Mielenterveys- ja päihdetyön opinnoista monipuolista osaamista ensihoitoon

Juuso Raitio hakeutui mielenterveys- ja päihdetyön opintoihin, koska kaikissa ensihoidon töissä tarvitsee alan osaamista enenevissä määrin. Hän työskenteli opintojen alkaessa ensihoitajana ambulanssissa, ja vaihtoi vuoden vaihteessa palomiehen tehtäviin. Opinnoista on hyötyä molemmissa työtehtävissä.

26.4.2023 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Topias Tähtinen

Juuso Raitio ambulanssissa

Juuso Raitio sanoo, että ensihoidon pitkät kuljetusmatkat antavat mahdollisuuden syvällisempiinkin keskusteluihin asiakkaan kanssa.

– Halusin kehittää itseäni tällä osa-alueella. Minulle on tärkeää, että ensihoidon asiakas saa parhaan mahdollisimman avun heti ensihoitajalta, tai että asiakas osataan ohjata oikeanlaisen avun piiriin. On tärkeää, ettei hän jää vaille hoitokontaktia, Raitio kertoo opintoihin hakeutumisen syistä.

SAMKista vuonna 2015 sairaanhoitajaksi valmistunut Raitio työskenteli valmistumisensa jälkeen viime vuoden loppuun asti päätoimisena ensihoitajana ambulanssissa. Aiemmin hän on tehnyt myös keikkatöitä vuodeosastolla ja lastenkodissa.

Pari vuotta sitten Raitio päivitti tutkintonsa palomieheksi ja on toiminut vuoden alusta asti palomiehen tehtävissä Kankaanpään pelastusasemalla. Hän sanoo työnsä olevan todella monipuolista.

­– Tässäkin työskennellään ensihoidossa. Palomiehen ja ensihoitajan osaamisesta on apua molemmissa tehtävissä. Työnkuvat tukevat toinen toistansa.

Opinnoissa kattavasti asiantuntijaluennoitsijoita

Raitio on kokenut mielenterveys- ja päihdetyön opinnot hyödyllisiksi. Parasta antia opinnoissa ovat hänen mukaansa olleet eri osaamisalojen asiantuntijaluennot. Ne ovat antaneet paljon näkökulmia työelämään.

– Opinnoissa oli tarjolla kattava määrä asiantuntijaluennoitsijoita. Opinnot työllistivät sopivasti eivätkä tehtävät olleet ylitsepääsemättömiä.

Myös ryhmätyöt olivat hänelle mieluisia.

– Ryhmätöiden avulla pystyi lisäämään tietoisuutta eri menetelmistä ja tutkimuksista. Ryhmässä pääsi myös kuulemaan erilaisista toimintamenetelmistä, joista itsellä ei ollut aiemmin tietoa.

Pitkät kuljetusmatkat antavat mahdollisuuden syviin keskusteluihin

Raitio kertoo huomanneensa, että kiinnittää nyt opintojen aloittamisen jälkeen työssään entistä enemmän huomiota asiakkaan kohtaamiseen, kuunteluun ja läsnä olemiseen. Asiakkaita on voinut jäädä palveluiden piiristä ulkopuolelle tai heidän hoitokontaktinsa eivät ole olleet riittäviä.

– Ensihoidon pitkät kuljetusmatkat antavat mahdollisuuden syvällisempiinkin keskusteluihin asiakkaan kanssa. Olen myös tullut tietoisemmaksi erilaisista mielenterveys- ja päihdepalveluista, joihin asiakkaita tulee ohjattua nykyään enemmän.

Hän suosittelee opintoja jokaiselle sairaanhoitajalle, vastuualueesta riippumatta.

– Itse huomasin opintojen aikana, kuinka tietyissä hoitotyön ympäristöissä tuijotetaan liikaa somaattisia vaivoja ja asiakkaan mielenterveyden huomioiminen jää vähemmälle, hän sanoo.

– Opintoja harkitsevalle haluan muistuttaa, että opiskelu kannattaa aina ja tämän osa-alueen tietoisuuden lisääminen ei varmasti valu hukkaan. Koulutus oli kattava paketti, joka eteni sopivassa tahdissa, luennot olivat mielenkiintoisia ja luokassa oli hyvä ryhmähenki, hän sanoo.

Juuso Raitio seisoo ambulanssin takana

Juuso Raitio

Työskentelee palomiehenä Kankaanpään pelastusasemalla

Opiskelee mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa (30 op)

Aiempi koulutus:

  • Sairaanhoitaja (AMK), valmistuminen vuonna 2015
  • Hoitotason täydennyskoulutus (30 op) vuonna 2016
  • Palomies, valmistuminen vuonna 2021
  • Sairaanhoitaja (YAMK), valmistuminen vuonna 2022

26.4.2023 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Topias Tähtinen

Lisää aiheesta

Jenni Kaikkonen nojaa puuhun ja hymyilee.
| Hyvinvointi ja terveys

Erikoistumisopinnoista osaamista mielenterveyden ja päihdeongelmien haasteisiin

Jenni Kaikkonen halusi syventää ammatillista osaamistaan sairaanhoitajana ja hakeutui Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutukseen. Hän suosittelee koulutusta kaikille hoitoalalla työskenteleville.
Merja Sallinen - SAMK
| Hyvinvointi ja terveys

Mitä tekemistä fysioterapialla on mielenterveyden kanssa?

Fysioterapia viittaa vahvasti kroppaan, kehoon, liikkumiseen, liikuttamiseen. Mitä tekemistä psyykellä on sen kanssa? – Ilman mielenterveyttä ei ole terveyttä. Usein esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin liittyy myös ahdistusta, väsymystä tai masennusta, sanoo SAMKin yliopettaja Merja Sallinen. Liikkuminen hoitaa sekä kroppaa että päätä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.