SAMKin koordinoima HLS-Robo hankekilpailun finaaliin

Ruokaviraston maaseutuverkostopalveluiden järjestämän valtakunnallisen hankekilpailun finalistit ohjelmakaudella 2014–2020 on valittu. Satakunnan ELY-keskuksen rahoittama HLS-Robo kilpailee sarjassa Maaseudun elinkeinot, työllisyys ja yrittäjyys.

29.8.2022 | Teksti: Petra O'Rourke ja Timo Kerminen | Kuva: Petra O'Rourke

Mies esittelee ryhmälle yhteistyörobotin toimintaa.
Vammalan yrittäjät kävivät vierailulla RoboAI-laboratoriossa marraskuussa 2019. Tutkija Tommi Lehtinen opastaa yrittäjiä yhteistyörobotiikan käyttöön.

Mies käyttää robotin ohjainta, valo paistaa kasvoille.

Projektitutkija Timo Kerminen tutustuttaa yrittäjiä UR-5 robotin käyttöön. Kokeilemalla oppiminen oli Vammalan Yrittäjien HLS-Robo-vierailun keskeisintä antia.

Kilpailussa valitaan ohjelmakauden vaikuttavimmat hankkeet ja yritystukea hyödyntäneet yritykset kolmessa eri kilpailusarjassa, jotka pohjautuvat maaseutuohjelman kolmeen strategiseen painopisteeseen. Kilpailun voittajat palkitaan 30.9.2022 Maaseutugaalassa Kurikassa.

– Hyvää yritettiin projektitiimin kanssa, mutta priimaa tuli! Isot kiitokset kuuluvat hankkeen projektipäällikölle Mikko Lehtoselle sekä hankkeen esiselvityksen tehneelle Petteri Pulkkiselle. Meillä oli upea porukka tekemässä tätä projektia, niin Robotiikka Akatemiassa kuin hankkeen asiantuntijoina, työntekijöinä ja harjoittelijoina. Erityisesti haluan nostaa esiin projektiassistentti Annu Rantasen rautaisen ammattitaidon sekä seutukaupunkien tinkimättömän yhteistyön. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille, kiittelee hankkeen projektitutkija Timo Kerminen.

 

Pk-yrityksissä kehittämiseen on harvoin aikaa

Kilpailukyvyn kehittäminen vaatii yrityksiltä yhä syvempää osaamista ja paneutumista eri aiheista. HLS-Robo teollisuushankkeen tavoitteena oli parantaa Huittisten, Loimaan ja Sastamalan alueiden teollisuusyritysten osaamista erityisesti automatisaation/robotiikan, digitalisaation, konenäön sekä energiatehokkuuden saroilla. Hankkeessa pyrittiin auttamaan alueen pk-yrityksiä tuotannon kustannustehokkuudessa, energian käytön optimoinnissa sekä näihin liittyvissä investointi- ja takaisinmaksusuunnitelmissa.

Hankkeen kehittämistoimet kohdistettiin erityisesti tuotannon kohdennettuun automatisointiin, esimerkiksi robotiikkaa ja konenäköä hyödyntäen, energian tuottamisen ja käyttämisen optimointiin sekä hukkaenergian hyötykäytön mahdollisuuksien selvittämiseen. Haettujen ratkaisujen avulla pientenkin yritysten tuotantokustannukset saadaan pidettyä sellaisella tasolla, että toimintaa voidaan kehittää.

Hankeen tuloksena yritysten kynnys ottaa uusia teknologioita käyttöön madaltui. Hankkeen tavoitteena oli myös osaltaan parantaa yritysten työvoimapulaa mm. hankeviestinnän sekä oppilaitosyhteistyön seurauksena. Teollisuushanke myös paransi yritysten ja alueen oppilaitosten yhteistyötä. Tavoitteena oli pysyvän palvelun synnyttäminen alueen yrityksien käyttöön. Oppilaitosyhteistyötä terävöitettiin toteuttamalla osa yritysten teknologiademonstraatioista hanketyöntekijöiden sekä Robotiikka Akatemian opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä.

Mies käyttää ABB-robotin ohjainta.

RoboAI-laboratoriossa Vammalan yrittäjät pääsivät kokeilemaan myös perinteisen ABB teollisuusrobotin ohjelmointia.

Edustajaksi kansainväliseen hankekilpailuun

Valtakunnallisen kilpailun finalistit lähtevät myös edustamaan Suomea kansainväliseen Rural Inspiration Awards 2022 -kilpailuun. Rural Inspiration Awards -kilpailussa palkitaan Euroopan parhaat hankkeet. Tänä vuonna Suomea lähtee edustamaan kahdeksan hanketta neljässä eri sarjassa. HLS-Robo kilpailee Digital Rural Futures -kategoriassa.

Rural Inspiration Awards (RIA) on Euroopan maaseutuverkoston (ENRD) järjestämä hankekilpailu, jolla juhlistetaan maaseuturahaston parhaita hankkeita ympäri Euroopan. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin ja tuoda Euroopan laajuista näkyvyyttä maaseuturahaston tuella toteutetuille hankkeille. Tänä vuonna kilpailun teemana on "The Future is Youth".

 

 

 

 

 

Lisätiedot:

Projektitutkija
Timo Kerminen

p. 044 710 3311
timo.kerminen@samk.fi

 

HLS-Robo kehittää pk-teollisuuden kilpailukykyä erityisesti Huittisten, Loimaan ja Sastamalan vaikutusalueilla. Hanke auttaa yrityksiä mm. robotiikan/automaation ja konenäön saroilla. Energiatehokkuutta parantavat ratkaisut ovat sen toiminnan keskiössä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo Logo. Sininen lippu, jossa keltaisista tähdistä muodostuva ympyrä. Vieressä teksti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

29.8.2022 | Teksti: Petra O'Rourke ja Timo Kerminen | Kuva: Petra O'Rourke

Lisää aiheesta

Tiina Mäkitalo seisoo Porin kampuksen sillalla.
| TKI

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus vahvistuu edelleen

Keskuksen hyvinvointi- ja terveystutkimuksen tutkimuskokonaisuus on saanut nimekseen RoboAI Health ja jatkossa sen kehittämisestä vastaa marraskuussa työnsä aloittanut tutkimuspäällikkö Tiina Mäkitalo. Teknologiametallien kierrätystutkimus tunnetaan jatkossa nimellä RoboAI Green.
Yhteistyörobotit rivissä.
| Automaatio ja teollisuus

RoboAI-viikko: NEXT2020-teknologiaseminaari – Satakuntalaiset yritykset kohti tuotannon digiloikkaa!

– Olemme havainneet, että konepajateollisuudessa on paljon potentiaalia tehdä automaatio- ja robotiikkaratkaisuja ja sitä kautta saada nostettua tuotannon digitalisaatioastetta. Kilpailukyvyn parantaminen satakuntalaisissa konepajoissa on tärkeää ja näemme, että sillä on laajempi merkitys yritysten menestymiselle tulevaisuudessa, selittää tapahtumaa järjestävä projektipäällikkö Timo Kerminen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK järjestää globaalin merenkulun konferenssin lokakuussa 2023. Konferenssin “Annual General Assembly of International Association of Maritime Universities in 2023” järjestelyt ovat jo käynnistyneet. https://samkarit.samk.fi/2022/09/30/globaali-merenkulun-konferenssi-jarjestetaan-lokakuussa-2023/

Verkkokauppa 2.0 -hankkeen koulutuksessa tänään Raumalla asiaa tuotteista ja verkkokaupan sisällöstä. Kouluttajana Made of Sundaysin verkkokauppias, designer ja webmaster Thomas Leppä. 👌🏼 #verkkokauppa #asiakaskokemus #yrittäjä #BIC #samk #katsetulevaisuuteen

SAMK on tehnyt Satakunnan Osuuskaupan kanssa pitkään yhteistyötä. Virallinen kumppanuussopimus tehtiin muutama vuosi sitten. Kumppanuudella on tavoiteltu yhteistyön syventämistä, laajentamista ja systematisointia sekä uusia yhteistyömuotoja. @SatakunnanOk https://www.samk.fi/uutiset/samk-ja-satakunnan-osuuskauppa-tiivistavat-yhteistyota/

Niin iloinen 🤩 kun otetaan yhteyttä ja sanotaan, että teemme tärkeää työtä @SatakunnanAMK ja siitä tehdään oikein julkaisukin 👌
@sataeduKrista kanssa kerrotaan miten hyvinvointiteknologia edistää osallisuutta ja miten aistikuormitusta voi ⬇️: http://yritma.fi/uutiset/sosiaali-ja-kuntatalous @RoboAI2

TEKOS hankkeella haluamme monialaisella tiimillä lisätä osallisuuden mahdollisuuksia #osallisuus #tekos https://yritma.fi/uutiset/sosiaali-ja-kuntatalous/teknologialla-osallisuutta-verkostolla-vaikuttavuutta