SAMKista hiilineutraali korkeakoulu

SAMK on sitoutunut Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan. Se antaa yhteisen viitekehyksen ja tukee kaikkien Suomen ammattikorkeakouluyhteisöjen työtä kohti kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta. SAMKilla on muun muassa tavoitteena olla hiilineutraali korkeakoulu vuoteen 2030 mennessä.

27.9.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen

Tero Hämäläinen seisoo Porin kampuksen pihassa.

Tero Hämäläinen seisoo Porin kampuksen sisäpihalla kohdassa, johon geoenergiakaivot asennettiin. Asfalttipaikkausjäljistä on havaittavissa kaivojen asennuspaikat.

SAMKin kestävän kehityksen tavoitteena on olla hiilineutraali korkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Tero Hämäläinen?

– Hiilineutraaliuden tavoite on vain yksi osa korkeakouluyhteisön kestävää ja vastuullista toimintaa. SAMKissa on lisäksi perustettu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmä. Työryhmä alkaa valmistella SAMKin omaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden suunnitelmaa. Kiinteistöjen energiankulutus muodostaa matkustamisen ohella suurimmat yksittäiset päästölähteet korkeakouluissa, jolloin erilaiset päästövähennystoimenpiteet sekä optimoinnit ovat keskeisessä roolissa hiilineutraaliutta tavoitellessa.

SAMKissa hyödynnetään myös geoenergiaa eli tutummin maalämpöä, joka tarkoittaa uusiutuvaa, maahan varastoitunutta auringon energiaa. Lämpöpumppujen avulla kallioperään varastoitunut energia voidaan hyödyntää tehokkaasti sekä lämmitykseen että viilennykseen ympäri vuoden. Myös soveltuvien alojen opiskelijat pääsevät tutustumaan energiajärjestelmän toimintaan ja hyödyntämään energian tuotannosta syntyvää dataa.

– Kesällä 2020 Porin kampuksella käynnistettiin kiinteistönomistaja Hemsön toimesta geoenergiahanke. Asema-aukion parkkialueen alle porattiin 36 energiakaivoa 350 metrin syvyyteen. Geoenergian myötä kiinteistön lämmityksen ja viilennyksen hiilidioksidipäästöjen on arvioitu laskevan yli 90 prosenttia, Hämäläinen kertoo.

Paljon valintoja kestävän kehityksen tueksi

Käytännössä parkkialueen alla sijaitseva kallioperä toimii akkuna, johon varastoidaan kesällä lämpöä. Kylmempään aikaan talvella lämpö otetaan käyttöön.

– Talvella kallioperään varastoituneella energialla voidaan viilentää kiinteistöä kesällä. Lämpöpumppujen tarvitsema sähkö tuotetaan niin sanotulla vihreällä sähköllä eli kiinteistöön hankitaan 100 % tuulisähköä, Hämäläinen kertoo.

Porin kampuksen geoenergiahankkeen tapaiset projektit ovat kiinteistönomistajillekin merkittäviä taloudellisia panostuksia.

– SAMK toimii vuokralaisena kiinteistöissä myös muilla paikkakunnilla. Kaino toiveemme on, että muun muassa Porin kampuksen esimerkki rohkaisisi myös muita vuokranantajiamme etsimään ratkaisuja, jotka tukisivat ympäristö- ja hiilineutraaliustavoitteitamme ja käyttämämme kiinteistöt toimisivat mahdollisimman ekologisesti.

Mitä muuta ollaan tekemässä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen suhteen?

– Ensimmäinen vaihe on päästölähteiden tarkka kartoittaminen. Suurimmat päästöt liittyvät meilläkin kiinteistöihin sekä matkustamiseen.

SAMKissa on jo tehty paljon hyvää työtä hiilineutraaliuden kehittämiseen sekä valintoja ja päätöksiä kestävän kehityksen tueksi.

– Varmasti tavoitteita tullaan jatkossa huomioimaan entistäkin tarkemmin niin tulevissa hankinnoissa, palvelutuottajien valinnoissa kuin omissa valinnoissa liittyen esimerkiksi matkustamiseen. Välilliset vaikutukset varmasti tulevat näkymään Digivisio 2030:ssa ja muissa saman tyyppisissä opetuksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Lisäksi SAMKissa on paljon asiantuntemusta ja osaamista, joiden myötä SAMK on mukana monissa muissakin projekteissa kehittämässä hiilineutraaliutta niin maakunnassa kuin valtakunnallisesti, Hämäläinen sanoo.

Geoenergiatyömaa

Geoenergiahanke

SAMKin ja Keskon käytössä oleva kiinteistö Porin Asema-aukiolla lämmitetään ja viilennetään energialla, joka tuotetaan paikallisesti tontilla. Geoenergiahanke tukee sekä SAMKin että kiinteistönomistaja Hemsön hiilineutraaliustavoitteita.

Kuvassa geoenergiatyömaa kesällä 2020, kun energiakaivoja porattiin SAMKin Porin kampuksen pihaan.

27.9.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen

Lisää aiheesta

SAMKin aurinkosähköjärjestelmä/SAMK's photovoltaic system
| Kestävä kehitys

SAMK on kestävä ja vastuullinen ammattikorkeakoulu

SAMKissa on perustettu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmä. Työryhmä alkaa valmistella SAMKin omaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden suunnitelmaa.
| SAMK

Arene: Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistämässä

Alkuvuonna 2021 ammattikorkeakouluissa toteutettiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden henkilöstökysely. Tulokset osoittivat, että henkilöstöllä on kiinnostusta, valmiuksia ja ideoita kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden edistämiseksi omassa työssään, työyhteisössään ja korkeakoulun toiminnassa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Jari Multisilta, the Managing Director, President of Satakunta University of Applied Sciences, received a ceremonial chain designed by goldsmith and designer Assi Arnimaa-Leinonen. Arnimaa-Leinonen is known for her diamond rings and silver jewelry. https://www.samk.fi/en/uutiset/samk-is-celebrating-its-30th-anniversary-the-president-received-a-ceremonial-chain/

Rekrytoimme! Haluatko työskennellä organisaatiossa, jonka parhaina puolina työntekijät pitävät vakautta, joustavuutta, hyvää ilmapiiriä ja työyhteisöä?
Tutustu avoimiin työpaikkoihimme: https://bit.ly/2ZeeWCP
#tyopaikat #rekry #SamkTyopaikat

Matkailussa suurimpana haasteena on usein julkisen- ja yksityisen puolen yhteistyö. Näin ei ole Merikarvialla 👍 Tästä moni kunta voisi ottaa oppia. #merikarvia #matkailunkehittamiskeskus #yhteistyö #samk

SAMKissa aloittanut Matkailun kehittämiskeskus tukee alan positiivista kehitystä Satakunnassa. Kehittämiskeskuksen toiminnan kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet matkailuyritykset. #katsetulevaisuuteen #samk #mysamk #satakunta #matkailunkehittämiskeskus
https://www.samk.fi/uutiset/uusi-matkailun-kehittamiskeskus-luotsaa-matkailualaa-kohti-kestavaa-ja-kannattavaa-liiketoimintaa/