Edistysaskeleita hulevesien hallinnassa Itämeren alueella

Ilmastonmuutoksen ja kaupunkialueiden tiivistymisen aiheuttamat haasteet vaativat tulevaisuudessa enemmän huomiota ja toimenpiteitä. Asiantuntijat Itämeren alueella ovat kehittäneet ratkaisun, jolla pyritään tukemaan hulevesitulvariskien lieventämistä kaupunkialueilla.

13.12.2021 | Teksti: Projektiryhmä | Kuva: Katrin Kaur, Nils Kändler

Noah päätösseminaari / Noah Final seminar

NOAH-asiantuntijat Nils Kändler Tallinnan teknillisestä yliopistosta, Peter Steen Mikkelsen Tanskan teknillisestä yliopisto ja Magdalena Gajewska Gdańskin teknillisestä yliopistosta NOAH hankkeen loppuseminaarissa.

Hulevesien tehokas hallinta on yksi keskeisistä tekijöistä tulevaisuuden ympäristöratkaisuissa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärisääolosuhteet johtavat tulvien yleistymiseen varsinkin kaupunkialueilla. Kaupunkien viemärijärjestelmien kapasiteetit voivat olla riittämättömiä äärimmäisissä sadetapahtumissa, jolloin käsittelemättömien jätevesien huuhtoutuminen luontoon ja Itämereen on entistä todennäköisempää. Jäteveden mukana vesistöön pääsee ravinteita, vaarallisia aineita ja patogeenisia mikrobeja, jotka ovat haitaksi ihmiselle ja ympäristölle.

Työkalu älykkään viemärijärjestelmän suunnitteluun

Kaupunkialueiden tulvahallintaa voidaan parantaa kehittämällä suunnittelua ja riskianalyysiä. BSR NOAH -projekti on tuonut yhteen yliopistoja, tutkimuslaitoksia, kuntia, vesilaitoksia ja yhdistyksiä kuudesta Itämeren alueen maasta työskentelemään tulvariskien pienentämiseksi vuosina 2019-2021. Hankkeen asiantuntijat ovat ryhtyneet toimeen ja kehittäneet hulevesien hallinnan työkaluja.

NOAH-projektissa on valittu kahdeksan pilottialuetta hulevesien ohjauksen, seurantavälineiden ja suunnittelumenetelmien testaamiseen ja toteuttamiseen todellisissa kaupunkiympäristöissä. Pilottialueista on luotu digitaaliset mallit tulvien riskianalyysien tekemiseen. Mallinnuksista saatujen tietojen perusteella valittuihin paikkoihin on asennettu valvonta- ja ohjauslaitteita, jotka parantavat viemärijärjestelmän tehokkuutta. Lisäksi alueellisen suunnittelun tehostamiseksi on luotu uusi suunnitteluratkaisu tulvariskien arviointiin – sekä nykyisten että tulevien, joita tarkastellaan valittujen ilmastoskenaarioihin perustuen.  NOAH-työkalu, Extreme Weather Layer (EWL), yhdistää hulevesien hallinnan aluesuunnitteluun ja antaa tietoa siitä, miten voimme parantaa tiiviisti rakennettujen kaupunkialueiden hulevesijärjestelmiä vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

NOAH-projektin toimenpiteiden ja työkalujen käyttöönotto voi vähentää kaupunkialueiden epäpuhtauksien virtaamaa Itämereen jopa puolella. Hankkeen aikana EWL-suunnitteluratkaisu on testattu ja mukautettu projektin kaupunkien kaupunkisuunnitteluun ja käytäntöihin. NOAH-konsepti on helposti sovellettavissa kaikkiin kaupunkialueisiin Itämeren alueella. Tavoitteena on ankkuroida ilmastotietoinen suunnittelu kaupunkien ja vesiyhtiöiden päivittäisiin käytäntöihin, ja sen myötä yhdessä panostaa ilmastonmuutoksen vaikutuksien lieventämiseen sekä Itämeren suojelemiseen.

