Opetussuunnitelmien uudistustyötä tehdään kestävän kehityksen näkökulmasta

SAMKissa on käynnissä opetussuunnitelmien uudistus. Uudistustyö toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta. Ajatuksena on, että jokaisen tutkinto-ohjelman ja opintojakson kohdalla pohditaan, miten kestävä kehitys liittyy alaan ja kyseiseen opintojaksoon.

8.3.2022 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen

Jaana Halme istuu SAMKin Porin kampuksen käytävän nojatuolissa.

Opetussuunnitelmien uudistustyö on sujunut Jaana Halmeen mielestä hyvin.

Kestävä kehitys on nostettu opetussuunnitelmien uudistuksessa juuri nyt keskiöön kahdesta syystä. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (Arene) on tehnyt ammattikorkeakoulututkintojen kompetenssipäivityksen, jossa nousevat esiin kestävän kehityksen teemat, ennakoiva kehittäminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Kompetenssilla tässä tarkoitetaan tutkinnon tuottamaa osaamista. Suomi on lisäksi sitoutunut YK:n tavoiteohjelman kestävän kehityksen tavoitteisiin.

– Meidän tulee taata kaikille opiskelijoille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, kertoo ohjauksen ja ops-työn koordinaattori Jaana Halme.

– Käytännössä osoitamme opintojaksojen osaamistavoitteissa ja sisältökuvauksissa, miten meidän opiskelijamme valmennetaan esimerkiksi toimimaan kansainvälisesti ja kohtaamaan monikulttuurisuus. Nämä teemat sanoitetaan sisään opetussuunnitelmiin, hän jatkaa.

Uudistustyö on pitkällä, sen valmistelu on aloitettu jo viime keväänä.

– Tasa-arvo ja eettisyys ovat meillä koulutuksissa ensiarvoisen tärkeitä. Kehitämme toimintaa esimerkiksi siten, että arviointikriteeristö on opintojaksolla sama riippumatta siitä, millä tavalla opintojakso suoritetaan. Se on tärkeä uudistus. Opetussuunnitelmien suunnittelussa huomioidaan myös, että ne ovat  taloudellisesti kestäviä, Halme selvittää.

Tilaa myös yksilölliselle kehittymiselle

Opetussuunnitelmauudistuksessa on ajatuksena, että aivan jokaisen tutkinto-ohjelman ja opintojakson kohdalla pysähdytään pohtimaan, miten kestävä kehitys liittyy alaan ja kyseiseen opintojaksoon. Käytännössä siis pohditaan, millaista on esimerkiksi kestävä markkinointi tai kestävä rakentaminen.

– Tämä on tärkeää, jos pohdimme hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä ja siitä näkökulmasta erityisesti kestävän toiminnan mukaista tulevaisuuden työelämää. Toisaalta ei ole tarkoitus tuottaa kaikille aivan identtistä osaamista vaan tutkinnossa täytyy jäädä tilaa myös opiskelijan valinnoille ja sitä kautta oman osaamisen yksilölliselle kehittymiselle, Halme selvittää.

Ammattikorkeakouluissa säännöllisesti tehtävästä uraseurantakyselystä on lisäksi noussut aiheita, joita uudistustyössä tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi geneerisiä eli yleisiä asiantuntijataitoja tulee selkeästi sisällyttää opiskelijan opintojen tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin.

– Uraseurantakyselystä nousevat esimerkiksi ongelmanratkaisuun, viestintään ja stressinsietoon liittyvät taidot. Niiden oppiminen pyritään myös avaamaan tässä uudistuksessa.

Arenen ammattikorkeakoulujen yhteisten kompetenssien lisäksi opetussuunnitelmauudistusta raamittavat korkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke sekä Hallituksen kestävyystiekartta.

8.3.2022 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen

Lisää aiheesta

Sari Merilapmpi aivosähkökäyrän mittauslaitteessa.
| Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvointiteknologian koulutus kulkee digitaalisen tiedon ja palvelujen aallonharjalla

SAMKissa on ollut hyvinvointiteknologian YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta jo 20 vuoden ajan. Sisällöt ja menetelmät ovat vaihtuneet, mutta yksi asia on säilynyt, koko ajan on oltu teknologisen kehityksen kulussa.
SAMKin aurinkosähköjärjestelmä/SAMK's photovoltaic system
| Kestävä kehitys

SAMK on kestävä ja vastuullinen ammattikorkeakoulu

SAMKissa on perustettu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmä. Työryhmä alkaa valmistella SAMKin omaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden suunnitelmaa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Cannot call API for app 1123168491105924 on behalf of user 10157419919776743 Type: OAuthException
Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Hae 31.12.2023 mennessä.Avaamme täydennyshaun Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutukseen!Voit hakea koulutukseen aina 31.12.2023 asti. Koulutuksen toteutuminen on varmaa, otamme vielä muutamia opiskelijoita ryhmään.Lue lisää ja hae mukaan tästä: events.samk.fi/event/wJpkP ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

The new Research Center for Human Functioning was recently established at SAMK. The research center is led by Henna Kyhä, Research Manager and Doctor of Philosophy.

#thinkfuture #humanfunctioning #samkasanemployer

SAMKissa toimii nyt Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus, jota luotsaa tutkimuspäällikkö ja kasvatustieteen tohtori Henna Kyhä.

#katsetulevaisuuteen #osallisuus #toimintakyky #samktyönantajana

Altogether 92 students graduated from SAMK in November. Fifteen of them graduated with a Master´s degree. The theses of graduates can be found on Theseus. SAMK congratulates all the graduates 🌺

#alumni #thinkfuture

SAMKista valmistui marraskuussa yhteensä 92 opiskelijaa. Valmistuneista 15 suoritti YAMK-tutkinnon. Valmistuneiden opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksessa. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita 💐

#alumni #katsetulevaisuuteen

Porin Tradenomiopiskelijat PORA ry:n järjestämässä äänestyksessä opiskelijat valitsivat Vuoden 2023 liiketalouden opettajaksi Peri Martikkalan. Onnittelut!
#vuodenopettaja #katsetulevaisuuteen #porary