Kirjallisten töiden ja opinnäytetyön ohjeet

SAMKin opinnäytetyöohjeet on kirjoitettu erityisesti opinnäytetyötä tekevän opiskelijan tarpeisiin. Ohjetta kannattaa käyttää muissakin harjoitustöissä.

Ennen työn aloittamista

Suunnitteluvaihe

Toteutusvaihe

Viimeistelyvaihe