KOHISTEN-energialaskurit energiasäästötoimien tukena

Miten kuluttaja voi vaikuttaa omaan energiankulutukseensa? Vaikka sähköyhtiöltä on mahdollista saada dataa oman energiankulutuksensa määristä, ei monellakaan ole saatavilla tietoa, mistä pienemmistä osista oma energiankulutus koostuu ja minkälaisin toimin omaan energiankulutukseen voisi vaikuttaa.

6.9.2022 | Teksti: Mari Kujala ja Sanna Lindgren | Kuva: Pixabay/letgo1

Tuulimyllyjä Reposaaressa

Tähän tarpeeseen on vastannut osaltaan Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) vuonna 2020 käynnistynyt EU-rahoitteinen KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -tutkimushanke.

Kuluttajille suunnatut laskurit helpottamaan energiansäästötoimenpiteitä

KOHISTEN-hankkeessa on muun muassa luotu energiankulutus- ja kustannuslaskureita kuluttajille. Laskureiden tarkoituksena on auttaa kuluttajaa hahmottamaan, mitkä eri tekijät vaikuttavat oman elämisen ja asumisen energiankulutukseen. Ajatuksena ja lähtökohtana laskureiden luomiseen oli se, että kuluttaja näkee konkreettisesti, miten esimerkiksi kodinkoneen koko, omat kulutustottumukset ja laitteen energiatehokkuusluokka vaikuttavat energiankulutukseen ja -kustannuksiin. Laskureilla voi myös tarkastella, miten vedenkulutukseen vaikuttamalla tai esimerkiksi sähkölämmitteisen rivitaloasunnon huonelämpötilaa laskemalla voi vähentää energiankulutusta ja säästää kustannuksissa.

Energialla keskeinen merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Ukrainan sodan myötä energian kulutus, energiaomavaraisuus ja ennen kaikkea energian kustannukset nousivat keskusteluihin. Nyt, puoli vuotta sodan alkamisen jälkeen puhutaan jo energiakriisistä. Taloustilanne on kiristynyt ja energianhinta on noussut huomattavan paljon. Fingridin skenaario ennustaa, että sähkön keskihinta tulevana talvena voisi olla lähes 50 snt/kWh.

Kesäajan poikkeuksellinen kuivuus ja helleaallot ovat pitäneet huolen siitä, ettei ilmastonmuutoskaan ole kadonnut uutisvirrasta. Yksi merkittävimmistä hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista on rakennusten energiankulutus, joka keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaraportin mukaan aiheuttaa noin 36 % kasvihuonekaasupäästöistä EU:n alueella. Suomi tavoittelee hiilineutraaliuden tasoa vuoteen 2035 mennessä, jolloin myös rakennusten energiankulutuksen päästöjä on saatava alas. Tämä vaatii toimenpiteitä myös kuluttajilta. Kuluttajien aiheuttamat päästöt eivät ole edellä mainitun raportin mukaan juuri vähentyneet. Asuminen ja energia sekä liikkuminen kattavat reilusti yli puolet kulutusmenojen hiilijalanjäljestä. Näin ollen on perusteltua kiinnittää huomioita omiin kulutustottumuksiinsa ja pyrkiä vähentämään omaa energiankulutustaan.

Lisätietoja aiheesta:

Mari Kujala, Lehtori, DI, 044 710 3277, mari.kujala@samk.fi

Sanna Lindgren, Projektitutkija, insinööri (AMK), 044 710 3073, sanna.lindgren@samk.fi

6.9.2022 | Teksti: Mari Kujala ja Sanna Lindgren | Kuva: Pixabay/letgo1

Lisää aiheesta

Tuulimyllyjä Reposaaressa
| Energia

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia rakennettiin maakunnan ilmastotyön tueksi

SAMKissa on valmistelu Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia maakunnan ilmastotyön tueksi ja taustamateriaaliksi. Toiveena on, että satakuntalaiset toimijat, käyttäisivät laadittua strategiaa työkalupakkina, tausta-aineistona ja yhteistyön edistäjänä.
Energiansäästötyökalun etusivu/ Energy saving tool home page
| SAMK

Uusi työkalu energiansäästöön yrityksille – keskiössä yhteistyö Satakunnan meriklusterin kanssa

Työkalun avulla yritykset voivat kehittää energiatehokkuuttaan sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöään. Kaikille avoin ja ilmainen verkkopohjainen työkalu koostaa tietoa energiansäästötoimenpiteistä yhteen paikkaan helppokäyttöiseksi tietopankiksi.

Uusimmat uutiset

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html