Kuvataide

Kuvataiteilija tarvitsee monipuolista tiedollista ja taidollista osaamista. Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen tutkinto-ohjelmassa saat vapaan taiteilijan työssä tarvittavan ammatillisen osaamisen ja valmiudet oman taiteilijauran tavoitteelliseen kehittämiseen ja kasvuun.

Kuvataiteilija (AMK)

240 opintopistettä, 4 vuotta
23 aloituspaikkaa
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Paasikivenkatu 24, Kankaanpää

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Kuvataiteilija (AMK), Kuvataide, päivätoteutus, Kankaanpää

Miksi opiskelisit kuvataiteilijaksi SAMKissa?

 • Kuvataiteilijaksi kasvamista ja työllistymistä tukeva oppimisympäristö
 • Monipuolinen taidemenetelmien opintotarjonta
 • Keskittymistä ja työrauhaa suojeleva miljöö

Kuvataiteen ammattilaiseksi

Kankaanpään kuvataiteen tutkinto-ohjelma tarjoaa erinomaisen väylän tähän päämäärään. Taiteilijan täytyy olla perehtynyt hyvin kuvataiteen menetelmiin. Myös oman ilmaisun kehittäminen ja taiteilijan uralle aktiivisesti suuntautuminen ovat tavoitteena heti opintojen alusta alkaen. Opiskelija voi perehtyä opintojen aikana maalaustaiteeseen, kuvanveistoon, taidegrafiikkaan ja esitystaiteeseen.  Voit valita omia tavoitteitasi vastaavia opintoja tai kokeilla eri menetelmien raja-alueita. Kampuksen ympäristö ja tiivis yhteisöllisyys kannustavat luovuutta ja kasvattavat opiskelijoista aktiivisia taiteilijoita.

Esittelyssä kuvataiteen opinnot sekä Kankaanpään kampus.

Tutustu kuvataiteen opiskeluympäristöön, tee kierros kampuksella.

Kuvataiteen koulutuksesta saat:

 • vankan teknisen osaamisen perinteisistä taidemenetelmistä
 • tukea nykytaiteen uusien ilmaisukeinojen kehittämiseen
 • tukea itsenäisen taiteilijauran rakentamiseen ja taiteilijan osaamisen monipuoliseen hyödyntämiseen

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Opiskelijamme työllistyvät

Valmistuttuaan opiskelijalla on edellytykset toimia itsenäisenä kuvataiteilijana ja erilaisissa kuvataidealan asiantuntijatehtävissä. Opiskelijat rakentavat opintojen aikana asemaansa taiteen kentällä. Vahva ammatti-identiteetti ja ammattikentän vertaistuki auttavat selviämään itsenäisen kuvataiteilijan työn haasteista.

Erilaisten kuvataiteen ja muiden alojen rajapinnoissa voi syntyä uudenlaisia moniammatillisia työmahdollisuuksia. Yhteistyöhankkeiden ja julkisten kulttuuripalvelujen tuottamisessa voidaan löytää kuvataiteilijalle uusia työtehtäviä ja taiteilija voi toimia moniammatillisissa tiimeissä oman alansa asiantuntijana.

 

Kuvataiteen ammattinimikkeitä

 • Kuvataiteilija
 • Kuvanveistäjä
 • Taidemaalari
 • Esitystaiteilija
 • Taidegraafikko

Kuvataiteen opintojen sisältö

 • Kuvataiteen perusopintoja: elävän mallin piirustus, muovailu, maalaustekniikat, kuvanveiston tekniikat, grafiikan tekniikat, esitystaide, digitaalinen valokuva ja video
 • Syventäviä ammattiopintoja yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti maalauksen, kuvanveiston, esitystaiteen ja taidegrafiikan alueilta, mm. installaatio, ympäristötaide, julkinen taide
 • Teoreettiset aineet: taidehistoria, nykytaide ja estetiikka, taidetutkimus
 • Kuvataiteilijan työelämätaidot, taiteen kenttään tutustuminen, viestintätaidot, projektiosaaminen
 • Yksilöllistä uraohjausta, lähiopetusta ja tavoitteellista harjoittelua

Kansainvälistä kokemusta

Opintojen aikana opiskelija voi osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Opintojaksoilla voi kansainvälistyä tutustumalla SAMKin kansainvälisiin vaihto-opiskelijoihin ja osallistua monikieliseen opetukseen. Kuvataiteen opiskelussa kansainvälisyys on luontevaa ja alalle ominaista.

Lisäksi opintoihin kuuluvaa harjoittelua voi suorittaa ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

SAMKissa voit jatkaa opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Kuvataiteilija (ylempi AMK). Opintoja voi jatkaa myös yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

SAMKin kuvataiteen YAMK-tutkinto.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Ensimmäiseltä vuosikurssilta alkaen opiskelijat perehtyvät taiteilijan ammattiin. Ohjattujen harjoittelujaksojen avulla opiskelijat saavat omakohtaista kokemusta kuvataiteilijan työstä. Opiskelijat toteuttavat erilaisissa projekteissa ryhmänäyttelyitä, osallistuvat kuvataiteen alan projekteihin ja suorittavat ammatillisten tavoitteidensa mukaista harjoittelua. Opinnollistaminen on yksi oppimismenetelmistämme.

Yhteyksien rakentaminen taidemaailmaan korostuu opintojen edetessä. Näin luodaan ammatillisia verkostoja, valmiuksia päästä oman taiteilijauran alkuun ja kehittää omaa yleisösuhdetta.

Opinnäytetyö osoittaa, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan ja taitojaan korkeatasoisen taiteellisen produktion tuottamisessa. Opinnäytetyö julkaistaan taiteen kentän arvioitavaksi.

 

Lisää aiheesta

Rosalia Silferin teos on sisältä koettava simpukka-veistos ja performanssi.
| Kuvataide

MOOD. -opinnäytetyönäyttely tuo esiin kuvataiteen opiskelijoiden tuntoja

SAMKin Taidekoulun kampuksen perinteinen opinnäytetyönäyttely toteutetaan tänä keväänä ensimmäistä kertaa verkossa. Mukana on 25 taiteilijaa ja siis 25 tunnelmaa.
KirsiKorhonen SuomenTaiteilijaseura Kankaanpäässä SAMKissa
| Kuvataide

Kuvataiteilijan työllisyys: Ei kiiltokuvaa, vaan vahva ammatti-identiteetti

Miten kuvataiteilija työllistyy? Tulonlähteitä on, mutta, mikään niistä ei ole kovin ole vakaa. Monelle taidenäyttelyssä käyvällekin voi tulla yllätyksenä, että taiteilija maksaa monessa paikassa paitsi myyntiprovision myös tilavuokran.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja kuvataiteen koulutuksesta

Matti Velhonoja
044 710 6192
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

Taidekoulun kampus
Paasikivenkatu 24
Kankaanpää

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme