Kielten ristiinopiskelu mahdollistaa laajan opintotarjonnan

SAMKissa ristiinopiskelu on mahdollista kielten opinnoissa. Korkeakouluopiskelija suorittaa tällöin opintoja toisessa korkeakoulussa. Kyseessä on ensimmäinen ristiinopiskelusopimus, jonka SAMK on allekirjoittanut. Kielivalikoima laajenee sopimuksen myötä todella paljon.

22.9.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen ja Pixabay/jairojehuel

Anne Kärki istuu keltaisella nojatuolilla ja sen takana seisovat Liisa Hannuksela ja Mari Linna.

Anne Kärki (keskellä), Liisa Hannuksela (vas.) ja Mari Linna ovat tyytyväisiä kielten opintojen monipuolisuuteen.

– Ristiinopiskelu mahdollistaa opiskelijalle laajan opintotarjonnan. Se tukee hyvin opintojen etenemistä. Opintoihin ilmoittautuminen tulee jatkossa tapahtumaan osana ilmoittautumista omassa korkeakoulussa vaikkakin opetuksen toteuttaja on toinen verkoston korkeakoulu, selvittää yliopettaja Anne Kärki, joka vastaa SAMKissa ristiinopiskeluasioista.

Opetuksen aikana ristiinopiskelijat ovat opettajan näkökulmasta osa opetusryhmää samaan tapaan kuin muutkin korkeakoulun opiskelijat. Opintojen suoritusmerkinnät tulevat myös siirtymään automaattisesti opiskelijan tietoihin.

SAMK on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön KiVAKO-kärkihankkeessa, jonka tarkoituksena on ollut kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa. Hanke päättyy vuoden vaihteessa. Sen päättymisen jälkeen opintotarjontaa toteutetaan korkeakoulujen yhteisellä, hallinnollisella rotaatiomallilla. Tämän rotaatiomallin pohjalta on syntynyt KiVANET-verkosto, johon kuuluvat korkeakoulut ovat laatineet yhteisen sopimuksen opintotarjonnan ylläpitämisestä ja toteuttamisesta. Yhteistyöverkosto tukee opettajien digipedagogista osaamista ja asiantuntijuutta korkeakoulujen kieltenopetuksessa.

– Kyseessä on ensimmäinen ristiinopiskelusopimus, jonka SAMK on allekirjoittanut. Tämä sopimus on hankeosallistujien yhteinen valtakunnallinen tahtotila ja unelma, iloitsee KiVAKO-hankkeen neuvottelukunnan jäsen ja SAMKin yhteyshenkilö, lehtori, tiimivastaava Mari Linna.

Paletissa jopa 11 kieltä

– Kyseessä on todella mahtava asia kieltenopiskelun kannalta. Liittymällä tähän verkostoon SAMK monipuolistaa merkittävästi opiskelijoidemme mahdollisuuksia valita eri kielten opintoja. Meillä SAMKissa tarjotaan englannin ja ruotsin kielen lisäksi saksan, ranskan, venäjän ja espanjan opintoja. Myös suomen kielen opintoja tarjotaan kansainvälisille opiskelijoille. Nyt kielivalikoima laajenee todella paljon. Opiskelijan mahdollisuudet edetä kieliopinnoissa korkeammalle tasolle mahdollistuvat myös verkoston myötä, Mari Linna kertoo.

KiVAKOssa on ollut mukana laaja kielipaletti: saksa, venäjä, espanja, ranska, italia, kiina, portugali, japani, viro, viittomakieli ja korea. Näiden kaikkien kielien opintojaksot ovat olleet hankkeen aikana myös SAMKin opiskelijoiden valittavissa.

– Näiden kieliryhmien lisäksi yhtenä osahankkeena on työskennellyt monikielinen eTandem-ryhmä. Tandem-oppiminen on vertaisparityöskentelyä, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. eTandem mahdollistaa tandemoppimisen silloin, kun opiskelijapari ei asu samalla paikkakunnalla, Mari Linna selvittää.

– Yksittäiset korkeakoulut eivät voi useinkaan tarjota yksin pidemmälle meneviä kursseja, mutta valtakunnallisessa verkossa tämä onnistuu. Näin opiskelijoiden yhdenvertaisuus myös valtakunnallisesti paranee, hän jatkaa.

Myös perinteinen luokkaopetus tärkeää

Pilottiopintojaksoilla on ollut hankkeen aikana 83 SAMKin opiskelijaa. Ilmoittautuneita opintojaksoille on ollut SAMKista noin 150 eli kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet mukaan. Verkostossa ei liiku raha vaan korkeakoulu saa niin monta paikkaa omille opiskelijoilleen kuin se tarjoaa muille.

– SAMK on lähtenyt mukaan KiVANET-tarjontaan tänä lukuvuonna espanjan verkkokurssien tarjoajana. Me järjestämme yhteensä viisi espanjan kurssia, yhdelle kurssille mahtuu 40 opiskelijaa. Eli näillä viidellä espanjan kurssilla me tarjoamme 200 paikkaa muiden korkeakoulujen opiskelijoille espanjan opiskeluun, ja saamme siis vastaavasti 200 paikkaa SAMKin opiskelijoille minkä tahansa mukana olevan kielen opiskeluun, Mari Linna kertoo.

Lehtori Liisa Hannuksela opettaa verkostossa espanjaa.

