskelun piiriin kuuluvia opintoja. Ristiinopiskeluverkostot ja sopimukset ovat erilaisia ja kattavat opintoja eri laajuisesti. Useat verkostoista keskittyvät vain tiettyyn koulutusalaan.

CampusOnline

CampusOnline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen opintotarjontaportaali. CampusOnlinesta löydät opintotarjontaa kaikista Suomen ammattikorkeakouluista.

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija anu-mari.elohaka@samk.fi
Koulutuspäällikkö Pia Lamminen, pia.lamminen@samk.fi

Ristiinopiskeluverkostomme

5YAMK

Verkostossa ovat mukana SAMK, TurkuAMK, JAMK, TAMK sekä OAMK. 5YAMK-verkosto tuottaa ristiinopiskeluopintoina 25 opintopisteen laajuisen moduulin Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät opinnot. SAMKissa tämän moduulin voivat opintoihinsa valita Vanhustyön sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen YAMK-opiskelijat.

Lisätietoja:
Lehtori Mikko Nieminen, mikko.t.nieminen@samk.fi

DiSata

SAMKin ja Diakin yhteistyön tavoitteena on lisätä sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen toteutusmahdollisuuksia ja sosiaalialan ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskinäistä verkostoitumista Satakunnan alueella. Yhteistyöllä vahvistetaan myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä Satakunnan alueella toimivien ammattikorkeakoulujen kesken.

Lisätietoja:
Sosionomi AMK: lehtori Hanna Hannukainen, hanna.hannukainen@samk.fi
Sosiaaliala, ylempi AMK: lehtori Satu Vaininen, satu.vaininen@samk.fi

HyVA (hyvinvointianalyytikko)

SAMK ja LapinAMK järjestävät ristiinopiskeluopintoina Hyvinvointiteknologian YAMK-tutkinnon toisen suuntautumisvaihtoehdon, Hyvinvointianalyytikko digitaalisen tiedon asiantuntijana. Kokonaisuus on laajuudeltaan 25 op.

Lisätietoja:
Lehtori Anu Elo, anu.elo@samk.fi

KiVANET

Kivanet-verkosto tarjoaa kielten verkko-opintoja. KiVANET on syntynyt opetus- ja kulttuuriministeriön KiVAKO-kärkihankkeen, kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa, pohjalta. KiVANETistä voit valita opintoja useista kielistä: saksa, venäjä, espanja, ranska, italia, kiina, portugali, japani, viro, viittomakieli ja korea.

Lisätietoja:
Lehtori Liisa Hannuksela, liisa.hannuksela@samk.fi

KUPI – Kunnossapidon opetusyhteistyöverkosto

SAMK on mukana neljän ammattikorkeakoulun konetekniikan tutkinto-ohjelmien kehittämässä KUPI -kunnossapidon ristiinopiskeluverkostossa. Kunnossapidon sateenvarjon alla pääset osallistumaan kunnossapidon (Lapin AMK), muoviosaamisen (SAMK), teknisen mekaniikan (LAB-AMK) ja putkistosuunnittelun (XAMK) opintojaksoihin.

Lisätietoja:
Tuntiopettaja Iina Virtanen, iina.virtanen@samk.fi tai opetuspäällikkö Daniela Tanhua, daniela.tanhua@samk.fi

OsKuRi – Kuntoutusalan ristiinopiskeluverkosto

Oskuri-verkosto tarjoaa opintoja sinulle, joka opiskelet kuntoutusalalla. OsKuRi-ristiinopiskelussa ovat mukana SAMK, JAMK, Karelia, Metropolia, OAMK, TAMK, Turku AMK sekä XAMK.

Lisätietoja:
Opetuspäällikkö Hanna Tuomienen, hanna.tuominen@samk.fi

SAMK–SeAMK-opetusyhteistyö

Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat solmineet opetusyhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa ko. korkeakoulujen opiskelijoille entistä laajemmat opiskelumahdollisuudet. Kohderyhmänä ovat SAMKin ja SeAMKin tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä polkuopiskelijat.