Logistiikka

Logistiikka on kansainvälistä toimintaa, joka vaatii laaja-alaista tietotaitoa, yhteistyökykyä ja kielitaitoa.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä
40 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), Logistiikka, päivätoteutus, Rauma

Logistiikka – avain yrityksen menestykseen

Logistiikan tavoitteena on selkiyttää toimintaprosesseja ja optimoida kustannuksia kokonaisvaltaisesti siten, että tuotteen tai palvelun loppukäyttäjä hyötyisi. Hyvin hoidettu logistiikka on yrityksen menestyksen avaintekijä. Sen tärkeimmät alueet ovat hankinnat, tuotannon suunnittelu, kuljetukset ja varastointi sekä näiden toimintojen yhteensovittaminen ja ohjaus tietotekniikkaa hyödyntäen. Logistiikka on kansainvälistä toimintaa, joka vaatii laaja-alaista tietotaitoa, yhteistyökykyä ja kielitaitoa.

Logistiikan opinnoissa saat laajat tiedot tekniikasta ja taloudesta. Logistiikka on kokonaisvaltaista materiaali- ja sitä tukevan tietovirran hallintaa. Opintojen aikana opit ymmärtämään ja analysoimaan toimitusketjun eri osa-alueita, talouden tunnuslukuja sekä yritystoiminnan lainalaisuuksia.

Tutustuthan myös SAMKin englanninkieliseen Logistics-koulutukseen.

Kysy lisää opettajalta

Elviira Tuomi

Päätoiminen tuntiopettaja
Logistiikan OPS-vastaava ja opettajatutor

elviira.o.tuomi(at)samk.fi

Opiskelijamme työllistyvät

Logistiikka on koulutusalana hyvin monipuolinen. Logistiikan insinöörit työllistyvät useille eri aloille eri teollisuuden aloista julkisen sektorin tehtäviin. Logistiikan osaajille on tarvetta. Osa opiskelijoista työllistyy valmistumisensa jälkeen suoraan esimiestehtäviin. Usein tehtävät ovat suunnittelu- tai kehitystehtäviä sekä eri toimintoihin liittyviä asiantuntijatehtäviä, joista sitten noustaan esimiestehtäviin tai vaativampiin asiantuntijatehtäviin.

Suuntautuminen

Opetussuunnitelmassa suuntautuminen on toteutettu täydentävien ammattiopintojen kokonaisuudessa. Moduulin laajuus on 60 opintopistettä. Näistä 45 opintopistettä suoritetaan kolmen pakollisen moduulin (sisälogistiikka, hankinnat ja kuljetukset) kautta. Näiden lisäksi opiskelija suorittaa vähintään 15 opintopistettä Täydentävät ammattiopinnot -valinnaiset -tarjonnasta, jossa mahdollisuus valita mm. seuraavia moduuleita: Maritime Logistics, Innovaatiotoiminta, Tuotekehitys, Tuotannon ohjaus ja kehittäminen, TuotekehitysPaja, Työelämäprojekti ja Vaihto-opinnot.

 

Ammattinimikkeitä

  • logistiikkapäällikkö
  • kuljetussuunnittelija, kuljetuspäällikkö
  • varastosuunnittelija, varastopäällikkö
  • ostosuunnittelija, ostopäällikkö
  • terminaaliesimies, terminaalipäällikkö
  • materiaalipäällikkö

SAMK-kampus Rauma sijaitsee Rauman sataman vieressä Satamakadulla ja Suojantiellä.

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

  • 1500 opiskelijaa
  • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
  • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen tavoite

Logistiikan opinnoissa opiskelija saa laajat tiedot sekä tekniikasta että taloudesta. Logistiikka on kokonaisvaltaista materiaalivirran ja sitä tukevan tietovirran hallintaa. Opintojen aikana opit ymmärtämään ja analysoimaan toimitusketjun eri osa-alueita, talouden tunnuslukuja sekä yritystoiminnan lainalaisuuksia. Logistiikan tavoitteena on selkiyttää toimintaprosesseja ja optimoida kustannuksia kokonaisvaltaisesti siten, että tuotteen tai palvelun loppukäyttäjä hyötyisi.

Hyvin hoidettu logistiikka on yrityksen menestyksen avaintekijä. Sen tärkeimmät alueet ovat hankinnat, tuotannon suunnittelu, kuljetukset ja varastointi sekä näiden toimintojen yhteensovittaminen ja ohjaus tietotekniikkaa hyödyntäen. Logistiikka on kansainvälistä toimintaa, joka vaatii laaja-alaista tietotaitoa, yhteistyökykyä ja kielitaitoa.

