Etsi

Matkailu

Matkailu on luovaa ja innovatiivista palveluliiketoimintaa, jonka ensisijaisena tehtävänä on tuottaa asiakkaille elämyksiä.

Restonomi (AMK)

210 opintopistettä
40 aloituspaikkaa
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 14.–28.3.2018
Valintakoe: tiistaina 5.6.2018
Opinnot alkavat: syksyllä 2018
Opinnot kestävät: noin 3,5 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus, Pori

Näin haet koulutukseen

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Tarkista hakuaika. Katso hakuinfo.

Selvitä ja merkitse muistiin valintakoepäivät ja valintaan liittyvät määräajat. Saavu valintakokeisiin ajoissa ja oikein varustautuneena.

Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.

Valintakoe kevät 2018

Opiskelijavalinnassa käytetään kahta valintatapaa: todistusvalintaa ja valintakoepistevalintaa.

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa ovat mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat ensikertalaiset hakijat. Todistusvalinnalla valitaan enintään 16 opiskelijaa. Ks. valintaperusteista todistusvalinnan pisteytys. Todistusvalinnalla valitun hakijan ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalinnassa hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan valinnasta ennen valintakoetta.

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. SAMK ilmoittaa internet-sivuillaan tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten.

Valintakokeen yhteinen osuus pidetään kevään yhteishaussa ti 5.6.2018 alkaen klo 10.00.

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa joka julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun verkkosivuilla 21.5.–5.6.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

SAMKissa valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi haastattelu. Haastattelu voi olla ennen kirjallista osuutta tai sen jälkeen koepäivän aikana.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 25 pistettä. Haastattelusta on saatava vähintään 1 piste, samoin yhteisen kirjallisen osuuden kaikista osioista on saatava vähintään yksi piste. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. SAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.

Anni ja Krista kertovat opiskelustaan matkailun koulutuksessa.

Restonomi (AMK) opiskelija Hanna Marttila kertoo opinnäytetyöstään.

Matkailun koulutuksesta valmistunut Katariina Suuniitty kertoo työurastaan.

Matkailualan ammattilaiseksi?

Restonomina (AMK) osaat palvella sekä kotimaisia että ulkomaisia asiakkaita sekä suunnitella, toteuttaa ja markkinoida palvelukokonaisuuksia erilaisissa alan liiketoimintaympäristöissä. Opinnoissa korostuu asiakaskeskeisyys. Opetus yhdistyy vahvasti käytännön palveluliiketoimintaan. Opintojaksoilla tehdään yhteistyötä yritysten, matkailuhankkeiden ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

Tutustut myös SAMKin englanninkieliseen International Tourism Development -koulutukseen.

Opiskelijamme työllistyvät

Restonomina voit työskennellä erilaisissa matkailuliiketoiminnan asiakaspalvelu-, markkinointi ja myyntitehtävissä tai monipuolisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Kulttuuriosaaminen on myös yksi restonomin osaamisalue.

Liiketoimintaosaamisen pohjalta voit sijoittua monipuolisiin tehtäviin myös muille toimialoille, joissa tarvitaan asiakas- ja markkinointiosaamista sekä organisointi- ja kehittämistaitoja. Restonomeja työskentelee yksityisellä sektorilla sekä kunnallisella ja myös kolmannella sektorilla ja yrittäjinä.

Ammattinimikkeitä

 • Matkailuneuvoja, asiakasneuvoja, palveluneuvoja
 • Markkinointisihteeri, matkasihteeri, myyntisihteeri
 • Myyntipäällikkö, myyntineuvottelija, matkamyyjä
 • Ohjelmakoordinaattori, tapahtumakoordinaattori
 • Projektipäällikkö, projektikoordinaattori, projektisuunnittelija
 • Palvelupäällikkö, kohdepäällikkö, vuoropäällikkö
 • Revenue Manager
 • Hotellipäällikkö, vastaanottopäällikkö, vastaanottovirkailija
 • Avainasiakaspäällikkö
 • Toiminnanjohtaja
 • Yrittäjä

Voit aloittaa opintosi SAMKin uudella kampuksella Porin keskustassa.

Moderni ja monipuolinen kampus

Uusi SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat, kävelymatka lentoasemalta

Matkailun koulutuksen sisältö

Restonomin (AMK) keskeinen osaamisalue on palveluliiketoimintaosaaminen. Matkailun koulutuksessa opintojen keskeisimmät sisältöalueet liittyvät matkailualaan elinkeinona ja ilmiönä. Keskeiset opintosisällöt käsittelevät matkailun toimintaympäristöä erityispiirteineen: majoitus- ja ravitsemispalveluja, matkatoimisto- ja henkilöliikennepalveluja, ohjelma- ja tapahtumapalveluja, kokous- ja kongressipalveluja, luonnon hyödyntämistä matkailupalveluissa, kohdejohtamista, matkailuyrityksen kehittämistä ja ammatillista viestintää. Näiden aihealueiden sisällä opiskellaan muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia:

 • asiakas- ja elämysosaamista
 • palvelu- ja myyntiosaamista
 • palveluprosessien kehittämistä sisältäen tuotekehityksen ja palvelumuotoilun
 • liiketoimintaympäristöjä, ansainta- ja toimintalogiikkaa sekä teknologian hyödyntämistä

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan matkailun ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta restonomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Opetustilanteet on kiinteästi liitetty työelämätarpeisiin ja erityisesti matkailun aluekehittämistä tukeviin hankkeisiin.

Opintojen avulla pyritään tukemaan opiskelijan työelämävalmiuksia vahvistamalla muun muassa ongelmanratkaisu- ja projektityöskentelytaitoja. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista Yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyö osoittaa, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatehtävässä erilaisissa matkailualan yrityksissä ja organisaatioissa. Opinnäytetyöt ovat yleensä työelämän kehittämiseen tähtääviä töitä, jotka voivat sisältää esimerkiksi prosessien kehittämistä, liiketoiminta-, markkinointi- tai viestintäsuunnitelmia tai tapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Opinnäytetöiden aiheet nousevat työelämän todellisista tarpeista ja vahvistavat opiskelijan ammatillista kasvua.

Lisää aiheesta

| Uratarina

Opiskelijamme työllistyvät: Työharjoitteluun kannattaa panostaa

Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvaan työharjoitteluun kannattaa panostaa, sillä se voi poikia töitä jatkossakin. Näin kävi myös Miina Portille, joka valmistui SAMKista matkailun restonomiksi keväällä 2016.
| Matkailu

Opiskelijamme työllistyvät: – Haastakaa niin opettajia kuin alaakin

– SAMKista valmistuneilla restonomeilla on hyvä käsitys alan lainalaisuuksista ja perusteista. Myös opiskelutoverit ja opettajat ovat jääneet positiivisesti mieleen, kertoo Visit Espoossa kongressien ja kansainvälisten tapahtumien parissa työskentelevä Miikka Valo.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja matkailun koulutuksesta

Maaria Berg
044 710 3351
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää matkailun koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen