SAMK toteuttamaan matkailun eurooppalaista osaamisyhteistyötä

Eurooppalainen matkailualan yhteenliittymä tavoittaa toimintansa aikana yli 10 miljoonaa eurooppalaista matkailualan toimijaa.

Palapelin paloista koottu Euroopan kartta.

PANTOUR – Pact for Next Tourism Generation Skills – on uusi matkailualan osaamisyhteistyön yhteenliittymä Euroopassa. Sen tavoitteena on tehostaa yhteistyötä sekä luoda strategisia lähestymistapoja konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi ammattitaitojen kehittämiseen matkailualalla. Nelivuotisen (1.7.2022-30.6.2026) yhteenliittymän toiminnalla pyritään Euroopassa korjaamaan matkailualan työmarkkinoiden osaamisvajeita, jotka haittaavat alan kasvua, innovointia ja kilpailukykyä.

PANTOUR-yhteenliittymän muodostaa 13 eurooppalaista partneria, jotka edustavat ammatillista toisen asteen koulutusta, korkeakoulutusta, elinikäistä oppimista sekä matkailuelinkeinoa. Yhteenliittymän budjetti on yhteensä 3,8 milj. euroa, rahoittajana Erasmus+-ohjelma.

Käytännössä yhteenliittymä rakentaa tutkimuksen avulla innovatiivisia ratkaisuja matkailualan osaamistarpeisiin vastaamiseksi Euroopassa. Näihin ratkaisuihin sisältyvät mm. alan yhteiseurooppalaisten ammattiprofiilien ja opetussuunnitelmien laadinta, työkalujen luonti osaamisen monitorointiin sekä täydennys- ja uudelleenkoulutukseen, ja strategiatyö alan osaamisen kehittämiseksi.

SAMK vastaa osaamisyhteistyön toteuttamisesta Suomessa

SAMKissa toimiva Matkailun kehittämiskeskus on yhteenliittymässä vastuussa yhteiseurooppalaisten opetussuunnitelmien sekä opetus- ja arviointimenetelmien laadinnasta ja käytäntöönpanosta. Yhteenliittymän ainoana suomalaisena partnerina SAMK vastaa myös osaamisyhteistyön toteuttamisesta Suomessa. SAMK kerää Suomesta aineistoa, jonka pohjalta rakennetaan maakohtainen matkailualan osaamisprofiili. Lisäksi SAMK on mukana yhteenliittymän kahdeksassa muussa työpaketissa kuten eurooppalaisen matkailun osaamisstrategian laadinnassa.

– Yhteenliittymän kautta SAMK saa strategisen tason näköalapaikan ja pääsee matkailun kehittämisen ytimeen EU:ssa, toteaa Matkailun kehittämiskeskuksen tutkimuspäällikkö Sanna-Mari Renfors.

Toiminnan tueksi SAMK perustaa Suomeen maakohtaisen, eri sidosryhmistä koostuvan yhteistyöryhmän, jonka tavoitteena on taata uuden osaamisen integrointi osaksi aluekehittämistä ja ammatillista koulutusta.

Ammatillinen osaaminen on tulevaisuuden kriittisin menestystekijä

Yhteenliittymän taustalla on ammatillisen osaamisen korostunut merkitys Euroopassa. Euroopan komission mukaan EU tarvitsee osaamisvallankumouksen, jolla parannetaan ihmisten menestystä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä nopeutetaan elinkeinojen palautumista koronapandemiasta. Tämä osaamisvallankumous koskettaa erityisesti matkailualaa, sillä matkailu on yksi pahiten pandemiasta kärsineistä elinkeinoista, kestävä kehitys on alan toiminnan perusta ja digitaalisuus sen yritysten elinehto.

Euroopan osaamisohjelma (European Skills Agenda) toteuttaa käytännössä tätä osaamisvallankumousta Euroopassa. Yksi sen avaintoimista on osaamissopimuksen (Pact for Skills) käynnistäminen, joka tähtää laajempien ja parempien koulutusmahdollisuuksien tarjoamiseen ihmisille koulutusorganisaatioiden, matkailuelinkeinon ja muiden sidosryhmien yhteistyössä. Sopimuksen kohteena on pääasiassa ihmisten täydennys- ja uudelleenkoulutus, mikä on äärettömän tärkeää varsinkin laajasta työntekijäkadosta kärsineellä matkailualalla.

Tutustu SAMKin Matkailun kehittämiskeskukseen

Jaa tämä sivu

Kolme SAMKin opiskelijaa poseeraa violetin seinän edessä.

Vuoden 2023 menestystarinat julkaistu – Uusi Agora-lehti ilmestyi

Vuoden 2023 menestystarinat on julkaistu SAMKin sidosryhmälehti Agoran uusimmassa numerossa. Agora on ilmestynyt painettuna ja sen voi lukea myös verkossa.

SAMKin Youtube-kanava.

SAMK mukana TKI-kärjet 2024 -kilpailussa kahdella videolla

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen TKI-kärjet-kilpailu järjestetään jälleen maaliskuussa 2024. SAMK osallistuu kilpailuun kahdella kilpailuvideolla, joilla esitellään tutkimustoimintaamme.

Henna Kyhä istuu keltaisella tuolilla.

Tutkimuspäällikkönä työikäisten hyvinvoinnin asialla

SAMKissa toimii nyt Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus. Keskuksen toiminta keskittyy satakuntalaisten työntekijöiden hyvinvointiin ja sen myötä maakunnan työvoiman saatavuuden haasteisiin. Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskusta vetää tutkimuspäällikkö ja kasvatustieteen tohtori Henna Kyhä.