Edistysaskeleita hulevesien hallinnassa Itämeren alueella

Ilmastonmuutoksen ja kaupunkialueiden tiivistymisen aiheuttamat haasteet vaativat tulevaisuudessa enemmän huomiota ja toimenpiteitä. Asiantuntijat Itämeren alueella ovat kehittäneet ratkaisun, jolla pyritään tukemaan hulevesitulvariskien lieventämistä kaupunkialueilla.

Noah päätösseminaari / Noah Final seminar

NOAH-asiantuntijat Nils Kändler Tallinnan teknillisestä yliopistosta, Peter Steen Mikkelsen Tanskan teknillisestä yliopisto ja Magdalena Gajewska Gdańskin teknillisestä yliopistosta NOAH hankkeen loppuseminaarissa.

Hulevesien tehokas hallinta on yksi keskeisistä tekijöistä tulevaisuuden ympäristöratkaisuissa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärisääolosuhteet johtavat tulvien yleistymiseen varsinkin kaupunkialueilla. Kaupunkien viemärijärjestelmien kapasiteetit voivat olla riittämättömiä äärimmäisissä sadetapahtumissa, jolloin käsittelemättömien jätevesien huuhtoutuminen luontoon ja Itämereen on entistä todennäköisempää. Jäteveden mukana vesistöön pääsee ravinteita, vaarallisia aineita ja patogeenisia mikrobeja, jotka ovat haitaksi ihmiselle ja ympäristölle.

Työkalu älykkään viemärijärjestelmän suunnitteluun

Kaupunkialueiden tulvahallintaa voidaan parantaa kehittämällä suunnittelua ja riskianalyysiä. BSR NOAH -projekti on tuonut yhteen yliopistoja, tutkimuslaitoksia, kuntia, vesilaitoksia ja yhdistyksiä kuudesta Itämeren alueen maasta työskentelemään tulvariskien pienentämiseksi vuosina 2019-2021. Hankkeen asiantuntijat ovat ryhtyneet toimeen ja kehittäneet hulevesien hallinnan työkaluja.

NOAH-projektissa on valittu kahdeksan pilottialuetta hulevesien ohjauksen, seurantavälineiden ja suunnittelumenetelmien testaamiseen ja toteuttamiseen todellisissa kaupunkiympäristöissä. Pilottialueista on luotu digitaaliset mallit tulvien riskianalyysien tekemiseen. Mallinnuksista saatujen tietojen perusteella valittuihin paikkoihin on asennettu valvonta- ja ohjauslaitteita, jotka parantavat viemärijärjestelmän tehokkuutta. Lisäksi alueellisen suunnittelun tehostamiseksi on luotu uusi suunnitteluratkaisu tulvariskien arviointiin – sekä nykyisten että tulevien, joita tarkastellaan valittujen ilmastoskenaarioihin perustuen. NOAH-työkalu, Extreme Weather Layer (EWL), yhdistää hulevesien hallinnan aluesuunnitteluun ja antaa tietoa siitä, miten voimme parantaa tiiviisti rakennettujen kaupunkialueiden hulevesijärjestelmiä vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

NOAH-projektin toimenpiteiden ja työkalujen käyttöönotto voi vähentää kaupunkialueiden epäpuhtauksien virtaamaa Itämereen jopa puolella. Hankkeen aikana EWL-suunnitteluratkaisu on testattu ja mukautettu projektin kaupunkien kaupunkisuunnitteluun ja käytäntöihin. NOAH-konsepti on helposti sovellettavissa kaikkiin kaupunkialueisiin Itämeren alueella. Tavoitteena on ankkuroida ilmastotietoinen suunnittelu kaupunkien ja vesiyhtiöiden päivittäisiin käytäntöihin, ja sen myötä yhdessä panostaa ilmastonmuutoksen vaikutuksien lieventämiseen sekä Itämeren suojelemiseen.

Suomessa hankkeen kumppaneita ovat SAMK, Porin kaupunki ja Luonnonvarakeskus (Luke). SAMK on vastannut projektin viestintätyöstä ja näkyvyydestä. Sidosryhmätyötä on tehty Satakunnan, Suomen ja koko Itämeren alueella. Porin kaupungin tekninen toimiala on osallistunut hankkeeseen asiantuntijaroolissa keräämällä uutta tietoa hulevesien hallinnasta ja jakamalla omaa kokemusperäistä tietoaan muun muassa. jokitulvien ehkäisystä. Pori on myös yksi hankkeen pilottikohteista – Suntinojan valuma-alueen tulvariskejä on analysoitu muun muassa mallinnuksen avulla, ja hankkeen EWL-työkalun mahdollisuuksia on testattu osana aluesuunnittelun kehittämistä. Luke on työskennellyt vesianalyysien parissa, kun hankkeen toimenpiteiden vaikutuksia on tutkittu kaikissa kahdeksassa pilottikohteessa Itämeren alueella.

Yhteystiedot:
Projektin koordinaattori, Ivar Annus
Tallinnan teknillinen yliopisto, Viro
ivar.annus@taltech.ee Projektin viestintävastaava, Hanna Rissanen
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Suomi
hanna.rissanen@samk.fi Tulva Haapsalussa /Flood in Haapsalu

Interreg Baltic Sea Region NOAH -projekti

  • NOAH ”Itämeren suojelu käsittelemättömiltä jätevesipäästöiltä kaupunkialueiden tulvatilanteissa”
  • Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittama
  • 18 kumppania kuudesta eri maasta, projektin vetäjänä Tallinnan teknillinen yliopisto
  • 1.2019 – 31.12.2021
  • Projektin nettisivut
  • NOAH-konseptin käsikirja

Jaa tämä sivu

Naisella on päässään EEG-käyrää mittaava aivopipo.

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen kokoomajulkaisu tutustuttaa laajaan ja monialaiseen toimintaan

Keskuksen ensimmäinen kokoomajulkaisu kokoaa yhteen 19 asiantuntija-artikkelia Industry, Health, Green ja Intelligent Systems -osakokonaisuuksien teemojen alle.

Punainen mökki veden äärellä.

Matkailun kehittämiskeskuksen kokoomajulkaisu valottaa matkailualan tulevaisuutta

Matkailun kehittämiskeskuksen kokoomajulkaisussa aiheina ovat toiminnan keskeiset teemat: kestävä kehitys, digitaalisuus, kansainvälistyminen, osaamisen ja työllisyyden lisääminen sekä relevantit aiheet kuten hyvinvointi sekä ruoka- ja pyörämatkailu.

Tubettaja Roni Bäck seisoo kädet levitettyinä vihreänsävyisessä Pelisellissä.

Peliselli avattiin juhlallisesti käyttöön – Katso kuvagalleria!

Perjantaina 24.11. järjestetty Well Played -tapahtuma keräsi yhteen RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä elämykselliseen iltapäivään. Samalla vihittiin käyttöön uusi peli- ja elämyslaboratorio Peliselli.