Grafiikan lehtori opettaa taiteen perusteita ja oppii samalla itse, miten muut kuvaavat maailmaa

Kankaanpäästä on valmistunut taiteilijoita jo yli viidenkymmenen vuoden ajan. Kampus työllistää toistakymmentä kuvataiteen lehtoria, projektityöntekijää sekä sivutoimista tuntiopettajaa. Tomas Regan aloitti Kankaanpäässä taidegrafiikan lehtorina vuoden 2020 alussa.

16.9.2022 | Teksti: Maiju Santikko | Kuva: Pia Hirvonen

Tomas Regan

Opettaminen on aina kuulunut kuvataiteilijan työhön, ja se on myös Reganin mielestä luontainen osa omaa uraa.

– Opetustyö kehittää myös minua. Opiskelijoita ohjatessani näen, miten muut kuvaavat ja hahmottavat maailmaa. Lisäksi opettaessa oppii sanallistamaan asioita, mikä ei aina taiteilijoille ole luontaista. Mielestäni on aidosti kiinnostavaa oppia lisää muista ihmisistä ja kuvallisesta ilmaisusta, ja opetustyössä tämä on mahdollista, Regan kertoo.

Kuluneen kahden ja puolen vuoden aikana Regan on viihtynyt SAMKin riveissä hyvin. Kankaanpäässä sijaitseva Taidekoulun kampus on pieni, minkä ansiosta työyhteisöllä on poikkeuksellista joustokykyä ja kampuksella on hyvät edellytykset kehittyä. Lehtorin näkökulmasta myös opiskelijayhteisö on tiivis ja kuilu opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä on varsin matala.

– Sama opiskelijaporukka pysyy melko tiiviisti yhdessä neljän vuoden ajan, joten tulemme toinen toisillemme varsin tutuiksi, Regan kuvailee.

Neljän vuoden opinnot sulautuvat kampuksella yhdeksi pitkäksi jaksoksi, jossa oppimisprosessi jatkuu, vaikka kurssit vaihtuvat. Tämä vaikuttaa myös opiskelijoiden ja opettajien väliseen ohjaussuhteeseen.

Etäopetus ei korvaa kasvokkaista opetusta

Korona on luonnollisesti jättänyt jälkensä myös Kankaanpäässä kampuksen arkeen, mutta pääasiallisesti opetus on sujunut hyvin. Tampereella asuva Regan tekee töitä etänä melko paljon. Esimerkiksi hallinnolliset työt, palaverit ja opiskelijoiden ohjaus on mahdollista toteuttaa kotoa käsin. Regan on kuitenkin sitä mieltä, että lähiopetusta ei taideopetuksessa voi koskaan kokonaan korvata, sillä vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä on erittäin tärkeää.

– Konkreettista tekemistä pitää pystyä ohjaamaan kasvotusten. Toisaalta olen myös kokenut, että teorialuentoihin etäopetus sopii hyvin. Olen kokenut, että opiskelijat keskittyvät luentoihin jopa paremmin etänä, Regan toteaa.

Koronan myötä erilaisilla taitoaloilla on jouduttu pohtimaan paljon sitä, mitä voidaan tehdä etänä ja mitä ei. Paljon on kiinni opiskelijan omasta kyvystä toimia sekä opiskelijan saatavilla olevista resursseista. SAMKin henkilökunnalta tilanne on taas vaatinut tarkkuutta ja aktiivisuutta, jottei kukaan opiskelijoista tipahda opetuksen kyydistä.

– Kasvotusten opiskelijoiden kuulumisia ja hyvinvointia on huomattavasti helpompi seurata kuin etänä.

Kampus on varsin kansainvälinen, sillä taidekouluun tulee tasaisesti vaihto-opiskelijoita, ja myös kampuksen omat opiskelijat lähtevät ahkerasti vaihtoon. SAMK hakee jatkuvasti uusia kontakteja niin opiskelija- kuin opettajavaihtoja varten, sillä kansainvälisyys on tärkeä osa taidealaa.

Opiskelijoita kannustetaan itsenäisyyteen

Kampusrakennus suunniteltiin aikanaan juuri taideoppilaitokseksi. Vuonna 1995 valmistunut rakennus saa kehuja myös Reganilta. Taidekoulussa on mahdollisuus opiskella ja harjoittaa taiteen tekemistä monipuolisesti asianmukaisissa tiloissa. Kampuksella on pieni ja vaikuttava kirjasto, jonka kokoelma on varsin kattava ja tilat viihtyisät.

Aiemmin Regan on työskennellyt muun muassa Tampereen kesäyliopistossa. Taideopettajien vakipaikkoja ei Suomen kokoisessa maassa ole loputtomasti, ja Regan kertookin olevansa iloinen päästyään töihin SAMKille.

Opettajana Regan haluaa kannustaa opiskelijoita toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Verkostoituminen ja joustamiskyky ovat tärkeitä ominaisuuksia, mikäli mielii työskennellä luovalla alalla. Opetuksessa joudutaan myös pohtimaan, mitä kaikkea opiskelijoille tulee opettaa, jotta he pärjäävät tulevaisuuden työelämässä.

– Taiteilijan työnkuva on moninainen ja tapaa olla taiteilija voi muokata myös itse. Kannustamme opiskelijoita toteuttamaan kuvataiteilijan arkea vastaavia projekteja aitoine ongelmineen ja tiukkoine paikkoineen jo opintojen aikana. Näin voimme opastaa ja auttaa opiskelijaa vaikeissa tilanteissa eteenpäin jo ennen työelämään siirtymistä.

Opiskelijoilta ja alumneilta saadun palautteen perusteella tärkeänä pidetään teknisen osaamisen ohella juuri stressinsietokykyä ja luovaa ongelmanratkaisua edistäviä opintoja, jotka kehittävät kykyä toimia yllättävissäkin tilanteissa.

Asiaa on pohdittu muun muassa Yli vaaran vuosien -hankkeessa, jossa SAMK toimi vetäjänä. Neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettu projekti kehitti erityisesti työn opinnollistamisen ja harjoitteluympäristöjen käytänteitä. Hanketyö jatkuu muun muassa kuntakuvataiteen, lisätyn todellisuuden, kestävän kehityksen, tapahtumaosaamisen parissa ja digioppimisympäristöjen merkeissä.

16.9.2022 | Teksti: Maiju Santikko | Kuva: Pia Hirvonen

Lisää aiheesta

Galleria graafisista piirroksista.
| SAMK

Poikkeuskevään havainnointia grafiikan keinoin – opiskelijoiden töistä syntyi verkkonäyttely

Kuvataiteen opiskelijoille oli juuri alkamassa grafiikan työpajakurssi, kun koronaepidemiaan liittyvät rajoitukset alkoivat. Kurssi on tavallisesti toteutettu kuvataiteen grafiikan työpajalla. Lehtori Tomas Reganin piti muuttaa kurssi nopeasti etäyhteyden kautta toteutettavaksi.
Yksityiskohta yli vaaran vuosien -julkaisun kannesta
| Kuvataide

Työn opinnollistaminen osaksi kuvataiteen opetusta

Yli vaaran vuosien -projektin julkaisu esittelee näkökulmia kuvataiteen koulutuksen kehittämiseksi. Neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettu projekti kehitti erityisesti työn opinnollistamisen ja harjoitteluympäristöjen käytänteitä.

Uusimmat uutiset

Fysioterapeutti (AMK) Emilia Heikkilä
| Hyvinvointi ja terveys

Emilia rohkaisee: Uskalla hakea opiskelemaan unelma-alaasi

Fysioterapeutiksi SAMKista valmistunut Emilia Heikkilä haaveili pitkään alalla työskentelystä, mutta ajatus hakemisesta pelotti, koska suosittuun koulutukseen oli liian vaikea päästä. Nyt hän kannustaa muita rohkeasti hakemaan: – Aina joku pääsee. Niin kuin minä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.