Mielenterveys- ja päihdetyön
erikoistumiskoulutus 30 op

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi.

Hakuaika

Ryhmää täydennetään kesän aikana, kesän lisähaku päättyy su 15.8.2021.

Toteutus

Toteutus 2021-2022 järjestetään 9.9.2021–20.5.2022 välisenä aikana.

Lähipäivät:
v. 2021: 9.–10.9., 14.–15.10., 11.–12.11. ja 9.–10.12.
v. 2022: 13.–14.1., 10.–11.2., 17.–18.3., 21.–22.4. ja 19.–20.5.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Koulutuksen hinta

1500 € (alv. 0 %) Laskutus kahdessa erässä.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla.
Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä
edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Erikoistumiskoulutuksessa päävastuu on kahdella tutor-opettajalla, lisäksi mukana on iso joukko muita alan asiantuntijoita.

Sisältö

  • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
  • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
  • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
  • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
  • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

Toteutus

Koulutus toteutetaan 9.9.2021–20.5.2022 monimuotokoulutuksena, johon kuuluu 2 lähiopetuspäivää/kk ja itsenäistä opiskelua, josta osa on työskentelyä pienryhmässä. Kokonaistuntimäärä on 810 tuntia.

Koulutus on suunniteltu valtakunnallisessa amk-verkostossa ja toteutetaan yhteistyössä usean eri ammattikorkeakoulun kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös ammattikorkeakoulua edeltäneen opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Valinnassa pyritään huomioimaan ne hakijat, jotka parhaiten hyötyvät koulutuksesta ja ovat kiinnostuneita laajasti mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Valintaperusteet

Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella. Hakulomakkeella kysytään seuraavat kysymykset:
1. Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max. 2 p.) Alle 1 vuotta = 0 p. 1-3 vuotta = 1 p., yli 3 vuotta = 2 p.
2. Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max. 3 p.)
3. Miten voit työssäsi hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 3 p.)
4. Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max. 2 p.)

Valinnasta ilmoittaminen

Kesän lisähaussa hakeneille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse elokuussa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Valitun tulee vahvistaa opiskelupaikkansa.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Arja Ruisniemi, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3406

Tapio Myllymaa, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3737

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: