Sosiaaliala, ylempi AMK-tutkinto

Uudistuva sosiaalialan työ edellyttää sosiaalisen näkökulman monipuolista miettimistä ja asiaan syvällisesti perehtyneiden ammattilaisten osaamista. Näihin haasteisiin vastataan sosiaalialan ylempi AMK -opinnoissa.

Sosionomi (ylempi AMK)

90 opintopistettä
40 aloituspaikkaa
Opinnot kestävät: 1,5–2 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaaliala, Pori

Miksi opiskelisit sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon SAMKissa?

  • Opinnot mahdollistavat syventyvän erityisasiantuntijuuden kehittymisen lasten ja nuorten suojelussa sekä perhetyössä
  • Ammatillinen kasvu sekä sosiaalisen työn ammatti-identiteetin vahvistuminen hyvillä pedagogisilla käytännöillä
  • Opinnot tarjoavat monipuolisen yhdistelmän erityisosaamista sekä kehittämis- ja johtamisosaamista

 

 

Syvennä asiantuntijuuttasi

Opintojen lähtökohtana on opiskelijoiden aiemmissa opinnoissa ja työelämässä hankittu tieto ja osaaminen sekä niiden tarkastelun liittäminen laajasti muuttuviin yhteiskunnallisiin raameihin sekä sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettisiin viitekehyksiin. Näitä näkökulmia syvennetään opinnoissa tarkastelemalla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyviä rakenteita, lainsäädäntöä, palveluita, haasteita ja niihin kohdistuvaa työtä, tai vaihtoehtoisesti aikuis- ja vanhusväestöön kohdistuvia palveluita ja työtä. Keskeinen tavoite opinnoissa on opiskelijan kehittyminen sekä yleisemmin sosiaalialan ja sosiaalisen näkökulman osaajana että erityisasiantuntijana kuin myös alan kehittäjänä ja johtajana. Hyvän perustan antavat oman osaamisen laajentaminen ja syventäminen sekä tähän työhön kohdistuvan kehittämis- ja johtamisosaamisen lisääminen.

Opintojen sisältö ja tavoitteet

Pohjakoulutusvaatimus

Sosionomi (AMK) tai sosiaaliohjaajan tai sosiaalikasvattajan opistotutkinto tai yhteisöpedagogi ( AMK) tai Geronomi (AMK) tutkinto tai Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tutkinto TAI yliopistossa suoritettu vähintään sosiaali- ja/tai kasvatustieteiden kandidaattitason tutkinto.

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) asianomaisen alan työkokemusta, joka on kertynyt korkeakoulututkintotodistuksen tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon todistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2021 mennessä.

Opiskelijamme työllistyvät

Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut pystyy toimimaan sosiaalialan johtamisen, hallinnon ja kehittämisen tehtävissä ja osaa ohjauksellisin toimin auttaa ja tukea yksilöitä ja ryhmiä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Valmistunut voi työskennellä myös asiantuntijana ja erityisasiantuntijana.

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

  • Yli 4000 opiskelijaa
  • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
  • Noin 600 tutkintoa vuodessa
  • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

Koulutuksen sisältö

Sosiaalialan koulutuksen painopiste on sosiaalialan työn syvenevän asiantuntijuuden sekä kehittämis- ja johtamistyön osaamisen opiskelussa. Opinnot muodostuvat sosiaalialan ammatillisista asiantuntemusta lisäävistä sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelun ja perhetyön sekä kehittämisen ja johtamisen opinnoista.

Opintojen pääpainopiste on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä opinnoissa. Osalla opiskelijoista on mahdollisuus perehtyä vaihtoehtoisesti vanhustyön ja kuntoutuksen sisältöihin. Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan opinnoistaan vaihtoehtoisesti muissa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmissa.

Kehittämistehtävä

Sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa opinnäytetyö toteutetaan tutkimus- tai kehittämistehtävänä, joka on opiskelijan oman asiantuntijuuden ja osaamisen sekä työelämän kehittämistä. Opiskelija toteuttaa opinnäytetyönsä kehittämishankkeena, produktiona tai tieteellisenä tutkimuksena, joka raportoidaan tutkimusviestinnän keinoin opinnäytetyötyypistä riippumatta. Opinnäytetyö toteutetaan joko omassa työyhteisössä tai muussa kehittämis- ja tutkimustyössä ja siitä sovitaan yhteisesti toimeksiantajan, opiskelijan ja SAMKin allekirjoittamalla opinnäytetyösopimuksella.

Opintojen toteutus

Opintojen kesto on noin 2 vuotta, josta 1,5 vuotta on opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Lisäksi tutkintoon kuuluu kehittämistehtävä (laajuus 30 op).

Opiskelu on monimuoto-opiskelua sisältäen verkko-opiskelua ja lähiopetuspäiviä. Lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa 2–3 päivää, ja päivät ovat torstai-lauantai välillä, ja yleensä peräkkäisinä päivinä.

Lisää aiheesta

| Opiskelijatarina

Liiketalous alkoi innostaa hyvinvointipalvelujen johtamisopintojen jälkeen – Henna suorittaa nyt jo neljättä tutkintoaan SAMKissa

Porilainen Henna Kuusisto sai äskettäin valmiiksi hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnon. Tänä vuonna hän aikoo saada päätökseen myös tradenomin opinnot. Tätä ennen sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi SAMKista valmistunut energiapakkaus pohjustaa kokonaan uutta uraa HR-koordinaattorina teollisuusyrityksessä.
| Hyvinvointi ja terveys

Rehabilitation-opintojen anti käytäntöön geneveläisessä fysioterapiayrityksessä

Sveitsiläinen Sibyl Szedressy aloitti opinnot SAMKin Rehabilitation-koulutuksessa syksyllä 2018. Genevessä omaa yksityistä fysioterapian alan yritystä pyörittävä Sibyl etsi pitkään itselleen sisällöltään ja toteutustavaltaan sopivaa Master-koulutusta.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja sosiaalialan koulutuksesta

Satu Vaininen
044 710 3865
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme