Eurooppalaisessa yhteistyössä kehitetään kosketuspintoja taistelussa mikrobeja vastaan

Terveydenhuolto on kohdannut täysin uuden haasteen koronaviruspandemiasta johtuen. Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) vetää Euroopan laajuista verkostoa, joka kehittää kosketuspintoja infektioiden torjuntaan. AMiCI ePlatform -verkosto nopeuttaa uusien mikrobeja tappavien pintojen pääsyä markkinoille.

30.3.2020 | Teksti: Minna Keinänen-Toivola & Merja Ahonen | Kuva: Hanna Rissanen

COST AMiCI osaajat taistelevat yhdessä mikrobeja vastaan.
COST AMiCI osaajat taistelevat yhdessä mikrobeja vastaan.

Terveydenhuollon hygienia keskeisessä roolissa

Maailmanlaajuisesti miljoonat ihmiset saavat terveydenhuollosta peräisin olevan infektion vuosittain. Pahimmillaan infektio johtaa potilaan kuolemaan. Mikrobit kuten virukset leviävät pääsääntöisesti kosketuksen kautta joko ihmisestä toiseen tai pintojen välityksellä. Kaikkein tehokkain tapa estää infektioiden leviäminen on käsienpesu yhdistettynä tehokkaaseen siivoukseen.

Mikrobeja tappavat pinnat ovat osa ratkaisua

Mikrobeja tappavat pinnat tukevat osaltaan taistelua mikrobeja vastaan. Kupari- ja hopeapintojen vaikutus on jo tunnettu pitkään. Uusia aineita ja pinnoitteita on kehitetty tutkimuksissa ja yritysten toimesta. Haasteena edelleen on osoittaa kehitettyjen pintojen toimivuus todellisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Terveydenhuollossa pilottitutkimuksia on tehty maailmalla ja Satakunnassa. Kokonaiskuva hygieenisten pintojen merkityksestä vielä osin uupuu.

Toimintamalli uusille hygieniaratkaisuille

Minna Keinänen-Toivola SAMKista vetää Euroopan laajuista osaajaverkostoa

Minna Keinänen-Toivola SAMKista vetää Euroopan laajuista osaajaverkostoa.

Mikrobeja tappavia pintoja on tutkittu ja kehitetty Euroopan laajuisessa (33 maata) tutkijoiden, yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten COST AMiCI -verkostossa, jota johtaa Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). Työ jatkuu SAMKin vetämänä AMiCI ePlatform -projektissa toukokuussa 2020. Projektin vetäjän Minna Keinänen-Toivolan mukaan keskeinen kysymys on, toimiiko pinnoite todellisissa terveydenhuollon olosuhteissa? Mikäli pinnoite toimii, tavoite on saada se mahdollisimman nopeasti markkinoille.

– ePlatform on ratkaisu, joka ohjeistaa testauksiin tosielämän olosuhteissa. Toisaalta luodaan liiketoimintasuunnitelma, jota eri organisaatiot voivat käyttää markkinoille tähdätessä.  ePlatformissa myös luodaan päätöksentekoprosessi sairaaloille mikrobeja tappavien pintojen käyttöönottamiseksi, kertoo Keinänen-Toivola.

Mikrobeja tehokkaasti tappavien pintojen tulee täyttää monia vaatimuksia kuten helppo siivottavuus ja pitkä käyttöikä. Pintojen käytöllä pyritään minimoimaan ihmisille aiheutuvat terveyshaitat ja jopa kuolemat.

Koronaviruspandemia on jo osoittanut, että infektioiden hallinta vaatii kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

Mikrobeja tappavat pinnat ovat yksi potentiaalinen ratkaisu ongelmaan.

Satakunnan ammattikorkeakoulu johtaa yhteistyötä

SAMK johtaa uutta COST innovaatioprojektia (COST Innovators Grant, CIG) AMiCI ePlatform “ePlatform for a “test bed” tool across EU for antimicrobial coating solutions in health care entering to the market”.  SAMK on myös johtanut COST AMiCI -projektia. SAMKissa on tehty aihepiirissä järjestelmällistä työtä vuodesta 2012.

Rahoittajan tiedote CIG:stä:  https://www.cost.eu/news/cost-innovators-grant-4-applications-approved/.

COST AMiCI projekti: www.amici-consortium.eu

Lisätietoja:

Minna Keinänen-Toivola
Projektin vetäjä, Satakunnan ammattikorkeakoulu
minna.keinanen-toivola@samk.fi
+358 44 710 3063

Lisää aiheesta

| Vesi

Riika Mäkinen: Tavoitteena hyvä sisätilan hygienia ja maailman pelastaminen supermikrobeilta

SAMKILAINEN KASVO. Riika Mäkinen on juuri lähdössä Saudi-Arabiaan potilasturvallisuuden konferenssiin kertomaan suomalaisista ratkaisuista sisätilan hygienian parantamiseksi. IHMEC-hankkeessa on nyt tehty määrätietoista työtä sen eteen, että sekä rakentamisessa että kunnossapidossa oivallettaisiin arkisten toimien merkitys
SAMK Merja Ahonen & Minna Keinänen-Toivola
| Vesi

Tutkijat eivät ole vain kammioissaan: Hygtech-väitöskirja tehtiin käytännön oloissa

Jenni Inkinen väittelee tänään Aalto-yliopistossa sisäympäristötekniikan alalta. Tutkimus keskittyy juomavesijärjestelmien sekä kosketuspintojen mikrobiologiaan. Ohjaajat Minna Keinänen-Toivola ja Merja Ahonen ovat ylpeitä siitä, miten väitös tiivistää monen vuoden osaamisen ja laajan monialaisen yhteistyön Satakunnassa ja kansainvälisesti.

Uusimmat uutiset

Rakennustekniikan opiskelijat Jari-Petteri Joutsenlahti ja Tomi Ahokas katsovat rakennuspiirroksia rakennustyömaalla.
| SAMK

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Rakennusalalla vaaditaan koko ajan uutta kilpailukykyistä osaamista ja siihen tarpeeseen koulutuksesta valmistuu uutta osaavaa työvoimaa. Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla opinnoistaan ja harjoitteluistaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan.
#rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Saatujen tulosten perusteella nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. #rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
https://t.co/rCMBsXo8lb

TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä https://t.co/LUbHdZmvuU

CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts
https://t.co/vVWW5fkcVH

Kari Lilja, Sirpa Sandelin ja Sanna Lindgen pohtivat Osaava yritys – Menestyvä yritys -blogikirjoituksessa, mikä tekee osaajasta asiantuntijan. https://t.co/DLRAzkkZ0Z