Digitalisaatio nosti Tutkimusfoorumissa esille useita eri teemoja

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyössä järjestämä kaksipäiväinen tutkijatapaaminen, tutkimusfoorumi, järjestettiin toista kertaa 9.-10.2. Teemaksi tälle vuodelle nostettiin digitalisaatio. Etäyhteydellä järjestetty foorumi kokosi yhteen yhteensä 100 eri alojen ammattilaista ja tutkijaa.

12.2.2021 | Teksti: Reetta Vähä-Aho | Kuva: Reetta Vähä-Aho

20210211 142226

Digitalisaatiota käsiteltiin tutkimusfoorumissa useista eri näkökulmista. Päivien aikana päästiin kuulemaan 35 eri esitystä aiheeseen liittyen. Pääaiheita olivat muun muassa digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla, opetuksessa, logistiikassa sekä yrityksissä.

Keskustelua herättivät myös tietoturvallisuus erilaisissa digitaalisissa alustoissa ja sovelluksissa, yksityisyys ja itsemääräämisoikeus turvateknologiassa, internetrikollisuus sekä energia- ja ympäristöasiat.

Digitalisaatio mahdollistaa monipuolisemman työskentely-ympäristön

Foorumin esityksissä päästiin tutustumaan erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin satamasovelluksesta mielialapäiväkirjaan nuorille ja energiansäästötyökaluun yrityksille.

Oma ajankohtainen aiheensa oli digitalisaatio ammattikorkeakoulujen arjessa. Vallitseva tilanne on haastanut ja mahdollistanut nopealla aikataululla digitaalisuuden tuomisen eri oppimisympäristöihin. Tärkeänä aiheena keskusteluun nousi esimerkiksi opiskelijoiden välinen vuorovaikutus sekä oppimiskokemuksen mittaaminen.

Digitalisaation tarkoitus on mahdollistaa asioita ja helpottaa niin työntekijöiden kuin asiakkaiden arkea. Automatisoimalla monotoonisia rutiininomaisia töitä voidaan antaa tilaa muulle työlle. Kysymyksenä heräsikin miten voimme parhaalla tavalla hyödyntää teknisen kehityksen mahdollisuuksia.

Ammattikorkeakouluilla merkittävä rooli digitaalisessa innovaatiokehityksessä

Tutkimusfoorumissa nousi esille ammattikorkeakoulujen rooli digitaalisessa innovaatiokehityksessä. Tulevaisuudessa moniammatillisen yhteistyön monipuolistaminen, lisääminen ja hyödyntäminen ovat avainasemassa.

Foorumin suurin anti on ideoiden ja tehtyjen tutkimusten jakaminen. Uusia tutkimus- ja hankeideoita, joissa yhteistyötä voidaan hyödyntää, syntyi keskustelujen ja esitysten yhteydessä useita.

Pandemiatilanteen takia tutkimusfoorumi järjestettiin verkossa. Digitalisaatioteema tuki hyvin tapaamismuotoa ja siitä aiotaan ottaa mallia myös ensi vuoden foorumiin. Ideana heitettiin jo mahdollista hybridimuotoista tapaamista.

Tutkimusfoorumin esityksistä kootaan SAMKin ja SeAMKin yhteinen kokoelmajulkaisu.

Lisää aiheesta

SAMK-kampus Porin rakennus ulkoa kesällä.
| TKI

SAMK ja SeAMK ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen

Yhteistyön keskiössä on ollut osaamisen yhdistäminen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Korkeakoulut haluavat koota nykyistä laajemman joukon osaajia alueiden yhteisten kysymysten äärelle.
Kuvassa opiskelijat ohjaavat mobiilirobotin käsiohjauksella hissiin.
| Teknologia

Kohti tulevaisuuden sairaalaa

Satasairaalan ja SAMKin testbed-toiminnan pilotointi aloitetaan sairaalan tarvelähtöisellä mobiilirobottikokeilulla. Kokeilussa testataan robotin soveltuvuutta tilauksesta tehtävään, asiakaskohtaiseen lääketilaukseen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Navigointiin suunniteltujen syvyysmallien hyödyntämistä kehitetään ISTLAB-hankkeessa. Vedenalaisten mallien avulla merenpohjasta saadaan aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa luotseille ja alusten navigointijärjestelmiin.
https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping

Development work is ongoing in the ISTLAB project on how to utilise bathymetric models designed for navigation. Read more: https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping #navigation #bathymetricmodel

Yhteistyössä @SatakunnanAMK ja @SermatechFi järjestämä suunnittelukilpailu kannustaa opiskelijoita innovoimaan, miten robotit voisi yhdistää 3D-tulostamiseen. Kilpailu päättyy ensi viikolla! Missä nyt mennään?https://www.roboai.fi/automaatio-ja-robotiikka/3d-tulostus/robotit-mukaan-3d-tulostukseen-opiskelijat-haasteen-edessa/ #roboai #samk #mysamk #sermatech #robottihaaste

Altogether 31 students graduated from SAMK in February. Nine of them graduated with a Master´s degree. SAMK congratulates all the graduates.
https://www.samk.fi/en/uutiset/31-students-graduated-from-samk-in-february/

SAMKista valmistui helmikuussa yhteensä 31 opiskelijaa. Valmistuneista yhdeksän suoritti YAMK-tutkinnon. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita. #samk #alumni #ylpeästiamk
https://www.samk.fi/uutiset/samkista-valmistui-helmikuussa-yhteensa-31-opiskelijaa/