Matkailuliiketoiminta

Matkailu on luovaa ja innovatiivista palveluliiketoimintaa, jonka ensisijaisena tehtävänä on tuottaa asiakkaille elämyksiä.

Restonomi (AMK)

210 opintopistettä, 3,5 vuotta
40 aloituspaikkaa
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Restonomi (AMK), Matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Pori

Miksi opiskelisit matkailuliiketoimintaa SAMKissa?

 • Rakennat osaamistasi osaamiskärkien kautta omien valintojesi mukaisesti ja erotut näin työmarkkinoilla muista hakijoista.
 • Sovellat teoriaopintoja käytäntöön tekemällä projekteja ja tapahtumia opintojen aikana.
 • SAMKin restonomikoulutuksen verkostot ja ammattilaiset ovat tukenasi, kun kehität omaa moniammatillista verkostoasi – tutkinto mahdollistaa työllistymisen monelle alalle.

Matkailualan ammattilaiseksi

Matkailuliiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa opiskellaan matkailua globaalina liiketoimintamana ja kansainvälisyys onkin olennainen osa opintoja. Opinnot sisältävät liiketoimintaosaamista, verkostotyöskentelyä, projektiosaamista, tapahtumatuotantoa, vastuullista ajattelua, palvelumuotoilu- ja markkinointiosaamista, vieraanvaraisuusajattelua, ryhmätyöskentelyä, työskentelyä englanniksi ja ymmärrystä eri kulttuureista.

Opinnoissa painottuu vastuullinen yritystoiminta ja johtaminen, luontomatkailu sekä elämys- ja tapahtumatuotanto digitaalisessa, muuttuvassa maailmassa. Opiskelijana opit tuottamaan, markkinoimaan ja myymään matkailupalveluita kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille.

Kiinnostaisiko matkailun opinnot englanniksi? Tutustu myös SAMKin englanninkieliseen International Tourism Management -koulutukseen.

Opiskelijamme työllistyvät

Opinnot antavat sinulle mahdollisuuden työllistyä erilaisiin asiantuntija- ja esihenkilötehtäviin matkailun, tapahtumatuotannon, myynnin ja markkinoinnin pariin palvelualoille. Matkailuala tarvitsee alan asiantuntijoita kehittämään vastuullista liiketoimintaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Restonomina osaat palvella asiantuntevasti sekä kotimaisia että ulkomaisia asiakkaita sekä suunnitella, toteuttaa ja markkinoida palvelukokonaisuuksia erilaisissa alan liiketoimintaympäristöissä. Voit sijoittua monipuolisiin tehtäviin myös muille toimialoille, joilla tarvitaan asiakas- ja markkinointiosaamista sekä organisointi- ja kehittämistaitoja. Restonomeja työskentelee yksityisellä sektorilla sekä myös julkisella ja kolmannella sektorilla.

Ammattinimikkeitä

 • Sales Manager, Revenue Manager
 • myyntipäällikkö, myyntineuvottelija
 • Key Account Manager, asiakkuuspäällikkö
 • vuoropäällikkö, projektipäällikkö
 • palvelupäällikkö, palveluneuvoja
 • Travel Advisor, matkailuneuvoja
 • hotellivirkailija
 • tapahtumakoordinaattori
 • yrittäjä

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Matkailuliiketoiminnan koulutuksen sisältö

Opiskelija voi omien valintojensa kautta erikoistua matkailuliiketoiminnan johtamiseen, kestävän matkailun kehittämiseen tai matkailuelämysten tuottamiseen ja markkinointiin. Yhdessä näiden osaamiskärkien, harjoittelun ja opinnäytetyön avulla opiskelija syventää osaamistaan omia uratavoitteitaan tukevalla tavalla.

Matkailuliiketoiminnan tutkinto-ohjelmaan sisältyy perusopintoja 26 op, yhteisiä ammattiopintoja 90 op, täydentäviä ammattiopintoja 34 op ja vapaasti valittavia opintoja 15 op. Opintoihin sisältyy opintojaksojen lisäksi harjoittelua 30 op, opinnäytetyö 15 op ja kypsyysnäyte.

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistumisen jälkeen voit hakea maisteriopintoihin yliopistoon tai kahden vuoden työkokemuksen jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) opintoihin.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Kansainvälistä kokemusta

Matkailuliiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa opiskelijat pääsevät osaksi matkailun kansainvälistä toimintaa esimerkiksi vierailevien luennoitsijoiden ja kansainvälisten projektien sekä tapahtumien myötä. Tutkinto-ohjelmassa opiskelee myös ulkomaisia vaihto-opiskelijoita. Suomenkielisen tutkinto-ohjelman opintoja voit ammatillisesti täydentävien ja valinnaisten opintojen osalta täydentää englanninkielisen tutkinto-ohjelman (International Tourism Management) opinnoilla, jolloin sinulle syntyy luonteva tilaisuus kansainväliseen opiskelijayhteistyöhön.

