Päivän kysymys: voiko matkailu pelastaa maailman?

Matkailu puhuttaa. Voinko matkailla kaikkialla ”koska mä voin”? Voisinko miettiä millä perusteilla valitsen esimerkiksi matkakohteeni, majapaikkani, ostokseni? Voiko himomatkaaja tehdä poisvalintoja niin, että ei koekaan luopuvansa vaan saavansa enemmän? Millaisia valintoja matkanjärjestäjä voi tehdä – ja millaisia matkailupalvelun tuottaja?

27.9.2019 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Veera Korhonen

Kuva JRC:n näyttelystä, mies kävelee editse
Joint Research Centerin näyttely

– On ok matkustaa, mutta kuinka se tehtäisiin mahdollisimman kestävästi, miettii Ioannis Pappas, The Global Sustainable Tourism Councilin kreikkalainen johtaja.

Ioannis Pappas

Ioannis Pappas

Matkailun vaikutukset ympäristöön ovat nousseet isoksi puheenaiheeksi ilmastokysymyksen myötä, mutta vaikutukset ympäristöön eivät ole vain ilmasto- tai ekologinen kysymys, vaan niillä on myös sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja poliittinen puoli.

Kestävän matkailun mahdollisuuksia ja haasteita nostettiin esiin Porissa järjestetyssä Science Meets Regions -tapahtumassa syyskuun lopussa.

Matkailun vaikutuksiin liittyy aina monta puolta

Pappaksen edustamassa Kestävän matkailun neuvostossa aihetta lähestytään kokonaisvaltaisesti: matkailuun liittyy monta puolta. Se, mikä tuottaa yhdelle elinkeinon, voi hankaloittaa toisen elämää ja elinkeinoa – on paljon kilpailua ja konflikteja. Yhtenä selvänä muutostarpeena Pappas mainitsee myös sen, että turismin on jätettävä rahaa nykyistä selvästi enemmän paikallisille, jotta heillä on mahdollisuus hoitaa ympäristöä ja yhteisö voi hyvin.

Matkailija voi tehdä valintoja, mutta kysymys ei ole vain matkailijan valinnoista, vaan valintoja kestävän kehityksen puolesta tai vastaan tehdään tietysti jo silloin, kun aletaan suunnitella uutta matkailukohdetta tai -tuotetta, ja päätöksiä tehdään politiikan eri tasoilla: globaalisti, kansallisesti ja paikallisesti.

Turismi lisääntyy, mihin saakka se on kivaa?

– Sinulle ja minulle on kiva, että voidaan matkustaa ja että tapaamme turisteja muualta, mutta kestävätkö turistikohteet, jos matkailijoita on aina vain enemmän? Onko se enää kivaa paikallisille, elinkeinoelämälle tai matkailijoille itselleen, kysyy videolla puheenvuoronsa pitänyt

MEP Sirpa Pietikäinen /video

MEP Sirpa Pietikäinen

europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Turismi on lisääntynyt, ja uhkakuvana on liikaturismi kaikkine sivuvaikutuksineen: jätteineen, puhtaan veden riittämisineen, turvallisuusuhkineen. Isoja haasteita on. Pietikäinen esittää, että käännettäisiinkin kysymys näin: Voiko turismi muuttaa maailmaa – olla tuomassa uusia ratkaisuja, joista muutkin elinkeinot hyötyvät?

Pietikäisen mukaan se on mahdollista, jos uskalletaan esittää isoja kysymyksiä ja tehdä isoja ratkaisuja – tai toisaalta käytännön tasolla osin verrattain pieniä ja helppojakin ratkaisuja. Isoja ratkaisuja ovat hiilineutraalius, ympäristön monimuotoisuuden ylläpitäminen, päästöjen pysyminen maksimissaan luonnon puhdistuskyvyn rajoissa, uusiutuvien energianlähteiden käyttö, hidas matkustaminen ja paikallisia hyödyttävä matkailu.

Mitä me etsimme? Eksotiikkaa – siis jotain muuta kuin mikä on meille tavallista.

Pietikäisen mielestä ratkaisu piilee matkailijoiden globaalissa toiveessa. Siinä hän näkee Suomenkin mahdollisuuden matkailutoiminnan suunnannäyttäjänä.
– Mitä me etsimme? Eksotiikkaa – siis jotain muuta kuin mikä on meille tavallista – ja autenttisuutta.

– Täytyy aloittaa jostain. Eivät kaikki ole heti mukana. Suomessa voitaisiin rakentaa matkailun konsepti kestäväksi niin, että matkailija ei luovu mistään, vaan saa: saa matkailukokemuksen, joka ei ole ylikansoitettu eikä massatuotantoa, ja kun elämys säväyttää häntä, tulee lisää kiinnostuneita – ja maineen kasvaessa lisää kilpailijoita, jotka haluavat tehdä samoin.

Pietikäinen tuo esiin sen, mitä päivän mittaan tulee eri matkailun kehittäjätoimijoiden puheenvuoroissa: Tarvitaan tutkimusta, uusia innovaatioita, rahoitusta, kumppanuuksia ja indikaattoreita, joilla saadaan faktoja pöytään.

Ongelma ei ole tiedonpuute, vaan tiedon löytäminen informaatiotulvasta

Science Meets Regions -tapahtumakonseptin keskiössä on tieto, faktat.

– Ongelma ei ole tiedonpuute, vaan sen runsaus: miten löytää oleellisen faktatiedon kaiken muun joukosta, toteaa Stijn Verleyen Euroopan komission yhteisestä tutkimuskeskuksesta (Joint Research Centre, JRC).

Stijn Verleyen in audience

Stijn Verleyen

– Tutkimustiedon ja politiikan yhdistäminen ei ole ongelmatonta, väliin tulee monenlaista – hyvä tiede ei tuota suoraan hyvää politiikkaa, hän toteaa.

Esimerkiksi JRC tuottaa paljon datamateriaalia, joka on kaikkien toimijoiden käytettävissä, ks. JRC:n sivut.

Science Meets Regions on Euroopan Komission tapahtumabändi, joka jalkautuu eri vuosina eri teemoin eri puolille Eurooppaa. Suomea edusti tänä vuonna SAMKin matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmän 26.9.2019 järjestämä tapahtuma. Sen teemana oli kestävä merellinen matkailu. Konseptin tavoitteena on tuoda esiin tapahtuman teemaan liittyvää tutkimustiedon merkitystä haasteiden ratkaisussa. Katso tapahtuman nettisivut.

Lisää aiheesta

Science Meets Regions Brand pic (SAMK Pori 2019 version)
| Matkailu

Satakunta edustaa syksyllä koko Suomea: Kansainvälinen areena kokoaa matkailun kärkitoimijat Poriin

Merellisen matkailun kestävä kehitys ja suuntaviivat lähitulevaisuuden kehittämistoimille ovat aiheena Euroopan parlamentin rahoittamassa Science meets Regions -tapahtumassa Porissa 26.9.2019. Poriin kokoontuu matkailun kehittämisen kansainvälisiä, valtakunnallisia ja paikallisia kärkitoimijoita.
SAMK-kampus Rauma tarjoaa hienot puitteet merenkulun opiskeluun.
| Matkailu

Kestävän merellisen matkailun koulutus alkaa SAMKissa 2018

Merellisen matkailuteollisuuden taloudellinen merkitys on maailmanlaajuisesti ja Euroopassa suuri. Vaikka alan ennakoidaan myös kasvavan voimakkaasti, merelliseen matkailuun liittyvää erikoistumiskoulutusta ei ole saatavilla. SAMK aloittaa 20 opintopisteen kokonaisuuden pilotoinnin.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”. Amy Webb provides the strategic foresight and forecasting crucial to businesses adapting and positioning themselves for sustained success in this era of transformation.#thinkfuture #artificialintelligence ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence

Projektien kautta voidaan mahdollistaa monenlaista mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Tässä yksi esimerkki 3D- tulostuksesta. @SatakunnanAMK
@RoboAI2

Harjavaltalainen palveluyksikkö otti digiloikan – polttopuut ovat vaihtuneet 3D-tulostukseen:

Satakunnan alueella kehitetään uutta toimintaa, jossa ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ohjausta arkea helpottavasta teknologiasta ja pienapuvälineistä.

#katsetulevaisuuteen

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 kello 16.
#katsetulevaisuuteen #rekrytointi #työpaikat

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Viimeisin toteutus osoittaa, että SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

#opiskelijahyvinvointi #katsetulevaisuuteen