YAMK-opinnäyte: Työhyvinvointiin panostamalla saadaan hyvinvoivia työyhteisöjä

Joulukuussa 2020 valmistuneen sosiaalialan YAMK-opinnäytetyön aiheena oli hyvinvointi työssä Valkeakosken päiväkodeissa. Tarkoituksena oli kartoittaa varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien työssä jaksamista.

18.12.2020 | Teksti: Anne Kauppinen | Kuva: Pixabay

Lähikuva lapsen käsistä ja maalaustarvikkeista.

Kaikki toivovat työpaikkaa, jonne on kiva mennä. Viime vuosina työnhakijat ovat työpaikkaa hakiessaan olleet kiinnostuneita, miten työhyvinvointia edistäviä asioita organisaatiossa hoidetaan. ”Jos ihmiset eivät voi työssään hyvin, olisi kehitettävä työtä, ei niinkään hoitaa huonosti organisoidun työn aiheuttamia oireita eli työpahoinvointia.”

Joulukuussa 2020 valmistuneen sosiaalialan YAMK-opinnäytetyön aiheena oli hyvinvointi työssä Valkeakosken päiväkodeissa. Tarkoituksena oli kartoittaa varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien työssä jaksamista, mutta mm. koronan takia kartoituksen vastaajajoukko jäi alhaiseksi. Tästä syystä opinnäytetyö painottui kartoitusta enemmän työhyvinvointia ylläpitävien ja kehittävien asioiden ja toimintatapojen käsittelyyn.

Usein organisaatioihin tehdään työilmapiirikyselyjä, jotka eivät johda mihinkään. Työntekijät eivät motivoidu vastaamaan kyselyihin, jos joutuvat toteamaan, ettei niillä ole merkitystä heidän työlleen. Tässä kartoituksen kyselyssä keskityttiin työyhteisötaitoihin ja esimiestyöhön sekä työntekijän omaan hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin mm. liikuntaan, uneen ja ravintoon.

Työelämätaidot ja esimiestyö työhyvinvoinnin keskiössä

Aika ajoin työtehtävät aiheuttavat stressiä. Jos työyhteisössä on ristiriitoja tai esimiestyö ei toimi, voi uupunut työntekijä todeta, että kuorma on liian iso yksin kannettavaksi. Toimivassa työyhteisössä arvostetaan ja kunnioitetaan jokaista. Asioiden kanssa ei olla yksin.

Työyhteisötaidot on käsitteenä melko uusi, aiemmin on puhuttu alaistaidoista. Keskeinen osa työyhteisötaitoja on ”Kaveria ei jätetä” -asenne. Tällöin työntekijä ymmärtää oman roolin ja näkee oman työn osana isompaa kokonaisuutta.

Esimiestyö on moninaista. Jotta esimies kykenee tukemaan johdettaviaan, hänen tulee huolehtia omasta jaksamisestaan. Esimieheen voidaan soveltaa lentokoneen matkustamon ohjetta: aseta happinaamari ensin itsellesi ja auta vasta sitten muita. Esimiehen ollessa hyvin stressaantunut ja väsynyt, hänen on lähes mahdoton antaa tukea ja apua henkilöstölleen.

18.12.2020 | Teksti: Anne Kauppinen | Kuva: Pixabay

Lisää aiheesta

Ihmisiä kokouksessa.
| Hyvinvointi ja terveys

Taideterapeutista halutaan laillistettu ammatti – SAMKissa kuvataideterapiaa opetetaan sosiaalialan koulutuksen sisällä

Suomen johtavat taideterapian asiantuntijat ovat kokoontuneet SAMKissa vedotakseen sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuruun taideterapeutin ammatin laillistamisen puolesta.
| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Varhaiskasvatuksen perheohjaus

Varhaiskasvatuksen perheohjauksella tuetaan vanhemmuutta ja vahvistetaan perheiden elämänhallintaa sekä tuetaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden perustyötä

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.