Mielenterveys- ja päihdetyön
erikoistumiskoulutus 30 op

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi.

Hakuaika

Haku koulutukseen on päättynyt.

Toteutus

Toteutus 2020-2021 järjestetään 10.9.2020–21.5.2021 välisenä aikana.

Lähipäivät:
v. 2020: 10.–11.9., 8.–9.10., 12.–13.11. ja 10.–11.12.
v. 2021: 14.–15.1., 11.–12.2., 18.–19.3., 22.–23.4. ja 20.–21.5.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Koulutuksen hinta

1500 € (alv. 0 %) Laskutetaan kahdessa erässä.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla.
Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä
edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja pähdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Erikoistumiskoulutuksessa päävastuu on kahdella tutor-opettajalla, lisäksi mukana on iso joukko muita alan asiantuntijoita.

Sisältö

  • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
  • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
  • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
  • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
  • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

Toteutus

Koulutus toteutetaan 10.9.2020–21.5.2021 monimuotokoulutuksena, johon kuuluu 2 lähiopetuspäivää/kk ja itsenäistä opiskelua, josta osa on työskentelyä pienryhmässä. Kokonaistuntimäärä on 810 tuntia, josta lähiopetusta on 144 tuntia.

Koulutus on suunniteltu valtakunnallisessa amk-verkostossa ja toteutetaan yhteistyössä Savonia-, Tampereen, Novia-, Turun, Satakunnan ja Oulun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös ammattikorkeakoulua edeltäneen opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Valinnassa pyritään huomioimaan ne hakijat, jotka parhaiten hyötyvät koulutuksesta ja ovat kiinnostuneita laajasti mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Valintaperusteet

Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään ke 3.6.2020.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Valitun tulee vahvistaa opiskelupaikkansa viimeistään ke 17.6.2020.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tapio Myllymaa, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3737

Arja Ruisniemi, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3406

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: