Uusi työkalu energiansäästöön yrityksille – keskiössä yhteistyö Satakunnan meriklusterin kanssa

Työkalun avulla yritykset voivat kehittää energiatehokkuuttaan sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöään. Kaikille avoin ja ilmainen verkkopohjainen työkalu koostaa tietoa energiansäästötoimenpiteistä yhteen paikkaan helppokäyttöiseksi tietopankiksi. Satakunnan ammattikorkeakoulun kehittämä energiansäästötyökalu on julkaistu ja positiivisen vastaanoton siivittämänä siitä on merkittävää apua etenkin meriklusterin yrityksille, mutta myös laajemmin teollisuusalalle.

26.1.2021 | Teksti: Teija Järvenpää | Kuva: Kuvakaappaus energiansäästötyökalusta ja Teemu Heikkinen

Energiansäästötyökalun etusivu/ Energy saving tool home page

Työkalun taustalla on tiivis yhteistyö Satakunnan meriklusterin kanssa Meriklusterin energiatehokkuus Satakunnassa (SataMari) -hankkeessa. Satakunnan ammattikorkeakoulun vetämän hankkeen pilottialueina olivat Raumalla sijaitseva teollisuuspuisto SeaSide Industry Park Rauma sekä Rauman sataman alue. Pilottialueilla tehtiin kenttätutkimusta energiatehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi.

– Työkalusta on merkittävää apua energiatehokkuuden kehittämisessä useille yrityksille niin meriteollisuudessa kuin laajemminkin eri teollisuusalojen yrityksissä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Minna Keinänen-Toivola Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Työkalusta löytyy tietoa lämmityksen, sähkön, logistiikan ja tuotantoprosessien energiansäästöön. Lisäksi vinkataan, miten uusiutuvaa energiaa voi lisätä ja, miten henkilöstöä voi kouluttaa ja motivoida energiatehokkuudessa. Ratkaisuja löytyy lämmön- ja sähkönkulutuksen seurantaan, valaistuksen ohjaukseen, työajoneuvojen ekopäivitykseen, paineilmajärjestelmien optimointiin ja aurinkoenergiaan.

– Työkalu vaikuttaa hyödylliseltä ja on hienoa, että voimme käyttää sitä jatkossakin, vaikka kolmivuotinen hankeyhteistyö päättyykin, kertoo Simo Kuparinen, Euroports Rauma Oy:n tekninen palvelujohtaja.

– Helppokäyttöisessä työkalussa voi nopeasti selata erilaisia ratkaisuja tai perehtyä syvällisemmin jonkin yksittäisen ratkaisun toteuttamiseen. Älypuhelimessakin toimivaa työkalua voi käyttää myös kentällä, vinkkaa projektitutkija Teija Järvenpää Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Yritysten toiveita kuunneltiin: työkalussa taloudelliset säästöarviot

Säästöarvioissa hyödynnettiin energiasimulointia, jonka avulla pystyttiin arvioimaan säästöjä, jos esimerkiksi sisälämpötilaa pudotetaan asteella, eristystä parannetaan tai valaistus vaihdetaan ledeiksi. Yrityskentältä toivottiin taloudellisia säästöarvioita, ja työkaluun lisättiin toimenpiteiden säästöarviot myös euroina tietyn kokoisessa hallissa tai toimistotilassa simuloituna.

– Konkreettiset arviot säästöistä ovat todella mielenkiintoisia ja auttavat arvioimaan kunkin energiatehokkuustoimen kannattavuutta, kertoo Timo Luukkonen, SeaSide Industry Park Rauman/Rauman meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja.

Työkalu on erinomainen apuväline energia-asioiden parissa työskenteleville, mutta siitä hyötyvät myös muut, eikä työkalun käyttö edellytä mitään tiettyä koulutusta.

Työkalusta on tehty opasvideo, jonka avulla ymmärtää nopeasti työkalun sisällön ja käytön.

 

Lisätietoja:

Minna Keinänen-Toivola
Projektipäällikkö
Satakunnan ammattikorkeakoulu
minna.keinanen-toivola@samk.fi
+358 44 710 3063

Teija Järvenpää
Projektitutkija
Satakunnan ammattikorkeakoulu
teija.jarvenpaa@samk.fi
+358 44 710 3953

Meriklusteri/Maritime cluster

SataMari lyhyesti

Hankkeen nimi: Meriklusterin energiatehokkuus Satakunnassa (SataMari)

Kesto: 1.1.2018–31.12.2020

Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). SataMari kuului Satakunnan ammattikorkeakoulun Smart Urban Business -tutkimusryhmän hankkeisiin.

Mitä projektissa tehtiin?

Hankkeessa keskityttiin löytämään käytännön ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi. Toiminta pohjautui Living Lab -toimintatapaan, jossa pilottialustoina Raumalla olivat meriteollisuuspuisto SeaSide Industry Park Rauma ja Rauman sataman alue. Hankkeen tärkeimpänä tuloksena luotiin ohjeistus- ja päätöksentekotyökalu (energiansäästötyökalu) energiatehokkuuden kehittämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi meriklusterissa.

26.1.2021 | Teksti: Teija Järvenpää | Kuva: Kuvakaappaus energiansäästötyökalusta ja Teemu Heikkinen

Lisää aiheesta

SeaSide Industry Park Raumalla yleiskuva ylhaalta
| Merenkulku

Energiaa säästämällä päästään kehittämään meriteollisuutta Satakunnassa

Satakunnan meriteollisuudessa on tarve lisätä energiatehokkuutta. Satakunnan ammattikorkeakoulun luotsaama SataMari-hanke vastaa tähän kehittämistarpeeseen. Mukana ovat raumalaiset hankkeen pilottikohteet: SeaSide Industry Park Rauma, Rauman Satama Oy sekä Euroports Rauma Oy, joissa tehdään mittauksia ja selvityksiä.
Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen.
| Teknologia

Energiatehokkuuden vaatimukset kasvavat – Raumalla pilotoidaan merisektorin ratkaisuja

Energiatehokkuuden vaatimukset kasvavat maalla ja merellä. Rauman Seaside Industry Park ja satama ovat SataMari-hankkeen pilottikohteet, joissa käydään läpi toiminnot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Uusimmat uutiset

Lujatalon jätejakeiden värikoodaus
| Rakentaminen

Opinnäytetyö: Jäteapuri mukaan rakennustyömaalle?

Keväällä 2021 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Lujatalo Oy ja opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Tampereella käynnissä olevan Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaan jätehuoltoa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija Raine Anttilan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. #rakennustekniikka #yhdyskuntatekniikka
https://www.samk.fi/uutiset/opinnaytetyo-jateapuri-mukaan-rakennustyomaalle/

Daniela Březinová is the first SAMK student who is graduating with a Bachelor´s degree in Hospitality Management. Today is her graduation day. Congratulations Daniela and the other 1134 students who graduated from SAMK in the academic year 2020-2021! 🌹🥂
https://www.samk.fi/en/uutiset/daniela-brezinova-is-the-first-student-to-graduate-with-a-bachelors-degree-in-hospitality-management/

SAMKista on valmistunut tänä lukuvuonna yhteensä 1135 opiskelijaa. Tänään oli tarkoitus juhlia kaikkia heitä publiikissa, joka jouduttiin perumaan. SAMK haluaa toivottaa paljon onnea kaikille valmistuneille opiskelijoille 🌹🥂 #alumni #katsetulevaisuuteen
https://youtu.be/dMMDoe-frUc

Hieno kooste @CentralBaltic #EfficienFlow:n todellisista tuloksista #satama't & #merenkulku un. Työ laajenee @SatakunnanAMK @merilogistiikka n #ÄlyMeri ja #SaLoDi projekteissa. #cbresults @satakuntaliitto @PortofRauma @suomensatamat @Satamaoperaatt1 @meriteollisuus @Meriklusteri https://twitter.com/sub_samk/status/1400740603659497474

SUB@sub_samk

#EfficientFlow @CentralBaltic Final Conference is ongoing! Speakers presented Gävle and Rauma port apps in use and #Fintraffic presented how the implementation of the #EfficientFlow #cbresults will continue after the end of the project. 4

Tutkitaan -sarjan aiheena on tällä kertaa etäluotsaus. Etäluotsauksessa laiva luotsataan maista käsin tarvitsematta viedä luotsia fyysisesti laivalle. #etäluotsaus #merilogistiikka #samk #istlab #tutkitaan https://www.merilogistiikka.fi/tutkitaan/tutkitaan-etaluotsaus/