Kirjallisten töiden ja opinnäytetyön ohjeet

SAMKin opinnäytetyöohjeet on kirjoitettu erityisesti opinnäytetyötä tekevän opiskelijan tarpeisiin. Ohjetta kannattaa käyttää muissakin harjoitustöissä.

Ennen työn aloittamista

Suunnitteluvaihe

(AMK 5 OP, YAMK 10 OP)

Toteutusvaihe

(AMK 5 OP, YAMK 10 OP)

Viimeistelyvaihe

(AMK 5 OP, YAMK 10 OP)