– Opintojaksojeni opiskelijat ovat ympäri Suomea, ja CampusOnlinesta poiketen mukana on myös yliopiston opiskelijoita. Opettajasta ja kielestä riippuen, opintojakso voi olla pelkästään verkossa, tai sitten sille voi kuulua pakollisia tai vapaaehtoisia verkkotapaamisia, hän kertoo.

Opinnot on järjestetty digipedagogiikan keinoin. Vaikka kaikki on sujunut hyvin, Liisa Hannuksela korostaa myös perinteisen luokkaopetuksen merkitystä.

– Kaikki on sujunut hyvin, mutta kielten opiskelu verkossa on vain vaihtoehto. Se ei korvaa perinteistä luokkaopetusta, jota kuitenkin suurin osa opiskelijoista kaipaa. Se sopii hyvin itseohjautuville opiskelijoille. Tämä tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun myös sellaisille opiskelijoille, joiden omassa korkeakoulussa kyseisen tason kursseja ei järjestetä, tai jolle kontaktituntien aika ja paikka ei sovi.

– Moderniin monikielisyyteen kuuluu kielten luonteva ja joustava rinnakkaiskäyttö erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, Liisa Hannuksela vielä muistuttaa.

Puhutaan espanjaa -kyltti

KiVAKO ja KiVANET

KiVAKO (Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kärkihanke, jossa on kehitetty korkeakoulujen yhteistä vieraiden kielten avointa tarjontaa verkossa. Hankkeessa on laadittu digipedagogisia oppimispolkuja alkeista aina edistyneelle tasolle. Hankkeen päättymisen jälkeen opintotarjontaa toteutetaan ja ylläpidetään korkeakoulujen yhteisellä, hallinnollisella rotaatiomallilla. Tulevaisuudessa Ristiinopiskelupalvelu (RIPA) tarjoaa korkeakouluille vakioidun tavan asettaa tarjontaa saataville ja siirtää ristiinopiskelijaan liittyviä tietoja korkeakoulujen välillä. Kaikki korkeakoulut ovat allekirjoittaneet sopimuksen opetusyhteistyöstä. Verkostosopimuksia hallinnoi CSC. Ristiinopiskelusopimuksen nimi on KiVANET-sopimus (KiVANET = Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluverkostossa). Verkoston hallinnointiin on luotu koordinaatioryhmä.

SAMKin kampuksilla edellytetään kasvomaskin käyttöä. Haastateltavat poistivat maskit lyhyksi hetkeksi kuvauksen aikana.

22.9.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen ja Pixabay/jairojehuel

Lisää aiheesta

Opettajat Mari Linna Ja Liisa Hannuksela kahvihuoneen sohvalla.
| Opinnot ja opetus

Korkeakoulujen yhteinen kielitarjonta laajenee – SAMK ensimmäisten joukossa espanjalla

Vieraiden kielten oppimiseen kiinnitetään nyt entistä enemmän huomiota. Jotta korkeakoulujen kielitarjonta saataisiin yhteiseen käyttöön, on käynnistynyt KiVAKO eli Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa -hanke. SAMK on ensimmäisten joukossa kokeilemassa verkkototeutuksia. Pilottivaiheessa SAMKin kieli on espanja.
Hankkeen ihmiset istuvat yhdessä pöydän ääressä. Taustalla televisiossa näkyy hankkeen nimi Praktik på svenska.
| SAMK

Praktik på svenska -hankkeessa satsataan toiseen kotimaiseen kieleen

SAMKissa lokakuussa käynnistynyt Praktik på svenska -hanke tähtää sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kielitaidon parantamiseen sekä harjoittelu- ja työpaikkojen lisäämiseen.

Uusimmat uutiset

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ulkoisen palomuurin vaihto aiheuttaa katkoksen SAMKin palveluissa torstaina 20.1. klo 14–21.SAMK services will not be available on 20 January 2022 from 2 pm to 9 pm due to changing the SAMK external firewall. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Ulkoisen palomuurin vaihto aiheuttaa katkoksen SAMKin palveluissa torstaina 20.1. klo 14–21.

SAMK services will not be available on 20 January 2022 from 2 pm to 9 pm due to changing the SAMK external firewall.

Miten #merellinenmatkailu käsitetään Euroopan pohjoisilla merialueilla? Lue näkökulmia aiheeseen blogistamme https://www.skills4cmt.eu/blog/ @EDUFI_HigherEd @SatakunnanAMK #matkailunkehittämiskeskus

#Hyvinvointiteknologia #YAMK koulutuksemme uudistuu ja hakuaika lähenee! Suuntautua voi hyvinvointianalytiikkaan tai laite- ja teknologiapuoleen. Analytiikkasuuntaus tuo mukanaan Hyvinvointianalyytikon pätevyyden. @SatakunnanAMK @SataDigiHealth @RoboAI2

https://www.sitra.fi/uutiset/uusi-ammattiryhma-sote-alalle-suomessa-aletaan-kouluttaa-hyvinvointianalyytikoita/

SAMKissa on unelma maakunnallisesta hyvinvointiverkostosta, jossa rakennetaan korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyössä vahva verkosto opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. @SatakunnanKansa
#hyvinvointi #katsetulevaisuuteen
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000008551742.html

Maritime Management is a Master’s degree programme for sea captains and marine engineers. Dmitry Chutchev completed the degree while simultaneously working as a captain on container ships. Read his story.
#maritimemanagement #mastersdegree #thinkfuture
https://www.samk.fi/en/uutiset/our-students-will-be-employed-a-captain-and-a-student-dmitry-chutchev-completed-his-masters-degree-while-at-sea/