Kielten ja viestinnän opinnot

Tietoa kielten ja viestinnän opinnoista

Tälle sivulle on koottu tärkeää tietoa kielten ja viestinnän opetuksesta ja opiskelusta sekä SAMKin tarjoamista erilaisista kielipalveluista.

AMK-tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

SAMKin kieli- ja viestintäopintojen laajuudet vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain. Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien kieli- ja viestintäopinnot poikkeavat hieman suomenkielisten tutkinto-ohjelmien opinnoista. AMK-tutkinnon englannin opintojen tavoitetaso on määritelty tasolle B2 ja ruotsin opintojen tasolle B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoluokituksessa.

Lue lisää kielten opinnoista tutkinto-ohjelmissa (ME1202 Liite 4) (Vaatii kirjautumisen OneDriveen)

Vapaasti valittavat ja valmentavat kieliopinnot

SAMKissa voit opiskella vapaasti valittavia ja valmentavia kieliopintoja. Tarjoamme vapaasti valittavia ja valmentavia kieliopintoja ammattikorkeakoulun vuosittain vahvistaman kieliohjelman mukaisesti.

Vapaasti valittavat ja valmentavat kieliopinnot löytyvät oheisesta linkistä:

Kielet Languages Finnish 2024 kevät spring.xlsx

Kieli-info uusille opiskelijoille

Tärkeitä asioita ovat lähtötasotestit (ruotsi ja/tai englanti) ja kielitutorointi. Katso myös kielten opettajatutorien yhteystiedot.

Joustava kielten ja viestinnän opiskelu

Meillä SAMKissa voit opiskella kieliä ja viestintää perinteisessä lähiopetuksessa, kokonaan verkossa toteutettavilla opintojaksoilla sekä näiden yhdistelmillä. Osan kieli- ja viestintäopinnoista voit myös opiskella nonstop-toteutuksilla omaan tahtiin. Näiden lisäksi pystyt osoittamaan muualla hankkimasi kieli- ja viestintätaidot ahotoimalla tai opinnollistamalla (Ammatillisessa viestinnässä).

Mikäli kieli, jonka haluat ahotoida ei löydy alta, ole yhteydessä kyseisen kielen opiskelijaan.

Esteetön kielten ja viestinnän opiskelu

Esteettömyys opinnoissa tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön toteuttamista siten, että kaikille opiskelijoille taataan yhdenvertaiset toimintaoikeudet.

Satakunnan ammattikorkeakoulu on sitoutunut tasa-arvoisen ja esteettömän korkeakouluympäristön tarjoamiseen jokaiselle opiskelijalle. Oppimista haittaaviin esteisiin kiinnitetään erityistä huomiota ja erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita tuetaan erityisjärjestelyin.

Jos koet tarvitsevasi erityistä tukea opintoihin, tästä löydät tietoja niistä järjestelyistä ja palveluista, joita on saatavilla SAMKissa.

Käännöspalvelut

Opiskelijalle tarkoitetut käännöspalvelut hinnastoineen löydät opiskelijaintrasta Oivasta (vaatii kirjautumisen).

Yleinen kielitutkinto

SAMKissa järjestetään suomen kielen keskitason YKI-testejä. Yleinen kielitutkinto, YKI-tutkinto eli YKI-testi on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto. YKI-todistus on virallinen dokumentti, jota tarvitset esimerkiksi Suomen kansalaisuushakemusta varten. YKI-todistuksesta on hyötyä myös, kun haet opiskelupaikkaa tai työtä Suomessa.

Milloin todistus yleisestä kielitutkinnosta riittää kansalaisuuden saamiseen?

Kielten ja viestinnän opettajien yhteystiedot

Voit ottaa yhteytttä SAMKin kieli- ja viestintätiimin opettajiin.

 

Kielten ja viestinnän opettajien yhteystiedot

 

Opetuspäällikkö

Hanna-Kaisa Sadwinski (Finnish, viestintä)
hanna-kaisa.sadwinski@samk.fi
+358 44 710 3226
https://hill.webex.com/join/hanna-kaisa.sadwinski

 

Englanti

Liisa Hannuksela (espanja, Kivanet-yhteyshenkilö)
liisa.hannuksela@samk.fi
+358 44 710 3354
https://hill.webex.com/meet/lihannu

Sanna Lomma-Lahtinen
sanna.lomma-lahtinen@samk.fi
+358 44 710 3173
https://hill.webex.com/join/salomma

Päivi Sorvi
paivi.sorvi@samk.fi
+358 44 710 3266
https://hill.webex.com/meet/pasorvi

Henna Tiittanen (käännöskoordinaattori)
henna.tiittanen@samk.fi
+358 44 7103842
https://hill.webex.com/meet/hetiitt

Annika Valo (saksa)
annika.valo@samk.fi
+358 44 710 6313
https://hill.webex.com/join/annika.valo

 

Ruotsi

Monika Engel (saksa)
monika.engel@samk.fi
+358 44 710 3635
https://hill.webex.com/meet/movi

Minna Iitti (venäjä)
minna.iitti@samk.fi
+358 44 710 3249
http://hill.webex.com/meet/miiitti  

Satu Jyllilä (saksa)
satu.jyllila@samk.fi
+358 44 710 3843
https://hill.webex.com/meet/sajylli

Miro Rein
miro.rein@samk.fi
+358 50 309 4051
https://hill.webex.com/meet/miro.rein

 

Viestintä ja Finnish (S2)

Pia Lahdenmaa (viestintä, lukitestaus)
pia.lahdenmaa@samk.fi
+358 44 710 3459
https://hill.webex.com/join/pia.lahdenmaa

Iira Ostamo (Finnish)
iira.ostamo@samk.fi
+358 44 710 3199
https://hill.webex.com/meet/iira.ostamo

Marja Tomberg (Finnish)
marja.tomberg@samk.fi
+358 44 7103285
https://hill.webex.com/meet/marja.tomberg