Matkailuliiketoiminnan opiskelijana sinua kannustetaan lähtemään opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun ulkomaille. Kansainvälinen opiskelijavaihto on mahdollista SAMKin yhteistyöoppilaitoksissa ympäri maailmaa. Täältä löydät opiskelijoiden kokemuksia vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla: https://www.samk.fi/aihe/matkailu/

Työelämäyhteistyö

Opinnot pohjautuvat vahvaan yhteistyöhön alalla toimivien yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyö toteutuu yritysvierailuiden, vierailevien luennoitsijoiden ja yhteistyöprojektien muodossa. Yritysyhteistyöprojekteissa voit kartuttaa opintopisteitä sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistäsi. Käytännön työtehtäviin tutustut myös viiden kuukauden harjoittelujaksolla kotimaassa tai ulkomailla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä (15 op) sovellat opintojesi tuottamia tietoja ja taitoja työelämälähtöisesti. Aiheenvalinnassa korostetaan kehittämisnäkökulmaa ja kannustetaan sinua etsimään mielekäs aihe jo harjoittelusi aikana.

Opinnäytetyö aloitetaan kolmannen opiskeluvuoden aikana. Opinnäytetyötä edeltävien opintojen aikana saat menetelmälliset valmiudet opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyön tekemisessä vahvistat omaa asiantuntijuuttasi, kehität omaa ajatteluasi sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi.

Opinnäytetyönä voi esimerkiksi tuottaa Instagram-oppaan matkailuyrittäjille: https://www.samk.fi/uutiset/opinnaytetyo-instagramin-aakkoset-matkailuyrittajille/

Matkailun opiskelijat projekteissa

SataMimmit Milla, Julia, Jonna ja Sofia voittivat kultaa restonomien SM-kisoissa.

Resto-kisojen 20v. juhlakisat käytiin Jyväskylässä JAMKin vieraana. SAMKin joukkueen kotiin tuomisina oli uusia kokemuksia, verkostoitumista muiden restonomiopiskelijoiden ja työnantajien kanssa sekä kokonaiskilpailun voitto. Joukkueen voittotunnelmista voit lukea täältä: https://www.samk.fi/uutiset/samkin-joukkue-pokkasi-kultaa-restonomien-sm-kilpailuissa/

Restojameissa 2021 valtakunnallisena toimeksiantajana toimii Museokortti.

Maaliskuussa 2021 opiskelijat järjestävät 48h mittaisen innovointikilpailun verkossa. Kilpailuun osallistuu restonomiopiskelijoita ympäri Suomen ja ensimmäistä kertaa mukana on myös joukkue ammatilliselta toiselta asteelta. Voit seurata tapahtumaa Facebookissa: https://www.facebook.com/restojamit

Satakunta Hyvää Kohdetta 2019 järjestettiin Kivikylän Areenalla Raumalla.

Satakunta Hyvää Kohdetta on vuosittainen matkailun opiskelijoiden järjestämä messutapahtuma, jossa näytteilleasettajat ovat paikallisia matkailualan yrittäjiä. Messuille kutsutaan HR- ja matkailualan asiantuntijoita, jotka etsivät uusia ideoita ja tuotteita. Vuoden 2021 messut ovat kokonaan verkossa. https://www.facebook.com/satakuntahyvaakohdetta

Lisää aiheesta

Jenniina poseeraamassa tietokoneen äärellä.
| Opinnot ja opetus

Matkailualan monipuolisuus sai kiinnostumaan opinnoista

Jenniina Matinaho opiskelee toista vuotta matkailualan opintoja Porin kampuksella. Matkailualan opinnoista sai kiinnostumaan alan monipuolisuus sekä sen tarjoamat laajat työllistymismahdollisuudet.
Essi työskentelemässä tietokoneella.
| Opinnot ja opetus

Kiinnostus matkailualaan heräsi uudelleen

Essi Hyvönen opiskelee kolmatta vuotta restonomiksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa, vaikka matkailupalvelujen tuottajaksi valmistumisen jälkeen hän ei halunnut kuullakaan sanaa matkailuala. Hänen mielensä kuitenkin muuttui.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja matkailun koulutuksesta

Heini Korvenkangas
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää matkailun koulutuksesta hakutoimistostamme