Suomessa hankkeen kumppaneita ovat SAMK, Porin kaupunki ja Luonnonvarakeskus (Luke). SAMK on vastannut projektin viestintätyöstä ja näkyvyydestä. Sidosryhmätyötä on tehty Satakunnan, Suomen ja koko Itämeren alueella. Porin kaupungin tekninen toimiala on osallistunut hankkeeseen asiantuntijaroolissa keräämällä uutta tietoa hulevesien hallinnasta ja jakamalla omaa kokemusperäistä tietoaan muun muassa. jokitulvien ehkäisystä. Pori on myös yksi hankkeen pilottikohteista – Suntinojan valuma-alueen tulvariskejä on analysoitu muun muassa mallinnuksen avulla, ja hankkeen EWL-työkalun mahdollisuuksia on testattu osana aluesuunnittelun kehittämistä. Luke on työskennellyt vesianalyysien parissa, kun hankkeen toimenpiteiden vaikutuksia on tutkittu kaikissa kahdeksassa pilottikohteessa Itämeren alueella.

Yhteystiedot:
Projektin koordinaattori, Ivar Annus
Tallinnan teknillinen yliopisto, Viro
ivar.annus@taltech.ee

Projektin viestintävastaava, Hanna Rissanen
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Suomi
hanna.rissanen@samk.fi

Tulva Haapsalussa /Flood in Haapsalu

Interreg Baltic Sea Region NOAH -projekti

  • NOAH "Itämeren suojelu käsittelemättömiltä jätevesipäästöiltä kaupunkialueiden tulvatilanteissa"
  • Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittama
  • 18 kumppania kuudesta eri maasta, projektin vetäjänä Tallinnan teknillinen yliopisto
  • 1.2019 – 31.12.2021
  • Projektin nettisivut
  • NOAH-konseptin käsikirja

13.12.2021 | Teksti: Projektiryhmä | Kuva: Katrin Kaur, Nils Kändler

Lisää aiheesta

Floods Photo Martins Plume Netti NOAHhanke
| Vesi

Tulvanhallintayhteistyöllä puhtaampi Itämeri – Suomesta mukana SAMK, Porin kaupunki ja LUKE

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin kaupunki ja LUKE kehittävät yhdessä Itämeren alueen kaupunkien ja korkeakoulujen kanssa tulvanhallinnan suunnittelutyökalua. Työkalu, nimeltään ”NOAH”, auttaa kaupunkeja estämään tulvimista ja siten vähentämään Itämeren saastekuormaa.
Syväraumanlahden laitureita ja veneitä siellä
| Vesi

Rock the Baltic Sea – yhdessä Itämeren hyväksi

Itämeren hyvinvointia edistävä Rock the Baltic Sea -kampanja toteutetaan SAMK-vetoisena jo neljättä kertaa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta Itämeren tilasta sekä kannustaa tekoihin, joita jokainen voi tehdä Itämeren hyväksi. Vuonna 2020 kampanja on osa kansallista Itämeripäivää ja keskittyy pienvenesatamien kestävään kehitykseen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Nella-Riina Tuominen opiskelee sairaanhoitajaksi. Opintoja on nyt takana vuosi. Alan valintaan vaikutti aikaisempi lähihoitajan koulutus, joka sai hänet innostumaan sairaanhoitajan opinnoista ammattikorkeakoulussa. #sairaanhoitaja #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/lahihoitajan-koulutus-sai-innostumaan-jatkaa-sairaanhoitajaksi/

Happy Pride!🏳️‍🌈
SAMKin kampuksilla liputetaan tänäkin vuonna sateenkaarilippuja kansallisella Pride-viikolla. 🏳️‍🌈

Osaaja-opinnäytetyökilpailussa palkittu Tytti Niemi pohtii Alumniblogissa suorittamiaan tuotantotalouden ja -tekniikan opintoja ja erityisesti niihin liittyvää opinnäytetyöprosessia. #opinnäytetyö #amk #insinööri #katsetulevaisuuteen
https://alumniblogi.samk.fi/2022/06/27/uusi-suunta-opinnaytetyoni-tarina/

SAMKissa on tehty pitkäjänteisesti liikuntapaikkojen esteettömyys- ja saavutettavuustyötä, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen.
https://www.samk.fi/uutiset/samkissa-tehdaan-pitkajanteista-liikuntapaikkojen-esteettomyys-ja-saavutettavuustyota/

Geronomiopiskelija Pia Leppäniemi kertoo Samkarit-blogissa mielenkiintoisesta opinto- ja urapolustaan vanhustyön parissa. Hän on työskennellyt Hollannissa lähihoitajana ennen opintoja, ja kertoo saaneensa geronomiopinnoista paljon uusia näkökulmia.
https://samkarit.samk.fi/2022/06/22/geronomiopinnoista-oppeja-vanhustyon-kehittamiseen-ja-ikaihmisten-hyvinvointiin/