SAMK on sitoutunut noudattamaan seuraavia kansallisia ohjeita

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeessa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (pdf) määritellään, mitä hyvä tieteellinen käytäntö on ja miten sen loukkausepäilyt käsitellään. Lisäksi se velvoittaa ammattikorkeakoulut tarjoamaan tutkimuseettistä koulutusta niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle. SAMK on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutustu tarkemmin TENKin tutkimusetiikkaa koskevaa ohjeistukseen TENKin verkkosivuilla.

Lue lisää hyvän tieteellisen käytännön vastaisesta toiminnasta (tiedevilpistä).

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi tulee tehdä silloin, kun tutkittavina on ihmisiä ja kun tutkittavat voivat joutua välittömän tai välillisen vahingon kohteeksi. Myös tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho voi edellyttää ennakkoarviointia. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje (pdf)

Tutustu myös TENKin julkaisuun Ari Salminen ja Lotta Pitkänen: Tutkimusyhteisöissä kaikki hyvin? Tutkimusetiikan barometri 2018 (pdf).

Satakorkean ihmistieteellisen eettisen toimikunnan jäsen (tutkimuseettinen neuvonta)
Lehtori Seppo Pamppunen
SAMK-kampus Pori
+358 44 710 3438
tutkimusetiikka@samk.fi

SAMKin tutkimusetiikan tukihenkilö/research integrity adviser (HTK tuki ja koulutus, loukkausten ohjaus)
Lehtori Pauliina Kesonen
SAMK-kampus Pori
+358 44 710 3393
tutkimusetiikka@samk.fi