Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK)

Haluatko työskennellä ympäristön tilan parantamisen ja energiaratkaisujen uudistamisen parissa? Energia- ja ympäristötekniikka tarjoaa monipuolisen väylän insinööriksi.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä, 4 vuotta
40 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 17.-31.3.2021

Opinnot alkavat: syksyllä 2021

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat kertovat alan työllistymistilanteesta, koulutuksen suuntautumismahdollisuuksista ja alasta tulevaisuuden kannalta.

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija esittelee biokaasutehdasta, jossa tuotetaan biokaasun lisäksi myös sähköä ja lämpöä.

Kasva energiatekniikan ja ympäristötekniikan asiantuntijaksi

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa ovat vahvasti läsnä globaalit trendit, kuten ilmansaasteet, puhtaan juomaveden riittävyys, jätevedet, energiamurros ja uusiutuva energia. Tutkinto-ohjelmassa hankit näihin alueisiin liittyvää osaamista ja voit työllistyä tehtäviin, joissa pääset vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, mikromuovien vähentämiseen, ympäristön suojelemiseen tai kestävien energiaratkaisujen valitsemiseen.

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä tiedät maailmanlaajuisten ja kansallisten energia- ja raaka-ainevarojen mahdollisuudet ja rajoitteet. Tunnet energia- ja ympäristöalan teknologiat ja tulevaisuudennäkymät. Hallitset alalla käytössä olevat keskeiset perusoperaatiot niin hyvin, että sinulla on kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan edellytykset työllistyä monenlaisiin insinöörin tehtäviin ympäristötarkastajasta teollisten prosessien asiantuntijaksi.

Tutkinto-ohjelman prosessitekniikan polku, mahdollistaa hakeutumisen jatko-opiskeluun Aalto yliopiston Sustainable Metals Processing -tutkinto-ohjelman maisterivaiheeseen.

Opiskelijamme työllistyvät

Energia- ja ympäristötekniikka on globaali ja kasvava, ala, jossa on kuitenkin paljon myös kotimaisia työpaikkoja, jotka myös pysyvät Suomessa. Satakunnassa ja Suomessa alan osaajien kysyntä on kasvussa niin suoranaisissa työllistäjissä, kuten energia- ja vesilaitoksilla, kuin välillisissä kuten suurempien yritysten ympäristöosastoilla tai edunvalvontajärjestöissä. Tutkinto-ohjelman prosessitekniikan polku on suunniteltu erityisesti alueen prosessiteollisuuteen tähtääviä opiskelijoita varten.

Energiatekniikkaan suuntautuvat voivat työllistyä esimerkiksi lämmön- ja sähköntuotannon käyttö- ja kunnossapitotehtäviin tai energiayhtiöiden palvelukseen. Opinnoilla onkin mahdollista osoittaa voimalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävä teoreettinen osaaminen. Lisäksi viranomaisen edellyttämän työkokemuksen hankittuaan tutkinnon suorittanut voi hakeutua esimerkiksi höyryvoimalaitoksen käytönvalvojaksi. Monenlaiset alaan liittyvät suunnittelu- ja konsultointitehtävät ovat myös energiainsinöörin tai ympäristöinsinöörin tavoitettavissa.

Ympäristötekniikkaan suuntautuvat voivat työllistyä esimerkiksi teollisuuteen jonkin ympäristöprosessin asiantuntijaksi tai ympäristöinsinööriksi, kunnallisiin vesi-, jätevesi- ja jätehuollon tehtäviin, ympäristötarkastajaksi tai ympäristönvaikutusten arviointiprosesseihin teollisuuden tai konsulttiyritysten palvelukseen.

