Opetussuunnitelmien uudistustyötä tehdään kestävän kehityksen näkökulmasta

SAMKissa on käynnissä opetussuunnitelmien uudistus. Uudistustyö toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta. Ajatuksena on, että jokaisen tutkinto-ohjelman ja opintojakson kohdalla pohditaan, miten kestävä kehitys liittyy alaan ja kyseiseen opintojaksoon.

8.3.2022 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen

Jaana Halme istuu SAMKin Porin kampuksen käytävän nojatuolissa.

Opetussuunnitelmien uudistustyö on sujunut Jaana Halmeen mielestä hyvin.

Kestävä kehitys on nostettu opetussuunnitelmien uudistuksessa juuri nyt keskiöön kahdesta syystä. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (Arene) on tehnyt ammattikorkeakoulututkintojen kompetenssipäivityksen, jossa nousevat esiin kestävän kehityksen teemat, ennakoiva kehittäminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Kompetenssilla tässä tarkoitetaan tutkinnon tuottamaa osaamista. Suomi on lisäksi sitoutunut YK:n tavoiteohjelman kestävän kehityksen tavoitteisiin.

– Meidän tulee taata kaikille opiskelijoille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, kertoo ohjauksen ja ops-työn koordinaattori Jaana Halme.

– Käytännössä osoitamme opintojaksojen osaamistavoitteissa ja sisältökuvauksissa, miten meidän opiskelijamme valmennetaan esimerkiksi toimimaan kansainvälisesti ja kohtaamaan monikulttuurisuus. Nämä teemat sanoitetaan sisään opetussuunnitelmiin, hän jatkaa.

Uudistustyö on pitkällä, sen valmistelu on aloitettu jo viime keväänä.

– Tasa-arvo ja eettisyys ovat meillä koulutuksissa ensiarvoisen tärkeitä. Kehitämme toimintaa esimerkiksi siten, että arviointikriteeristö on opintojaksolla sama riippumatta siitä, millä tavalla opintojakso suoritetaan. Se on tärkeä uudistus. Opetussuunnitelmien suunnittelussa huomioidaan myös, että ne ovat  taloudellisesti kestäviä, Halme selvittää.

Tilaa myös yksilölliselle kehittymiselle

Opetussuunnitelmauudistuksessa on ajatuksena, että aivan jokaisen tutkinto-ohjelman ja opintojakson kohdalla pysähdytään pohtimaan, miten kestävä kehitys liittyy alaan ja kyseiseen opintojaksoon. Käytännössä siis pohditaan, millaista on esimerkiksi kestävä markkinointi tai kestävä rakentaminen.

– Tämä on tärkeää, jos pohdimme hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä ja siitä näkökulmasta erityisesti kestävän toiminnan mukaista tulevaisuuden työelämää. Toisaalta ei ole tarkoitus tuottaa kaikille aivan identtistä osaamista vaan tutkinnossa täytyy jäädä tilaa myös opiskelijan valinnoille ja sitä kautta oman osaamisen yksilölliselle kehittymiselle, Halme selvittää.

Ammattikorkeakouluissa säännöllisesti tehtävästä uraseurantakyselystä on lisäksi noussut aiheita, joita uudistustyössä tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi geneerisiä eli yleisiä asiantuntijataitoja tulee selkeästi sisällyttää opiskelijan opintojen tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin.

– Uraseurantakyselystä nousevat esimerkiksi ongelmanratkaisuun, viestintään ja stressinsietoon liittyvät taidot. Niiden oppiminen pyritään myös avaamaan tässä uudistuksessa.

Arenen ammattikorkeakoulujen yhteisten kompetenssien lisäksi opetussuunnitelmauudistusta raamittavat korkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke sekä Hallituksen kestävyystiekartta.

8.3.2022 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen

Lisää aiheesta

Sari Merilapmpi aivosähkökäyrän mittauslaitteessa.
| Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvointiteknologian koulutus kulkee digitaalisen tiedon ja palvelujen aallonharjalla

SAMKissa on ollut hyvinvointiteknologian YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta jo 20 vuoden ajan. Sisällöt ja menetelmät ovat vaihtuneet, mutta yksi asia on säilynyt, koko ajan on oltu teknologisen kehityksen kulussa.
SAMKin aurinkosähköjärjestelmä/SAMK's photovoltaic system
| Kestävä kehitys

SAMK on kestävä ja vastuullinen ammattikorkeakoulu

SAMKissa on perustettu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmä. Työryhmä alkaa valmistella SAMKin omaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden suunnitelmaa.

Uusimmat uutiset

Neljä naista testaa hyvinvointiteknologian tuotteita rentoutumiseen.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2023: Tavoitteena osallisuuden lisääminen

RoboAI-viikon 17.4. avaava hyvinvointi- ja terveysteknologian päivä tutustuttaa paremmin hankemaailmaan. Aamupäivän aikana SAMKin toimijat ja yhteistyökumppanit kertovat hankkeissa tehtävistä osallisuutta tukevista testauksista ja kokeiluista. Keynote-puhuja, yliopisto-opettaja Marjaana Raukola-Lindblom kertoo mm. eläinten merkityksestä virtuaaliterapiassa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html