Opiskelijamme työllistyvät: Sosionomikoulutus antaa monipuoliset mahdollisuudet työelämään ja jatko-opintoihin

Jennie Lipasti valmistui sosionomiksi vuonna 2015. Tällä hetkellä hän opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja työskentelee unelmatyössään varhaiskasvatuspäällikkönä.

Jennie Lipasti Svenska Teaternin edessä Helsingissä.

Sosionomiopintojen kautta varhaiskasvatuspäälliköksi edennyt Jennie Svenska Teaternin edessä Helsingissä.

Jennie Lipasti on opiskellut SAMKissa sosionomiksi. Hän päätyi opiskelemaan SAMKiin, koska asui Satakunnassa, joten se oli hänelle sitä kautta luonnollinen valinta.

– Olen suorittanut perus- ja ammattikoulun äidinkielelläni, joka on ruotsi, joten aluksi hieman mietitytti opiskelu suomen kielellä, mutta sain kuitenkin huomata nopeasti, että suomenkieliset opinnot olivat ennemminkin mahdollisuus.

Jennie on koulutustaustaltaan myös lähihoitaja ja tehnyt töitä erityislasten kanssa.

– Sosionomin opinnot tuntuivat hyvältä valinnalta myös jatko-opintoja silmällä pitäen. Opiskeluiden aikana suuntani vei kohti varhaiskasvatusta.

Eteneminen varhaiskasvatuspäälliköksi

Jennie kertoo opiskelumuistojen SAMKista olevan positiivisia.

– Opintojen antama pohja oli erittäin vankka ja sen varaan oli luontevaa lähteä syventämään osaamista entisestään. Opettajat olivat asiantuntevia ja kannustavia.

Hänen opiskeluaikanaan sosionomin opinnoista pystyi vielä valmistumaan varhaiskasvatuksen opettajaksi. Hänen urapolkunsa on johdattanut hänet mm. tiedepäiväkotiin, varhaiskasvatuksen hankekoordinaattoriksi ja tämän vuoden vaihteessa hän palasi juurilleen Porin ruotsinkieliseen päiväkotiin (BSS Daghemmet), jossa hän työskenteli jo opiskeluaikanaan. Kuitenkin työnkuva on muuttunut opintojen ja kartutetun kokemuksen ansiosta BSS Daghemmetin varhaiskasvatuspäälliköksi.

Monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet

Jennie on jatkanut opintoja SAMKissa, siirtyen ylemmän AMK-tutkinnon pariin. Kuten jutussa jo aiemmin mainittiin, Jennie valitsi alun perinkin sosionomiopinnot jatko-opinnot silmällä pitäen.

– Ajatus kypsyi hiljalleen työuran aikana ja kiinnostus kehittämis- ja johtamistyöhön lisääntyi kokemuksen karttuessa. Työn ja ylemmän AMK-tutkinnon yhdistäminen ei ole mahdotonta, mutta vaatii halua syventää omaa ammattitaitoa. Oman elämän aikatauluttaminen ja osaamisen yhdistäminen teorian ja käytännön välillä kuitenkin korostuu tässä tilanteessa.

Opintoja suoritetaan ylemmässä AMK:ssa paljolti omatoimisesti sekä ryhmätöiden kautta. Lähiopiskelupäiviä on 2-3 kuukaudessa.

– Opinnot ovat antoisia ja niiden avulla on hyvä pysähtyä reflektoimaan omaa ammatillista polkuaan samalla, kun kerryttää lisää osaamista. On myös antoisaa verkostoitua ja tavata muita alan huippuosaajia, joilla kaikilla on erilaisia kokemuksia ja työtehtäviä.

Tulevaisuuden haaveiksi Jennie kertoo opinnot kasvatustieteen maisteriksi, monimuoto-opintojen kautta. Hän on iloinen päästessään olemaan osa laadukasta varhaiskasvatusta toteuttavaa työyhteisöä sekä edustamaan organisaatiota, joka toimii yhteisöllisyyden ja monikielisyyden edistäjänä.

Lue lisää sosiaalialan AMK-tutkinnon opinnoista Lue lisää sosiaalialan YAMK-tutkinnon opinnoista Jennie Lipasti Svenska Teaternin edessä Helsingissä.

Jennie Lipasti

  • Varhaiskasvatuspäällikkö Porin ruotsinkielisessä päiväkodissa
  • Valmistunut SAMKista sosionomiksi 2015
  • Aloittanut YAMK-sosionomiopiskelijana SAMKissa syksyllä 2022

Jaa tämä sivu

Toni Aaltonen palvelinhuoneessa.

Innovaatio SAMKissa – Tekoälypalvelin vauhdittaa oppimista

SAMKin uusi tekoälypalvelin avaa ovia opiskelijoiden syvemmälle oppimiselle. SAMKissa rakennettu ainutlaatuinen tekoälypalvelin on suunniteltu erityisesti opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Mistä oikein on kyse, lehtori Toni Aaltonen?

Maisemakuva Kroatiasta

Eemil suoritti tradenomiopintojen harjoittelun Kroatiassa

Eemil Kaappa aloitti tradenomiopinnot SAMKissa vuonna 2022, koska opinnot tukevat hänen toimintaansa yrittäjänä. Eemilin yritys suunnittelee tarrasarjoja, ja yritys on työllistänyt opiskelijoita SAMKista. Eemil opiskelee yrittäjän tutkinto-ohjelmassa.

Opiskelijoita istuu sohvilla.

SAMKista ennätysmäärä opiskelijoita työelämään

SAMKista valmistuu vuosittain merkittävä joukko uusia osaajia vahvistamaan varsinkin Satakunnan elinvoimaa. Viime vuonna valmistui ennätykselliset 1232 opiskelijaa, joista 226 suoritti YAMK-tutkinnon. Mitä kaikkea on tehty, jotta tähän hienoon tulokseen päästiin?