SAMK mukana tehtävänasettajana Taitaja2023 -tapahtumassa

Taitaja-kilpailussa mitataan ammattitaitoa ja kilpaillaan oman alan SM-mitaleista. Ammattiin opiskelevat nuoret osallistuvat erilaisiin tehtäviin, jotka mittaavat laajasti omaan perustutkintoon liittyvää osaamista. Tänä vuonna SAMK pääsi mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan hyvinvointi- ja terveysteknologian tehtävää lähihoitajaopiskelijoille yhdessä Porin yliopistokeskuksen kanssa.

16.5.2023 | Teksti: Nina Karttunen | Kuva: Nina Karttunen

Pöydällä tietokone ja näyttö, vierellä tuolit

Kilpailutila valmiina ensimmäistä Taitaja-finalistia varten.

Tehtävänä potilasohjausta, kohtaamista ja tutkimuksen tekoa

Tehtävässä kilpailija suoritti tutkimuksen asiakkaalle. Tehtävä kuului hyvinvointi- ja terveysteknologian alalle ja kilpailijat olivat lähihoitajia. Tutkimuksessa mitattiin asiakkaan kognitiivista kuormitusta eräänlaista muistipeliä pelaamalla. Tehtävänä ei ollut analysoida tuloksia vaan suorittaa onnistunut potilaskohtaaminen ja laadukas tutkimuksen teko sekä datan keruu annettujen ohjeiden avulla. 

Kilpailijan käytössä oli MuseS-pääpanta, jota voidaan käyttää esimerkiksi meditaation tukena. Laitteen tuottama data näkyi kilpailijoille näytöllä ja he varmistivat signaalien mahdollisemman hyvän laadun tutkimuksen teon yhteydessä. Datan esille saaminen ja laadun tarkkailu olivat yksi arviointikriteeri. Lisäksi kilpailija ohjeisti asiakasta N-Back-muistipelin käyttöön annettujen ohjeiden avulla. Kilpailija sai ohjeet pelin pelaamiseen ja kulkuun. MuseSin tuottamaa dataa kerättiin koko tutkimuksen ajan. Tehtävän lopussa kilpailijan oli vielä varmistettava onnistunut rekisteröinti. 

Arviointi tuomarien virallisten kriteerien mukaan

Tehtävä alkoi tunnin pituisella valmisteluajalla. Kilpailija sai tutustua tehtävän suorittamiseen edellyttämiin ja vaativiin ohjeisiin (paperinen ja video) sekä testata kilpailussa käytettävää N-Back-peliä. Lisäksi datan striimausta omalle näytölle, laadun tarkkailua ja laitteen käyttöä oli mahdollista harjoitella etukäteen valmistelutilassa. Arviointiperusteina olivat muun muassa työn suunnittelu, toteutus ja asiakkaan huomioiva työote. 

Valmisteluajan jälkeen kilpailija siirtyi tehtävätilaan, jossa hän suoritti kilpailutehtävän annettujen ohjeiden mukaan. Kaikki seitsemän kilpailijaa onnistuivat toimimaan ohjeen mukaan. Asiakas ohjeistettiin tutkimukseen ja laitteen tuottama data näkyi kilpailijan näytöllä. Toki eroja ohjauksessa ja tutkimuksen kulussa oli paljon, mutta kyseessähän oli kilpailu ja arviointi suoritettiin virallisten tuomarien kriteerien mukaan.

Kilpailutuomareita seuraa tuloksia näytöltä

Taitaja2023

Taitaja on vuosittain järjestettävä ammattitaidon suomenmestaruuskilpailu, joka toimii ammatillisen koulutuksen näyteikkunana.

Taitaja2023-tapahtuma järjestettiin Espoossa 8.–11.5.2023.  Kilpailulla on 35 vuoden mittainen historia.

SAMKin osallistuminen Taitaja2023 kilpailuun oli osa React EU -hanketta, jonka tarkoituksena on tuoda uusia teknologiaratkaisuja aivoterveyden arviointiin ja seurantaan.

Kuvassa tuomarit seuraavat tutkimuksen ohjausta ja etenemistä tarkan arviointiasteikon avulla. 

16.5.2023 | Teksti: Nina Karttunen | Kuva: Nina Karttunen

Lisää aiheesta

| Yrittäjyys

All in Pitch -yritysideakilpailun taso oli jälleen korkea – myös Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä valittu

All in Pitch on Uusyrityskeskus Enter Satakunnan ja SAMKin yhdessä järjestämä yritysideakilpailu, jossa nuoret hyppäävät pois omalta mukavuusalueeltaan nousemalla lavalle pitämään yritysideastaan perinteisen hissipuheen ja saamaan siitä tuomariston palaute.
| Opinnot ja opetus

Parhaat opinnäytetyöt palkittiin Osaaja-kilpailussa

Osaaja on SAMKin opinnäytetyökilpailu, jossa palkitaan vuosittain edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla korkein mahdollinen eli 5. Yhteensä kilpailuun osallistui tänä vuonna 151 työtä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.