Ammattinimikkeitä

 • käyttöinsinööri
 • kunnossapitopäällikkö
 • vuoromestari
 • suunnittelupäällikkö
 • verkostopäällikkö
 • ympäristösuunnittelija
 • ympäristötarkastaja
 • myynti-insinööri
 • projektitutkija
 • tutkija
 • terveystarkastaja
 • ympäristönsuojeluinsinööri
 • prosessianalyytikko

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetus!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2020.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoite on tuottaa energia- ja ympäristötekniikan osaajia, jotka työllistyvät koulutustaan vastaaviin tehtäviin ja ovat valmiita jatkuvaan oppimiseen työuran edetessä.  Kaikki koulutusalalle tulevat opiskelijat suorittavat energia- ja ympäristötekniikan perusopinnot. Sen jälkeen opiskelija erikoistuu kiinnostuksensa mukaan energian tuotanto- ja jakelujärjestelmiin, prosessitekniikkaan tai ympäristötekniikkaan ja ympäristönsuojeluun.   Valmistunut opiskelija osaa toimia energia- ja ympäristöalan asiantuntija- sekä esimiestehtävissä.

Näitä opiskelet:

 • virtaus ja lämmönsiirto
 • uusiutuva energia ja ydinenergia
 • työelämä, toimintajärjestelmät ja projektit
 • energiatalous ja energiatehokkuus
 • energiatuotannon prosessit ja laitteet
 • keskitetyn energiatuotannon järjestelmät
 • uusiutuvan energian järjestelmien suunnittelu
 • ympäristöalan kemia
 • ympäristötekniikka
 • vesi- ja jätehuoltotekniikka
 • ympäristölainsäädäntö ja -talous

Kansainvälistä kokemusta

Tutkintoon sisältyy englannin kielellä toteutettavia opintojaksoja. Ne mahdollistavat opiskelijan kielitaidon kehittymisen ja oman ammattialan sanaston laajentamisen monipuolisemmaksi, kuin mihin päädyttäisiin pelkän englannin kielen opiskelun avulla.  Opintojaksoilla voi kotikansainvälistyä SAMKiin saapuvien vaihto-opiskelijoiden seurassa ja opintokokonaisuuksia voi opiskella myös useassa eri partnerikorkeakoulussa ympäri maailman.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Prosessitekniikan polun suorittaneet opiskelijat voivat valmistuttuaan hakea myös maisteriopintoihin Aalto-yliopiston Metallurgian laitokselle.

Työelämäyhteistyö

Yhteistyössä Porin kaupungin, alueen toimijoiden sekä Aalto yliopiston Metallurgian laitoksen kanssa on koottu sellainen opintojen polku, jossa yritykset tarjoavat polkua opiskeleville harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikan sekä mahdollisuuden työllistyä valmistumisen jälkeen. Monilla opintojaksoilla tehdään yhteistyötä yritysten kanssa, vierailujen ja vierailijoiden kautta. Myös erilaiset opiskelijaprojektit sekä opinnäytetyöt yrityksien toimeksiannosta ovat olennainen osa tutkinto-ohjelmaa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on osoitus saavutetusta ammatillisesta osaamisesta, mutta samalla myös iso opintokokonaisuus muiden osalla. Se on mahdollisuus oppia yhdestä alueesta aiempaa syvällisemmin. Kokonaisuutena opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja se vastaa 3 kuukauden täyspäiväistä työskentelyä.  Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa itsenäisesti sovitusta aiheesta.

Lisää aiheesta

Ympäristönsuojeluinsinööri Katriina Mannonen keltaisessa huomiotakissa toimistossa
| SAMK

Energia- ja ympäristötekniikan opinnot veivät ympäristönsuojelun tehtäviin

Katriina Mannonen valmistui SAMKista energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi 2018 ja työskentelee tällä hetkellä ympäristönsuojeluinsinöörinä. Kiinnostus ympäristöasioita ja ilmastonmuutoksen torjuntaa kohtaan sai hänet hakeutumaan opintoihin.
Jere Blom on sairaalan työmaalla suojavarusteissa.
| SAMK

Opiskelijamme työllistyvät: SAMKista Caverionin projektipäälliköksi

Nousiaisista lähtöisin oleva Jere Blom kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2012. Jatkokoulutusta miettien mielenkiintoa oli LVI-puolelle sekä energiatekniikkaan. LVI-puolella työtarjontaa on ollut enemmän, joten se siirtyi ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakutoimisto@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja energia- ja ympäristötekniikan koulutuksesta

Tiimivastaava, Energia- ja ympäristötekniikka
Meri Olenius
044 710 3345
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme