Mielenterveys- ja päihdetyön opinnoista monipuolista osaamista ensihoitoon

Juuso Raitio hakeutui mielenterveys- ja päihdetyön opintoihin, koska kaikissa ensihoidon töissä tarvitsee alan osaamista enenevissä määrin. Hän työskenteli opintojen alkaessa ensihoitajana ambulanssissa, ja vaihtoi vuoden vaihteessa palomiehen tehtäviin. Opinnoista on hyötyä molemmissa työtehtävissä.

Juuso Raitio ambulanssissa

Juuso Raitio sanoo, että ensihoidon pitkät kuljetusmatkat antavat mahdollisuuden syvällisempiinkin keskusteluihin asiakkaan kanssa.

– Halusin kehittää itseäni tällä osa-alueella. Minulle on tärkeää, että ensihoidon asiakas saa parhaan mahdollisimman avun heti ensihoitajalta, tai että asiakas osataan ohjata oikeanlaisen avun piiriin. On tärkeää, ettei hän jää vaille hoitokontaktia, Raitio kertoo opintoihin hakeutumisen syistä.

SAMKista vuonna 2015 sairaanhoitajaksi valmistunut Raitio työskenteli valmistumisensa jälkeen viime vuoden loppuun asti päätoimisena ensihoitajana ambulanssissa. Aiemmin hän on tehnyt myös keikkatöitä vuodeosastolla ja lastenkodissa.

Pari vuotta sitten Raitio päivitti tutkintonsa palomieheksi ja on toiminut vuoden alusta asti palomiehen tehtävissä Kankaanpään pelastusasemalla. Hän sanoo työnsä olevan todella monipuolista.

­- Tässäkin työskennellään ensihoidossa. Palomiehen ja ensihoitajan osaamisesta on apua molemmissa tehtävissä. Työnkuvat tukevat toinen toistansa.

Opinnoissa kattavasti asiantuntijaluennoitsijoita

Raitio on kokenut mielenterveys- ja päihdetyön opinnot hyödyllisiksi. Parasta antia opinnoissa ovat hänen mukaansa olleet eri osaamisalojen asiantuntijaluennot. Ne ovat antaneet paljon näkökulmia työelämään.

– Opinnoissa oli tarjolla kattava määrä asiantuntijaluennoitsijoita. Opinnot työllistivät sopivasti eivätkä tehtävät olleet ylitsepääsemättömiä.

Myös ryhmätyöt olivat hänelle mieluisia.

– Ryhmätöiden avulla pystyi lisäämään tietoisuutta eri menetelmistä ja tutkimuksista. Ryhmässä pääsi myös kuulemaan erilaisista toimintamenetelmistä, joista itsellä ei ollut aiemmin tietoa.

Pitkät kuljetusmatkat antavat mahdollisuuden syviin keskusteluihin

Raitio kertoo huomanneensa, että kiinnittää nyt opintojen aloittamisen jälkeen työssään entistä enemmän huomiota asiakkaan kohtaamiseen, kuunteluun ja läsnä olemiseen. Asiakkaita on voinut jäädä palveluiden piiristä ulkopuolelle tai heidän hoitokontaktinsa eivät ole olleet riittäviä.

– Ensihoidon pitkät kuljetusmatkat antavat mahdollisuuden syvällisempiinkin keskusteluihin asiakkaan kanssa. Olen myös tullut tietoisemmaksi erilaisista mielenterveys- ja päihdepalveluista, joihin asiakkaita tulee ohjattua nykyään enemmän.

Hän suosittelee opintoja jokaiselle sairaanhoitajalle, vastuualueesta riippumatta.

– Itse huomasin opintojen aikana, kuinka tietyissä hoitotyön ympäristöissä tuijotetaan liikaa somaattisia vaivoja ja asiakkaan mielenterveyden huomioiminen jää vähemmälle, hän sanoo.

– Opintoja harkitsevalle haluan muistuttaa, että opiskelu kannattaa aina ja tämän osa-alueen tietoisuuden lisääminen ei varmasti valu hukkaan. Koulutus oli kattava paketti, joka eteni sopivassa tahdissa, luennot olivat mielenkiintoisia ja luokassa oli hyvä ryhmähenki, hän sanoo.

Hae mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutukseen 14.5.2023 mennessä Juuso Raitio seisoo ambulanssin takana

Juuso Raitio

Työskentelee palomiehenä Kankaanpään pelastusasemalla

Opiskelee mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa (30 op)

Aiempi koulutus:

  • Sairaanhoitaja (AMK), valmistuminen vuonna 2015
  • Hoitotason täydennyskoulutus (30 op) vuonna 2016
  • Palomies, valmistuminen vuonna 2021
  • Sairaanhoitaja (YAMK), valmistuminen vuonna 2022

Jaa tämä sivu

Joonas Rakkolainen esittelee käsissään kehittämäänsä tuotetta Atlas Care.

Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen kehitti innovatiivisen apuvälineen niskajumiin

SAMKin Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen on kehittänyt yritystoiminnassaan apuvälineen, jolla hän hoiti aluksi omaa migreeniään.

Elina Jalonen seisoo tiiliseinän vieressä

SAMKista sairaanhoitajaksi Sydänsairaalaan

Elina Jalonen valmistui viime vuonna sairaanhoitajaksi SAMKista. Valmistuttuaan ylioppilaaksi Rauman Lyseon lukiosta oli sairaanhoitajaksi opiskelu varma valinta, mutta paikkakunta opiskeluille oli vielä epäselvä.

Tiia Kenola seisoo SAMKin Porin kampuksen yhdyskäytävällä.

Yhdes-malli ja monimuotoiset harjoittelut: Tiia Kenolan matka sosionomiksi

Tiia Kenola on kokenut SAMKin sosionomiopinnot monipuolisina ja hyvät eväät tulevaisuuden työelämään antavina.