Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK)

Haluatko työskennellä ympäristön tilan parantamisen ja energiaratkaisujen uudistamisen parissa? Energia- ja ympäristötekniikka tarjoaa monipuolisen väylän insinööriksi.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä, 4 vuotta
40 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 17.-31.3.2021

Opinnot alkavat: syksyllä 2021

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat kertovat alan työllistymistilanteesta, koulutuksen suuntautumismahdollisuuksista ja alasta tulevaisuuden kannalta.

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija esittelee biokaasutehdasta, jossa tuotetaan biokaasun lisäksi myös sähköä ja lämpöä.

Kasva energiatekniikan ja ympäristötekniikan asiantuntijaksi

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa ovat vahvasti läsnä globaalit trendit, kuten ilmansaasteet, puhtaan juomaveden riittävyys, jätevedet, energiamurros ja uusiutuva energia. Koulutusohjelmassa hankit näihin alueisiin liittyvää osaamista ja voit työllistyä tehtäviin, joissa pääset vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, mikromuovien vähentämiseen, ympäristön suojelemiseen tai kestävien energiaratkaisujen valitsemiseen.

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä tiedät maailmanlaajuisten ja kansallisten energia- ja raaka-ainevarojen mahdollisuudet ja rajoitteet. Tunnet energia- ja ympäristöalan teknologiat ja tulevaisuudennäkymät. Hallitset alalla käytössä olevat keskeiset perusoperaatiot niin hyvin, että sinulla on kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan edellytykset työllistyä monenlaisiin insinöörin tehtäviin ympäristötarkastajasta teollisten prosessien asiantuntijaksi.

Opiskelijamme työllistyvät

Energia- ja ympäristötekniikka on globaali ja kasvava ala, joka työllistää laajalti myös kotimaassa. Suomessa ja Satakunnassa alan osaajien kysyntä on kasvussa niin suoranaisissa työllistäjissä, kuten energia- ja vesilaitoksilla kuin esimerkiksi suurempien yritysten ympäristöosastoilla tai edunvalvontajärjestöissä.

Energiatekniikkaan suuntautuvat voivat työllistyä esimerkiksi lämmön- ja sähköntuotannon käyttö- ja kunnossapitotehtäviin tai energiayhtiöiden palvelukseen. Opinnoilla onkin mahdollista osoittaa voimalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävä teoreettinen osaaminen. Lisäksi viranomaisen edellyttämän työkokemuksen hankittuaan tutkinnon suorittanut voi hakeutua esimerkiksi höyryvoimalaitoksen käytönvalvojaksi. Monenlaiset alaan liittyvät suunnittelu- ja konsultointitehtävät ovat myös energiainsinöörin tai ympäristöinsinöörin tavoitettavissa.

Ympäristötekniikkaan suuntautuvat voivat työllistyä esimerkiksi teollisuuteen jonkin ympäristöprosessin asiantuntijaksi tai ympäristöinsinööriksi, kunnallisiin vesi-, jätevesi- ja jätehuollon tehtäviin, ympäristötarkastajaksi tai ympäristönvaikutusten arviointiprosesseihin teollisuuden tai konsulttiyritysten palvelukseen.

Ammattinimikkeitä

 • käyttöinsinööri
 • kunnossapitopäällikkö
 • vuoromestari
 • suunnittelupäällikkö
 • verkostopäällikkö
 • ympäristösuunnittelija
 • ympäristötarkastaja
 • ympäristönsuojeluinsinööri
 • tutkija

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetus! 

SAMK – Paras työllistyminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2019.

 

Koulutuksen sisältö

Kaikki opiskelijat suorittavat energiatekniikan ja ympäristötekniikan perusopinnot. Sen jälkeen opiskelija erikoistuu kiinnostuksensa mukaan energian tuotanto- ja jakelujärjestelmiin, prosessitekniikkaan tai ympäristötekniikkaan ja ympäristönsuojeluun. Valmistunut opiskelija osaa toimia energia- ja ympäristöalan asiantuntija- sekä esimiestehtävissä.

Näitä opiskelet:

 • virtaus ja lämmönsiirto
 • uusiutuva energia ja ydinenergia
 • työelämä, toimintajärjestelmät ja projektit
 • energiatalous ja energiatehokkuus
 • energiatuotannon prosessit ja laitteet
 • keskitetyn energiatuotannon järjestelmät
 • uusiutuvan energian järjestelmien suunnittelu
 • ympäristöalan kemia
 • ympäristötekniikka
 • vesi- ja jätehuoltotekniikka
 • ympäristölainsäädäntö ja -talous

Kansainvälistä kokemusta

Opintojen aikana voit osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Koko harjoittelun tai osan siitä voit myös suorittaa ulkomailla.

Suoritat osan opintojaksoista englannin kielellä, mikä mahdollistaa kielitaidon kehittymisen ja oman ammattialan sanaston laajentumisen. Lisäksi voit kotikansainvälistyä opiskelemalla SAMKin kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kanssa, jotka osallistuvat samoille englanninkielisille opintojaksoille.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Prosessitekniikan polun suorittaneet opiskelijat voivat valmistuttuaan hakea myös maisteriopintoihin Aalto-yliopiston Metallurgian laitokselle.

Työelämäyhteistyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Yritysprojekteissa kartutat opintopisteitä sekä luot kontakteja työelämään ja edistät siten tulevaa työllistymistäsi. Myös oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista. Monet insinööriopiskelijat ovat perustaneet yrityksen jo opiskeluaikana SAMKin yrityskiihdyttämön avulla.

Opintojen aikana on mahdollisuus hyödyntää Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista opintotarjontaa ja sisällyttää muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja tutkintoon.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö tehdään tyypillisesti jollekin omalla suuntautumisalalla toimivalle yritykselle. Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa esimerkiksi jollekin paikalliselle energiayhtiölle, voimalaitokselle, lämpölaitokselle tai teollisuuslaitokselle. Ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opinnäytetyö tehdään esimerkiksi prosessiteollisuudelle, jätehuoltoyhtiölle tai vaikkapa vesilaitokselle.

Lisää aiheesta

Ympäristönsuojeluinsinööri Katriina Mannonen keltaisessa huomiotakissa toimistossa
| SAMK

Energia- ja ympäristötekniikan opinnot veivät ympäristönsuojelun tehtäviin

Katriina Mannonen valmistui SAMKista energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi 2018 ja työskentelee tällä hetkellä ympäristönsuojeluinsinöörinä. Kiinnostus ympäristöasioita ja ilmastonmuutoksen torjuntaa kohtaan sai hänet hakeutumaan opintoihin.
Jere Blom on sairaalan työmaalla suojavarusteissa.
| SAMK

Opiskelijamme työllistyvät: SAMKista Caverionin projektipäälliköksi

Nousiaisista lähtöisin oleva Jere Blom kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2012. Jatkokoulutusta miettien mielenkiintoa oli LVI-puolelle sekä energiatekniikkaan. LVI-puolella työtarjontaa on ollut enemmän, joten se siirtyi ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakutoimisto@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja energia- ja ympäristötekniikan koulutuksesta

Tiimivastaava, Energia- ja ympäristötekniikka
Meri Olenius
044 710 3345
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme