Etsi

Kuvataide

Kuvataiteilija tarvitsee ammattinsa harjoittamisessa ja työnsä kehittämisessä monipuolista tiedollista ja taidollista osaamista. Kuvataiteen koulutusohjelma takaa vapaan taiteilijan työssä toimimisen ja jatkuvan oman työn osaamisen tavoitteellisen kasvun.

Kuvataitelija (AMK)

240 opintopistettä
25 aloituspaikkaa
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Paasikivenkatu 24, Kankaanpää

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 14.–28.3.2018
Valintakurssi: 28.–31.5.2018
Opinnot alkavat: syksyllä 2018
Opinnot kestävät: noin 4 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Kuvataiteilija (AMK), Kuvataide, päivätoteutus, Kankaanpää

Näin haet koulutukseen

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Tarkista hakuaika. Katso hakuinfo.

Selvitä ja merkitse muistiin valintakoepäivät ja valintaan liittyvät määräajat. Saavu valintakokeisiin ajoissa ja oikein varustautuneena.

Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.

Ennakkonäyttö 2018

Kuvataiteen koulutukseen valitaan taiteellisesti lahjakkaita ja taiteilijan ammattiin suuntautuneita hakijoita.

Opiskelijoita kannustetaan suunnittelemaan tulevaa uraansa realistisesti ja päämäärätietoisesti. Oman taiteellisen ilmaisun ja taidekäsityksen kehittymisen myötä kasvaa avoin ja kriittinen suhde sekä kulttuurisiin että yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

SAMK Kuvataiteen ennakkonäyttötehtävä on vuonna 2018 hakukansio (portfolio). Hakukansio on kokoelma taiteellisia töitä ja teoksia. Hakukansiossa osoitat taiteellisen taitosi, mielenkiinnonkohteesi, pyrkimyksesi sekä luonteesi.

Hakukansion sisältö

 • 8 kpl teoksia, joista vähintään kaksi alkuperäistä maalausta tai piirustusta
 • Saatekirje 1 A4 -sivu, jossa kuvailet teoksiasi ja kerrot motiivisi hakeutua taiteilijan ammattiin.

Hakukansion teokset voivat olla

 • Maalauksia, piirroksia, grafiikan vedoksia (alkuperäisteoksia tai teosdokumentteja)
 • Veistoksia, installaatioita tai performansseja (valokuvia, väritulosteita, videoita tai äänitallenteita)
 • Taidevalokuva-, mediataide- tai verkkotaideteoksia
 • Julkaisuja tai tekstejä (kuten sarjakuvateokset, kuvitukset tai kaunokirjalliset teokset)

Hakukansion arviointiperusteet

 • Taiteellinen taso
 • Teosten idearikkaus ja omaperäisyys
 • Ennakkonäyttö arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Puutteelliset hakukansiot johtavat ennakkonäytön hylkäämiseen.

Hakukansion muoto ja tekniset rajoitteet

 • Hakukansio tulee toteuttaa fyysisesti max A2 -kokoiseen kansioon
 • Yhden videoteoksen enimmäispituus 3 min
  • Käytettävät videoformaatit: Windows media, Flash, Quicktime.
  • Video- ja multimediateokset on toimitettava USB-tikulla.
 • Teoskuvat: Kiinnitä huomiota kuvien laatuun!
 • Liitä jokaisen työn (myös muistitikku) yhteyteen nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi.
 • Kirjoita lähetyskuoren vasempaan yläkulmaan nimesi.
 • Tehtävät tulee paketoida niin, että ne kestävät postituksen. Alkuperäisiä töitä ei tule lähettää rullattuna!
 • Ennakkotyöt palautetaan valintakurssin jälkeen niille, jotka ovat liittäneet mukaan valmiiksi maksetun palautuskuoren.
 • Työt voi myös noutaa itse Kankaanpäästä valintakurssin jälkeen, viimeistään 14.6.2018. Sovi töiden hakemisesta ennakkoon sähköpostilla paivi.tuuliniemi@samk.fi
 • Valintakurssille hyväksytyt saavat ennakkotyönsä takaisin valintakurssin päätyttyä.
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu ei vastaa nimettömien töiden katoamisesta.

Hakeminen ja ennakkotehtävien palautus

 • Täytä hakulomake osoitteessa: www.opintopolku.fi hakuaikana 14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15:00 mennessä.
 • Ammattikorkeakoulu ja opetuspiste: SAMK, Taidekoulun kampus, Kankaanpää
 • Hakukohde: Kuvataiteilija (amk)
 • Ennakkonäyttötehtävien palautusosoite:

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, PL 1001, (Satakunnankatu 23), 28101 PORI.

 • Ennakkonäyttötehtävien tulee olla perillä Hakijapalveluissa 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.
 • Ota huomioon yhteishaun hakutoivejärjestyksen sitovuus! Lue tarkemmat valintaperusteet.

Valinnat ja lisätietoja

Valintakurssi on 28.–31.5.2018 Kankaanpäässä. Valintakurssille kutsutaan ennakkonäytön perusteella valitut, hakukelpoiset hakijat.

Ennakkonäyttöön ja kuvataiteen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä puhelimitse 044 710 6192/ Matti Velhonoja tai
044 710 6191/ Päivi Tuuliniemi tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@samk.fi

Hakuun liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä SAMKin hakijapalveluihin puhelimitse 02 623 4801 tai sähköpostitse hakijapalvelut@samk.fi

Ennakkonäytön tehtävät tulee palauttaa SAMKin hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Valintakurssi 2018

Valintakoe max. 100 pistettä

Valintakurssi on 28.–31.5.2018 Kankaanpäässä. Valintakurssille kutsutaan ennakkonäytön perusteella valitut, hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat tiedot valintakurssista ilmoitetaan sille kutsuttaville. Valintakokeen tulos on voimassa vain SAMKin kuvataiteen hakukohteessa ja vain kevään 2018 yhteishaussa.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä (eli vähintään 50 pistettä) suorittaakseen valintakokeen hyväksyttävästi. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.

Kuvataiteen koulutuksesta saat:

 • vankan teknisen osaamisen perinteisistä taidemenetelmistä (kuvanveisto, maalaus, taidegrafiikka)
 • tukea nykytaiteen uusien ilmaisukeinojen kehittämiseen (esitystaide, valokuva, video)
 • tukea itsenäisen taiteilijauran rakentamiseen ja taiteilijan osaamisen monipuoliseen hyödyntämiseen

Katso valokuvia Kuvataide Kankaanpäästä.

Tutustu kuvataiteen opiskeluympäristöön, tee kierros kampuksella.

Katso tunnelmia Kuvataiteen kampukselta.

Kuvataiteen opiskelijat Julia ja Julius esittelevät kuvataiteen opintoja.

Kuvataiteen ammattilaiseksi?

Haluatko päästä aktiiviseksi, taidekentän arvostamaksi kuvataiteilijaksi? Kankaanpään kuvataiteen koulutusohjelma tarjoaa erinomaisen väylän tähän päämäärään. Taiteilijan täytyy olla perehtynyt hyvin kuvataiteen menetelmiin. Myös oman ilmaisun kehittäminen ja taiteilijan uralle aktiivisesti suuntautuminen ovat tavoitteena heti opintojen alusta alkaen. Perinteisten maalaustaiteen, kuvanveiston ja taidegrafiikan opintojen lisäksi opiskelija voi perehtyä esitystaiteeseen.  Voit valita omia tavoitteitasi vastaavia opintoja tai kokeilla eri menetelmien raja-alueita. Kampuksen ympäristö ja tiivis yhteisöllisyys kannustavat luovuutta ja kasvattavat opiskelijoista julkisuutta kestäviä aktiivisia taiteilijoita.

Opiskelijamme työllistyvät

Valmistuttuasi sinun on mahdollista toimia vapaana taiteilijana tai  opetustehtävässä tai kuvataidealan asiantuntijatehtävässä. Opiskelijat rakentavat jo opintojen aikana asemaansa taiteen kentällä. Vahva ammatti-identiteetti ja ammattikentän vertaistuki auttavat selviämään itsenäisen kuvataiteilijan työn haasteista. Erilaisten kuvataiteen sekä kulttuuri- ja hyvinvointialojen rajapinnoissa voi syntyä uudenlaisia moniammatillisia työmahdollisuuksia. Yhteistyöhankkeiden ja julkisten kulttuuripalvelujen tuottamisessa voidaan löytää kuvataiteilijalle uusia työtehtäviä ja taiteilija voi toimia moniammatillisissa tiimeissä oman alansa asiantuntijana.

Kuvataiteen ammattinimikkeitä

 • Kuvataiteilija
 • Taidegraafikko
 • Taidemaalari
 • Kuvanveistäjä
 • Performanssitaiteilija

Kuvataiteen opintojen sisältö

 • perinteisiä taidemenetelmiä: elävän mallin piirustus, muovailu, maalaustekniikat, kuvanveiston tekniikat, grafiikan tekniikat
 • erilaisia nykytaiteen ilmaisuvälineitä: esitystaide, digitaalinen valokuva ja video, installaatio, yhteisötaide, julkinen taide
 • yksilöllistä uraohjausta, lähiopetusta ja tavoitteellista työharjoittelua
 • vaihtoehtoisia ammattiopintoja maalauksen, kuvanveiston, esitystaiteen ja taidegrafiikan alueilta
 • teoreettiset aineet: taidehistoria, nykytaide ja estetiikka, taiteen tutkimus
 • kuvataiteilijan työelämätaidot, taiteen kenttään tutustuminen, viestintätaidot, projektioppiminen

 

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan kuvataiteen ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta kuvataiteilija (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Ensimmäiseltä vuosikurssilta alkaen opiskelijat perehtyvät taiteilijan uran vaatimuksiin. Harjoittelujaksolla saat omakohtaista kokemusta kuvataiteilijan työn haasteista. Opiskelijat tuottavat erilaisissa projekteissa yhteisnäyttelyitä, ryhmänäyttelyitä, osallistuvat erilaisiin taidekilpailuihin ja suorittavat ammatillisten tavoitteidensa kannalta tarkoituksenmukaista harjoittelua. Yhteydet taidemaailmaan korostuvat opintojen edetessä. Näin pyritään luomaan verkostoja ja valmiuksia päästä omalle taiteilijan uralle tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opinnäytetyö osoittaa, että opiskelija osaa soveltaa osaamistaan ja taitojaan korkeatasoisen taiteellisen produktion tuottamisessa. Opinnäytetyönäyttely saatetaan mahdollisimman julkisesti taiteen kentän arvioitavaksi. Opinnäytetyökokonaisuuteen kuuluu taiteellisen osuuden lisäksi kirjallinen raportti.

 

Lisää aiheesta

Rosalia Silfer ottaa meren äiti -tarinalla kantaa korallien suojeluun.
| Kuvataide

Lääkeneuloja ja ikuista kiertokulkua – omat tunteet ja kokemukset peilautuvat taideteoksissa

Rosalia Silferin installaatio on katosta ripustettu lonkeroinen naishahmo, joka tuo mieleen sekä vedenelävät että vanhojen laivojen puiset keulakuvat. Kuvataide Kankaanpään galleriaan rakennettu meren äidin tarina ottaa kantaa korallien suojeluun.
SAMK alumni HeliKeskiHuikku
| Uratarina

Opiskelijamme työllistyvät: Heli Keski-Huikusta kuoriutui taidekentän monialainen tulkitsija

Jos kuvataiteen opiskelija ajattelee, että ”työttömäksihän tässä valmistuu”, hänen kannattaa sanoa se SAMKista kuvataiteilijaksi valmistuneelle Heli Keski-Huikulle. Keski-Huikku nimittäin vastaa: ”älä enää ikinä sano noin”.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja kuvataiteen koulutuksesta

Matti Velhonoja
044 710 6192
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

Kuvataide Kankaanpää
Paasikivenkatu 24
Kankaanpää

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen