Lotta Ripatti sai vanhustyön YAMK-opinnoista johtamisosaamista ja oppi paljon itsestään

– Työ ikäihmisten kanssa kiinnostaa minua, koska heidän elämäänsä on mahtunut erilaisia uskomattomia tarinoita. Kunnioitan ikäihmisiä ja asioita, miten he ovat muokanneet Suomea niin hienoksi yhteiskunnaksi, kertoo viime vuonna vanhustyön YAMK-koulutuksesta valmistunut Lotta Ripatti.

4.3.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Lotta Ripatti

Lotta Ripatti työpöydän ääressä

Lotta Ripatti kokee, että opiskelu onnistui työn ohella hyvin.

Luvialainen Lotta Ripatti on opiskellut SAMKissa aiemmin sosionomiksi (AMK). Hän erikoistui jo tuolloin seniori- ja vanhustyöhön. Viime vuonna hän valmistui vanhustyön YAMK-koulutuksesta.

– Olen työskennellyt muistisairaiden hoitolaitoksessa hoitajana, päivätoimintakeskuksen ohjaajana, nuorisokoordinaattorina, virikeohjaajana sekä lähiesimiehenä ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa, Lotta Ripatti kertoo. Tällä hetkellä hän työskentelee asumisohjaajana DiakonAsumisessa, Diakon Palvelut Oy:lla Porissa.

Lotta Ripatti päätyi alalle, koska on aina halunnut työskennellä ihmisten parissa. Hän kertoo työnkuvansa olevan monipuolinen.

– Työtehtävänäni on auttaa alueella asuvia ikäihmisiä erilaisissa asioissa ja järjestää heille erilaisia toimintatuokioita ja aktiviteetteja. Lisäksi annan asukkaille palveluneuvontaa ja ohjausta sosiaalietuuksista.

YAMK-opinnoista syvempää osaamista työhön

Lotta Ripatti hakeutui YAMK-opintoihin, koska hän halusi laajentaa ja syventää osaamistaan alalla.

– Palvelurakenteet muuttuvat ja koen, että työelämässä täytyy pysyä yhteiskunnan kehityksessä mukana. Opiskelemalla halusin myös kehittää johtamistaitojani ja saada lisävarmuutta osaamiseeni, Lotta Ripatti kertoo opintoihin hakeutumisen syistä.

Hän haaveilee, että pääsisi myöhemmin opiskelemaan myös ammatilliseen opettajakoulutukseen ja kertoo YAMK-tutkinnosta olevan hyötyä myös siinä.

– Lähes kaikki opinnoissa tehdyt tehtävät liittyivät alan kehittämiseen ja myös oman työn kehittämiseen. Opiskelutehtävät elivät yhteiskunnan muutoksissa mukana. Ne olivat ajankohtaisia ja kannustivat seuraamaan nykypäivän asioita liittyen sosiaali- ja terveysalaan. Mielestäni opinnoissa oli myös huomioitu hyvin alan tulevaisuus.

Opinnot koostuivat luennoista, ryhmätöistä, projektista, tutustumiskäynneistä sekä itsenäisestä opiskelusta. Myös verkko-opetusta oli jonkin verran.

– Opiskelijoita oli eri paikkakunnilta, joten oli silmiä avaavaa kuulla erilaisia kokemuksia eri kuntien toimintatavoista. Opiskelutehtävät olivat usein myös ryhmätöitä, jossa ryhmän tuki nousi tärkeäksi tekijäksi.

Motivaatiota, halua opiskella ja energiaa

Lotta Ripatti kokee, että opiskelu onnistui työn ohella hyvin. Lähiopiskelupäiviä oli noin 2–3 kertaa kuukaudessa.

– Pidin parhaina johtamiseen liittyviä opintoja. Niissä varsinkin keskustelut muiden opiskelutovereiden kanssa oli tärkeitä. Itse opin ainakin paljon itsestäni koulutuksen aikana. Se oli varmasti opintojen yksi paras anti.

Lotta Ripatti suosittelee opintoja sellaisille ihmisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan alalla, saada asioihin uusia näkökulmia ja syventää aiemmin opittuja asioita. Hän painottaa myös, että opintojen avulla on hyvät mahdollisuudet verkostoitua alan muiden ihmisten kanssa.

– Selvisin opiskelusta, vaikka kävin töissä ja minulla on kaksi pientä lasta. Koen silti, että opintoihin lähteminen vaatii motivaatiota, halua opiskella ja energiaa.

Lotta Ripatti ohjaa kuntoutustuokiota ikäihmisille.

Lotta Ripatin YAMK-opinnäytetyö

Näin Lotta Ripatti kertoo opinnäytetyöstään "Ydinprosessit osaksi asiakastyötä : Kohti prosessilähtöistä toimintaa":

”Opinnäytetyöni oli työelämän kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena oli määritellä DiakonAsumiseen keskeisimmät ydinprosessit ja ottaa ne käyttöön. Lisäksi ydinprosessien kulkua arvioitiin ja havainnoitiin. Opinnäytetyön aikana valmistuneet ydinprosessit liitettiin osaksi organisaation toimintakäsikirjaa. Valitsin tämän aiheen, koska sille oli tarvetta. Työni tavoitteena oli prosessien avulla selkeyttää vastuita, parantaa laadunhallintaa, kehittää asiakastyötä tasalaatuisemmaksi ja helpottaa työhön perehdyttämistä. ”

4.3.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Lotta Ripatti

Lisää aiheesta

Aila Rantanen istuu työvaatteissa toimistopöytänsä äärellä.
| Opiskelijatarina

Aila päätti hakea SAMKiin opiskelemaan vanhustyön kehittämistä

Aila Rantanen opiskelee geronomiksi toista vuotta SAMKin Porin kampuksella. Tulevaisuudessa hän toivoo pääsevänsä toimimaan esimiehenä kotihoidossa.
Nina Forsström puolivartalokuvassa.
| Vanhustyö

YAMK-opinnoista uutta ja innovatiivista näkemystä vanhustyöhön

Eliniät pitenevät ja väestö vanhenee. Tarve osaavalle henkilöstölle vanhustyössä kasvaa entisestään. Vanhustyön YAMK-opinnot valmistivat Nina Forsströmiä ajattelemaan tulevaisuutta uusin, innovatiivisin silmin. Yksi...

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Hei yritykset Huittisissa! Nyt on hieno mahdollisuus palkata SAMKin kansainvälinen opiskelija kesätöihin.Hei huttislainen yritys! Lähde rohkeasti mukaan kesätyökampanjaan!Ilmoittaudu mukaan: link.webropolsurveys.com/Participation/Public/adc80cce-87cf-49e2-92c7-e5486675ea8d?displayId=Fin2... ... See MoreSee Less
View on Facebook

Satakunnan taiturit -kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa eilen. Viisi joukkuetta kilpaili Satakunta-menun luomisessa. Kilpailun tavoitteena oli tuoda lisää näkyvyyttä ja vetovoimaa ravintola-alalle. 👨‍🍳👍

#katsetulevaisuuteen #matkailu #vetovoima https://www.samk.fi/uutiset/samk-mukana-lisaamassa-matkailu-ja-ravintola-alan-vetovoimaa/

Students have the opportunity to go abroad to study as an exchange student. Three SAMK students share their experiences of an alternative way to be an exchange student. 👍🌍
#thinkfuture #exchange #studyabroad
https://samkarit.samk.fi/2023/02/02/tourism-students-erasmus-exchange-week-in-belgium/

SESKO on myöntänyt TKI-tunnustuspalkintoja hankkeille. Palkituksi tuli SAMKin ja TAMKin yhteishanke, joka tutkii omatuotantojärjestelmien vaikutuksia sähköverkkoon. 🏡⚡ @EtechSESKO https://sesko.fi/seskon-tki-tunnustuspalkinnot-2022-kolmelle-hankkeelle/

Sosiaali- ja terveysalan työnantajat ja opiskelijat verkostoituvat tänään Urakahvilassa. ☕ Employers and students in the social and health care sector are networking today at the Urakahvila (Career Café). ☕ #katsetulevaisuuteen #thinkfuture