SAMKin uusi Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus keskittyy satakuntalaisten työntekijöiden hyvinvointiin

SAMKissa on perustettu Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus, jonka toiminta keskittyy Satakunnan työikäisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Keskuksen tavoitteena on tehdä satakuntalaisista Suomen toimintakykyisimmät työikäiset ja vastata maakunnan työvoiman saatavuuden haasteisiin.

5.10.2023 | Teksti: Veera Iisakkala ja Henna Kyhä | Kuva: Veera Iisakkala

Henna Kyhä SAMKin Live Studiossa / Henna Kyhä in SAMK Live Studio

Henna Kyhä toimii uuden tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkönä.

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksen lähtökohtana on kaksi Satakunnan elinvoiman kannalta tärkeää haastetta: työvoiman väheneminen ja väestön toimintakyvyn heikkeneminen. THL:n ja Kelan vuoden 2023 hyvinvointikatsauksen mukaan työ- ja toimintakykyä heikentävät erityisesti mielenterveysongelmat, huono ravitsemus, vähäinen liikunta, tupakointi ja päihteiden käyttö sekä sydän- ja verisuonitaudit.

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus vastaa Satakunnan työvoiman riittävyyden haasteeseen tutkimalla työssäkäyvien toimintakykyä ja tekemällä tutkimustulosten perusteella toimintaehdotuksia. Toimintakykyä ylläpitämällä ja osallisuutta vahvistamalla tuetaan väestön fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista sekä mahdollisuutta integroitua yhteiskuntaan ja työelämään.

– Hyvinvoiva ja osaava työvoima on yhteiskuntamme taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden elintärkeä tukipilari. Työvoiman väheneminen johtaa väistämättä yhä kovempaan kilpailuun hyvinvoivista osaajista. Meidän on löydettävä uusia toimintatapoja, joiden avulla ihmiset pysyvät mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä kiinni työelämässä. Erityisen tärkeää on ongelmien ennaltaehkäisy, tutkimuspäällikkö ja keskuksen vetäjä Henna Kyhä tiivistää.

Tutkimuskeskukselle on valittu kolme tutkimuskärkeä: työikäisten ravitsemus, työikäisten mielenterveys ja työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto. Tutkimuskeskuksessa tutkitaan ravitsemuksen ja mielenterveyden vaikutusta työssä jaksamiseen ja toimintakykyyn; työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tutkimuskärjen tehtävänä on varmistaa kansainvälisen osaamisen jääminen maakuntaan. Tähtäimessä on lähteä toteuttamaan entistä vahvempaa poikkitieteellistä tutkimusta.

– Haluamme viedä eteenpäin rajoja rikkovaa ennakkoluulotonta tutkimusta. Uusimmassa avauksessamme tutkitaan, voidaanko tekoälyn avulla löytää tekijöitä, jotka ennustavat mielenterveyden häiriöiden syntymistä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta, Kyhä kertoo.

Tutkimuskeskus toimii läheisessä yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen, alueen yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Lisätietoja keskuksesta ja käynnissä olevista hankkeista löytyy osoitteesta ihmisentoimintakyky.fi. Lisätietoja saa myös Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksen tutkimuspäälliköltä.

Lisätiedot:
Henna Kyhä
Tutkimuspäällikkö, Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus
Satakunnan ammattikorkeakoulu
044 710 3431 | henna.t.kyha@samk.fi

Pirroskuva ihmisistä

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksessa toteutetaan tutkimushankkeita, joissa lähestytään maakunnan työvoiman toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä uusista näkökulmista. Keskus tukee ihmisen arjessa selviytymistä, työelämään pääsemistä ja siellä pysymistä, itsestä ja toisista huolehtimista. Tutkimuskeskus vaikuttaa omalla toiminnallaan Satakunnan työvoiman riittävyyden ja hyvinvoinnin haasteisiin.

 

5.10.2023 | Teksti: Veera Iisakkala ja Henna Kyhä | Kuva: Veera Iisakkala

Lisää aiheesta

Keskustelu Kokeilimossa. Kaksi opiskelijaa haastatteee kokemusasiantuntijaa pöydän ääressä.
| SAMK

Uutta SAMKissa – simulaatioita kokemusasiantuntijan kanssa

SAMKissa on järjestetty tänä keväänä kokemusasiantuntijoiden koulutusta ja simulaatiotilanteita hoitotyön ja sosiaalialan opiskelijoille sekä työelämätoimijoille. Kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia.
Minna Ampio kuvattuna Porin kirjurinluodolla.
| Hyvinvointi ja terveys

Datan avulla potilaalle parempaa hoitoa

Tulevaisuuden Sairaala -projektissa tehtävä tutkimustyö vaatii monialaista yhteistyötä, sillä datan analysointi vaatii ymmärrystä yksikön toimintatavoista. Satasairaalan hyvinvointianalyytikko Minna Ampio on tärkeä lenkki tekoälyn tutkimusryhmän vetäjän Anu Holmin ja tutkija-opettaja Juho Sallin tehokkaassa tiimissä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Cannot call API for app 1123168491105924 on behalf of user 10157419919776743 Type: OAuthException
Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Hae 31.12.2023 mennessä.Avaamme täydennyshaun Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutukseen!Voit hakea koulutukseen aina 31.12.2023 asti. Koulutuksen toteutuminen on varmaa, otamme vielä muutamia opiskelijoita ryhmään.Lue lisää ja hae mukaan tästä: events.samk.fi/event/wJpkP ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

The new Research Center for Human Functioning was recently established at SAMK. The research center is led by Henna Kyhä, Research Manager and Doctor of Philosophy.

#thinkfuture #humanfunctioning #samkasanemployer

SAMKissa toimii nyt Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus, jota luotsaa tutkimuspäällikkö ja kasvatustieteen tohtori Henna Kyhä.

#katsetulevaisuuteen #osallisuus #toimintakyky #samktyönantajana

Altogether 92 students graduated from SAMK in November. Fifteen of them graduated with a Master´s degree. The theses of graduates can be found on Theseus. SAMK congratulates all the graduates 🌺

#alumni #thinkfuture

SAMKista valmistui marraskuussa yhteensä 92 opiskelijaa. Valmistuneista 15 suoritti YAMK-tutkinnon. Valmistuneiden opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksessa. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita 💐

#alumni #katsetulevaisuuteen

Porin Tradenomiopiskelijat PORA ry:n järjestämässä äänestyksessä opiskelijat valitsivat Vuoden 2023 liiketalouden opettajaksi Peri Martikkalan. Onnittelut!
#vuodenopettaja #katsetulevaisuuteen #porary