Opintojen myötä:

• opit valitsemaan taloudellisen kuljetus- ja varastointitavan

• suunnittelet jakelujärjestelmiä • analysoit logistisia tunnuslukuja

• hallitset logistiikan ja telematiikan tietojärjestelmiä

Kansainvälistä kokemusta

Opintojen aikana voi osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Koko harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla. Opintojaksoja voi suorittaa englannin kielellä. Lisäksi opiskelija voi kotikansainvälistyä tutustumalla SAMKin kansainvälisiin vaihto-opiskelijoihin. SAMKissa on myös monipuolinen kieliopetustarjonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö

SAMKissa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Yritysyhteistyöprojekteissa voi kartuttaa opintopisteitä sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistä. Myös oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista. Monet insinööriopiskelijat ovat perustaneet yrityksen jo opiskeluaikana SAMKin yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yksin joko toimeksiantajalle tai omasta aiheesta. Työt ovat tyypillisesti joko tutkimus- tai kehitysprojekteja, joiden tuloksena saadaan useimmiten esimerkiksi erilaisia selvityksiä tai ratkaisuja toimeksiantajien tarpeisiin. Opinnäytetyö on kehittää opiskelijan substanssiosaamista opinnäytetyön aiheen osalta, tutkimusosaamista ja projektin hallintaan liittyvää osaamista.

Kysy lisää koulutuksen opiskelijalta!

Olen Benjamin Jansson ja opiskelen logistiikan insinööriksi toista vuotta. Olen myös ensimmäistä vuotta vertaistuutorina uusille, syksyllä 2020 opintonsa aloittaneille logistiikan opiskelijoille. En ole kotoisin Raumalta enkä edes Satakunnasta, vaan olen muuttanut vuonna 2019 opintojen alkaessa syntymäkaupungistani Lohjalta Raumalle. Vaikka olen vain vähän aikaa asunut Raumalla ja hyppäsin käytännössä tuntemattomaan, on kaupunki ottanut minut erittäin hyvin vastaan.

Lukiosta valmistuttuani en ollut vielä varma, mitä haluaisin lähteä opiskelemaan ja minne. Keväällä 2019 päätin hakea Raumalle opiskelemaan. Sekä tuotantotalous että logistiikka kiinnostivat itseäni ja pohdin, kumman valitsen ensimmäiseksi vaihtoehdoksi. Päätin valita logistiikan ja en ole jälkeenpäin katunut valintaa kertaakaan.

Logistiikan opinnot SAMKissa ovat monipuoliset ja tarjoavat hyvän pohjan tulevalle ammattilaiselle. Kurssit ovat mielenkiintoisia ja opettajat ammattitaitoisia. Opinnot sisältävät paljon harjoituksia ja ryhmätöitä, jotka helpottavat omaa oppimista tekemisen kautta. Myös erilaisia projekteja on mahdollista suorittaa yritysten kanssa. Logistiikan insinöörin tutkintoon kuuluu pakollisia opintoja ja näiden lisäksi vapaasti valittavia, joiden avulla opiskelija voi muovata opiskelua omanlaisekseen. SAMK tarjoaa myös vuosittain kattavat mahdollisuudet vaihto-opiskeluun.

Itse olen ollut erittäin tyytyväinen opintojen monipuolisuuteen ja antiin. Välillä tehtävät ovat haastavia ja vaativat perehtymistä, mutta näistä jää eniten päähän ja saa korvaamatonta kokemusta. Logistiikan insinöörien työkenttä on laaja ja erikoistua voi useisiin eri työsuuntiin. Logistiikan insinööri on tulevaisuuden ammatti, sillä vaikka kuinka paljon tekniikka kehittyy, logistiikan alan osaajia tarvitaan aina.

Mikäli teillä herää kysymyksiä logistiikan tutkinto-ohjelmaan liittyen, vastaan niihin mielelläni. Kysymykset voi lähettää sähköpostiini osoitteeseen: benjamin.jansson@student.samk.fi

Kuva 4676

Lisää aiheesta

Rauman kampus ulkokuva
| Logistiikka

Samuli opiskelee logistiikkainsinööriksi – Opintojen monipuolisuus paljastui sattumalta

Lukiossa Samuli Laineella ei ollut vielä aavistusta, mitä hän haluaisi myöhemmin opiskella. Insinöörin opinnot olivat yleisellä tasolla silti vähän mielessä.
SAMK Simulator, two people drive on a simulator ship. In the front is the cockpit, in the background is the bow of the ship.
| SAMK

Uusi Merilogistiikan tutkimuskeskus tehostamaan logistisia ketjuja

Merilogistiikan tutkimuskeskus toimii merenkulun, logistiikan ja huoltovarmuuden kokonaisuuksissa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta
hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja logistiikan koulutuksesta
Yliopettaja I OPS-vastaava
Niko Kandelin
etunimi.sukunimi@samk.fi
044 710 3605

Kampuksesi
SAMK-kampus Rauma
Satamakatu 26
26101 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme