Etsi

Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK)

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus tarjoaa monipuolisen väylän insinööriksi. Koulutus liittyy koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin kuten miten käytämme tehokkaasti rajallisia energia- ja raaka-ainevarojamme ja miten vähennämme ympäristön kuormitusta.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä
40 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori
Opinnot kestävät: noin 4 vuotta

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 15.-22.7.2019
Opinnot alkavat: syksyllä 2019
Valintakoe: 12.8.2019

Katso valintaan liittyvät tiedot Opintopolusta.

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat kertovat alan työllistymistilanteesta, koulutuksen suuntautumismahdollisuuksista ja alasta tulevaisuuden kannalta.

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija esittelee biokaasutehdasta, jossa tuotetaan biokaasun lisäksi myös sähköä ja lämpöä.

Kasva energia- ja ympäristötekniikan asiantuntijaksi

Alan insinöörinä tiedät maailmanlaajuisten ja kansallisten energia- ja raaka-ainevarojen mahdollisuudet ja rajoitteet. Tunnet energia- ja ympäristöalan teknologiat ja tulevaisuudennäkymät. Hallitset alalla käytössä olevat keskeiset perusoperaatiot niin hyvin, että sinulla on kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan edellytykset työllistyä monenlaisiin insinöörin tehtäviin ympäristötarkastajasta teollisten prosessien asiantuntijaksi.

Opiskelijamme työllistyvät

Energiatekniikkaan suuntautuvat voivat työllistyä esimerkiksi lämmön- ja sähköntuotannon käyttö- ja kunnossapitotehtäviin tai energiayhtiöiden palvelukseen. Sopivasti valituilla opinnoilla onkin mahdollista osoittaa voimalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävä teoreettinen osaaminen. Hankkimalla sen lisäksi viranomaisen edellyttämän työkokemuksen tutkinnon suorittanut voi hakeutua esimerkiksi höyryvoimalaitoksen käytönvalvojaksi. Monenlaiset alaan liittyvät suunnittelu- ja konsultointitehtävät ovat myös energia- ja ympäristöinsinöörin tavoitettavissa.

Ympäristötekniikkaan suuntautuvat voivat työllistyä esimerkiksi teollisuuteen jonkin ympäristöprosessin asiantuntijaksi tai ympäristöinsinööriksi, kunnallisiin vesi-, jätevesi- ja jätehuollon tehtäviin, ympäristötarkastajaksi tai ympäristönvaikutusten arviointiprosesseihin teollisuuden tai konsulttiyritysten palvelukseen.

Ammattinimikkeitä

 • käyttöinsinööri
 • kunnossapitopäällikkö
 • vuoromestari
 • suunnittelupäällikkö
 • verkostopäällikkö
 • ympäristösuunnittelija
 • ympäristötarkastaja

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetus! 

SAMK – Paras työllistyminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2018.

 

Koulutuksen sisältö

Kaikki koulutusalalle tulevat opiskelijat suorittavat energia- ja ympäristötekniikan perusopinnot. Niistä opiskelija saa virtaustekniikan, kylmätekniikan, lämmönsiirron, prosessitekniikan, automaatiotekniikan, uusiutuvan energian, lämpöpumpputekniikan, ydinenergian sekä toimintajärjestelmä- ja projektiosaamisen perusosaamisen. Sen jälkeen opiskelija erikoistuu kiinnostuksensa mukaan energian tuotanto- ja jakelujärjestelmiin tai ympäristötekniikkaan ja ympäristönsuojeluun. Suuntautuminen tapahtuu toisen opiskeluvuoden aikana. Opiskelija rakentaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa kiinnostuksensa mukaisesti.

Näitä opiskelet:

virtaus- ja lämmönsiirtoprosessit sekä laitteet
prosessi- ja automaatiotekniikka
uusiutuva energia ja ydinenergia
toimintajärjestelmät ja projektit
energiatalous ja energiatehokkuus
energian tuotannon prosessit ja laitteet
energian tuotannon ja jakelun järjestelmät
ympäristöalan kemia
ympäristölainsäädäntö ja ympäristötalous
vesi- ja jätehuoltotekniikka sekä ympäristönsuojelutekniikka

Kansainvälistä kokemusta

Opintojen aikana voit osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Koko harjoittelun tai osan siitä voit myös suorittaa ulkomailla.

Suoritat osan opintojaksoista englannin kielellä. Lisäksi voit kotikansainvälistyä opiskelemalla SAMKin kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kanssa, jotka osallistuvat samoille englanninkielisille opintojaksoille.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Yritysyhteistyöprojekteissa voit kartuttaa opintopisteitä sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistäsi. Myös oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista. Monet insinööriopiskelijat ovat perustaneet yrityksen jo opiskeluaikana SAMKin yrityskiihdyttämön avulla.

Opintojen aikana on mahdollisuus hyödyntää Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista opintotarjontaa ja sisällyttää muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja tutkintoon.

Opinnäytetyö tehdään tyypillisesti jollekin omalla suuntautumisalalla toimivalle yritykselle. Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa esimerkiksi jollekin paikalliselle energiayhtiölle, voimalaitokselle, lämpölaitokselle tai teollisuuslaitokselle. Ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opinnäytetyö tehdään esimerkiksi prosessiteollisuudelle, jätehuoltoyhtiölle tai vaikkapa vesilaitokselle.

Lisää aiheesta

| Energia

Sähköpyöräjärjestelmä on nyt SAMKilaisten kokeiltavissa

SAMKin sähköpyörä-projekti on edennyt kokeiluvaiheeseen. Järjestelmän pilottiversio on SAMKilaisten kokeiltavissa Porin kampuksella joulukuun puoliväliin saakka.
| Energia

SAMK Porin kaupungin ilmastokumppaniksi

Sitoumus allekirjoitetaan virallisesti Porin-kampuksen vihkiäisjuhlassa 8. syyskuuta. Ilmastokumppanuus on kunnan ja organisaation välinen sopimus, jolla tavoitellaan yhdessä kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutoksen hillintää.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakutoimisto@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja energia- ja ympäristötekniikan koulutuksesta

Tiimivastaava, Energia- ja ympäristötekniikka
Meri Olenius
044 710 3345
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen