Opetussuunnitelmien uudistustyötä tehdään kestävän kehityksen näkökulmasta

SAMKissa on käynnissä opetussuunnitelmien uudistus. Uudistustyö toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta. Ajatuksena on, että jokaisen tutkinto-ohjelman ja opintojakson kohdalla pohditaan, miten kestävä kehitys liittyy alaan ja kyseiseen opintojaksoon.

Jaana Halme istuu SAMKin Porin kampuksen käytävän nojatuolissa.

Opetussuunnitelmien uudistustyö on sujunut Jaana Halmeen mielestä hyvin.

Kestävä kehitys on nostettu opetussuunnitelmien uudistuksessa juuri nyt keskiöön kahdesta syystä. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (Arene) on tehnyt ammattikorkeakoulututkintojen kompetenssipäivityksen, jossa nousevat esiin kestävän kehityksen teemat, ennakoiva kehittäminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Kompetenssilla tässä tarkoitetaan tutkinnon tuottamaa osaamista. Suomi on lisäksi sitoutunut YK:n tavoiteohjelman kestävän kehityksen tavoitteisiin.

– Meidän tulee taata kaikille opiskelijoille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, kertoo ohjauksen ja ops-työn koordinaattori Jaana Halme.

– Käytännössä osoitamme opintojaksojen osaamistavoitteissa ja sisältökuvauksissa, miten meidän opiskelijamme valmennetaan esimerkiksi toimimaan kansainvälisesti ja kohtaamaan monikulttuurisuus. Nämä teemat sanoitetaan sisään opetussuunnitelmiin, hän jatkaa.

Uudistustyö on pitkällä, sen valmistelu on aloitettu jo viime keväänä.

– Tasa-arvo ja eettisyys ovat meillä koulutuksissa ensiarvoisen tärkeitä. Kehitämme toimintaa esimerkiksi siten, että arviointikriteeristö on opintojaksolla sama riippumatta siitä, millä tavalla opintojakso suoritetaan. Se on tärkeä uudistus. Opetussuunnitelmien suunnittelussa huomioidaan myös, että ne ovat taloudellisesti kestäviä, Halme selvittää.

Tilaa myös yksilölliselle kehittymiselle

Opetussuunnitelmauudistuksessa on ajatuksena, että aivan jokaisen tutkinto-ohjelman ja opintojakson kohdalla pysähdytään pohtimaan, miten kestävä kehitys liittyy alaan ja kyseiseen opintojaksoon. Käytännössä siis pohditaan, millaista on esimerkiksi kestävä markkinointi tai kestävä rakentaminen.

– Tämä on tärkeää, jos pohdimme hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä ja siitä näkökulmasta erityisesti kestävän toiminnan mukaista tulevaisuuden työelämää. Toisaalta ei ole tarkoitus tuottaa kaikille aivan identtistä osaamista vaan tutkinnossa täytyy jäädä tilaa myös opiskelijan valinnoille ja sitä kautta oman osaamisen yksilölliselle kehittymiselle, Halme selvittää.

Ammattikorkeakouluissa säännöllisesti tehtävästä uraseurantakyselystä on lisäksi noussut aiheita, joita uudistustyössä tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi geneerisiä eli yleisiä asiantuntijataitoja tulee selkeästi sisällyttää opiskelijan opintojen tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin.

– Uraseurantakyselystä nousevat esimerkiksi ongelmanratkaisuun, viestintään ja stressinsietoon liittyvät taidot. Niiden oppiminen pyritään myös avaamaan tässä uudistuksessa.

Arenen ammattikorkeakoulujen yhteisten kompetenssien lisäksi opetussuunnitelmauudistusta raamittavat korkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke sekä Hallituksen kestävyystiekartta.

Lue lisää Arenen linjauksista Lue lisää Digivisio 2030 -hankkeesta Lue lisää Hallituksen kestävyystiekartasta

Jaa tämä sivu

Toni Aaltonen palvelinhuoneessa.

Innovaatio SAMKissa – Tekoälypalvelin vauhdittaa oppimista

SAMKin uusi tekoälypalvelin avaa ovia opiskelijoiden syvemmälle oppimiselle. SAMKissa rakennettu ainutlaatuinen tekoälypalvelin on suunniteltu erityisesti opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Mistä oikein on kyse, lehtori Toni Aaltonen?

Maisemakuva Kroatiasta

Eemil suoritti tradenomiopintojen harjoittelun Kroatiassa

Eemil Kaappa aloitti tradenomiopinnot SAMKissa vuonna 2022, koska opinnot tukevat hänen toimintaansa yrittäjänä. Eemilin yritys suunnittelee tarrasarjoja, ja yritys on työllistänyt opiskelijoita SAMKista. Eemil opiskelee yrittäjän tutkinto-ohjelmassa.

Opiskelijoita istuu sohvilla.

SAMKista ennätysmäärä opiskelijoita työelämään

SAMKista valmistuu vuosittain merkittävä joukko uusia osaajia vahvistamaan varsinkin Satakunnan elinvoimaa. Viime vuonna valmistui ennätykselliset 1232 opiskelijaa, joista 226 suoritti YAMK-tutkinnon. Mitä kaikkea on tehty, jotta tähän hienoon tulokseen päästiin?