Vanhustyö, ylempi AMK-tutkinto

Ikääntyneet ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden suurin käyttäjäryhmä, joten väestön ikääntyminen vaikuttaa merkittävästi ammattitaitoisen ja osaavan työvoimatarpeen lisääntymiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

90 opintopistettä
40 aloituspaikkaa
Opintojen kesto: noin 2 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Vanhustyö, Pori

Miksi opiskelisit vanhustyön Master-tutkinnon SAMKissa?

 • Väestö ikääntyy ja palvelujen kehittämiseen tarvitaan uusia ratkaisumalleja – työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät!
 • Hyvä mahdollisuus päästä urallasi eteenpäin
 • Saat kelpoisuuden jatko-opintoihin

Syvennä asiantuntijuuttasi

Tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia vanhustyön osaajia, kehittäjiä ja johtajia sosiaali- ja terveydenhuollon eri organisaatioihin. Koulutus antaa valmiuksia arvioida, tukea ja edistää ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä kehittää vanhustyötä sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmissä sekä alueellisesti että kansallisesti.

Opintojen toteutus

SAMKissa opetuksen toteutus on lähi- ja verkko-opetusta sisältäen myös erilaisia tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä ja tehtävät pyritään liittämään opiskelijoiden omaan työorganisaatioon ja opinnäytetyöhön.


Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Päivi Pietilä kertoo vanhustyön opinnoistaan.

Opiskelijamme työllistyvät

Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntija-, koordinointi-, kehittämis- ja esimiestehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja viedä eteenpäin vanhustyön näkökulmaa moniammatillisissa verkostoissa eri osa-alueilla yhteiskunnassa. Tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulujen ammatilliseen opettajakoulutukseen ja yliopistojen jatkotutkinto-ohjelmiin.

Uratarina:
Roosa Lehto, Euran perusturvapalvelut

Ammattinimikkeitä

 • vanhustyön johtaja tai esimies
 • palvelukodin johtaja
 • palvelupäällikkö
 • osastonhoitaja
 • projektipäällikkö
 • kliininen asiantuntija

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat kolmesta kokonaisuudesta, joita ovat tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (55 op), vapaasti valittavat opinnot (5 op) ja opinnäytetyö (30 op). Syventävistä opinnoista vanhustyön asiantuntijaopintoja on 25 op, työelämän johtamisen ja  kehittämisen opintoja on 30 op.

 

Kehittämistehtävä

Opintoihin sisältyy kehittämistehtävänä toteutettava opinnäytetyö, jonka tavoitteena on tukea opiskelijan asiantuntija- ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyö toteutetaan joko oman työyhteisön kehittämishankkeena tai ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

 

 

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus valita vapaasti valittavia opintoja SAMKin englanninkielistä Master-tason tutkinto-ohjelmista.

 

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

Lisää aiheesta

Mia Kauramaa tietokoneen ääressä.
| Hyvinvointi ja terveys

Halu syventää asiantuntijuutta veti opiskelemaan vanhustyön YAMK-tutkintoa

Vuonna 2019 Mia Kauramaa aloitti vanhustyön YAMK-tutkinnon SAMKissa. Halu kehittyä ja lisätä asiantuntijuutta vanhustyön parissa saivat Mian hakemaan koulutukseen. Tavoitteena hänellä on jonain päivänä päästä työskentelemään esimiehenä ja asiantuntijana alalla.
Jonna Elovaara työpöydän ääressä
| Hyvinvointi ja terveys

Opiskelijamme työllistyvät: YAMK-opinnot avasivat ovet uralla etenemiseen

Vanhustyön YAMK-opinnot mahdollistivat Jonna Elovaaran etenemisen uralla ja antoivat hänelle enemmän kuin hän osasi odottaa. Tällä hetkellä hän työskentelee Raumalla kotisairaalan vastuuhoitajan roolissa sekä tekee osan ajasta Satasote-hankevastaavan työtä.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja vanhustyön koulutuksesta

Sari Teeri
044 710 3423
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme