Digitalisaatio nosti Tutkimusfoorumissa esille useita eri teemoja

SAMKin ja SeAMKin yhteistyössä järjestämä kaksipäiväinen tutkijatapaaminen, tutkimusfoorumi, järjestettiin toista kertaa 9.-10.2.

Digitalisaatiota käsiteltiin tutkimusfoorumissa useista eri näkökulmista. Päivien aikana päästiin kuulemaan 35 eri esitystä aiheeseen liittyen. Pääaiheita olivat muun muassa digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla, opetuksessa, logistiikassa sekä yrityksissä.

Keskustelua herättivät myös tietoturvallisuus erilaisissa digitaalisissa alustoissa ja sovelluksissa, yksityisyys ja itsemääräämisoikeus turvateknologiassa, internetrikollisuus sekä energia- ja ympäristöasiat.

Digitalisaatio mahdollistaa monipuolisemman työskentely-ympäristön

Foorumin esityksissä päästiin tutustumaan erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin satamasovelluksesta mielialapäiväkirjaan nuorille ja energiansäästötyökaluun yrityksille.

Oma ajankohtainen aiheensa oli digitalisaatio ammattikorkeakoulujen arjessa. Vallitseva tilanne on haastanut ja mahdollistanut nopealla aikataululla digitaalisuuden tuomisen eri oppimisympäristöihin. Tärkeänä aiheena keskusteluun nousi esimerkiksi opiskelijoiden välinen vuorovaikutus sekä oppimiskokemuksen mittaaminen.

Digitalisaation tarkoitus on mahdollistaa asioita ja helpottaa niin työntekijöiden kuin asiakkaiden arkea. Automatisoimalla monotoonisia rutiininomaisia töitä voidaan antaa tilaa muulle työlle. Kysymyksenä heräsikin miten voimme parhaalla tavalla hyödyntää teknisen kehityksen mahdollisuuksia.

Ammattikorkeakouluilla merkittävä rooli digitaalisessa innovaatiokehityksessä

Tutkimusfoorumissa nousi esille ammattikorkeakoulujen rooli digitaalisessa innovaatiokehityksessä. Tulevaisuudessa moniammatillisen yhteistyön monipuolistaminen, lisääminen ja hyödyntäminen ovat avainasemassa.

Foorumin suurin anti on ideoiden ja tehtyjen tutkimusten jakaminen. Uusia tutkimus- ja hankeideoita, joissa yhteistyötä voidaan hyödyntää, syntyi keskustelujen ja esitysten yhteydessä useita.

Pandemiatilanteen takia tutkimusfoorumi järjestettiin verkossa. Digitalisaatioteema tuki hyvin tapaamismuotoa ja siitä aiotaan ottaa mallia myös ensi vuoden foorumiin. Ideana heitettiin jo mahdollista hybridimuotoista tapaamista.

Tutkimusfoorumin esityksistä kootaan SAMKin ja SeAMKin yhteinen kokoelmajulkaisu.

Jaa tämä sivu

Henna Kyhä istuu keltaisella tuolilla.

Tutkimuspäällikkönä työikäisten hyvinvoinnin asialla

SAMKissa toimii nyt Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus. Keskuksen toiminta keskittyy satakuntalaisten työntekijöiden hyvinvointiin ja sen myötä maakunnan työvoiman saatavuuden haasteisiin. Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskusta vetää tutkimuspäällikkö ja kasvatustieteen tohtori Henna Kyhä.

Tubettaja Roni Bäck seisoo kädet levitettyinä vihreänsävyisessä Pelisellissä.

Peliselli avattiin juhlallisesti käyttöön – Katso kuvagalleria!

Perjantaina 24.11. järjestetty Well Played -tapahtuma keräsi yhteen RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä elämykselliseen iltapäivään. Samalla vihittiin käyttöön uusi peli- ja elämyslaboratorio Peliselli.

Lasten päivä alkoi rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisillan pitämällä aamupalaverilla kampuksen taukotilassa.

Työntekijöiden lapset valtasivat SAMKin Porin kampuksen

Valtakunnallisena Lapsi mukaan töihin -päivänä SAMKin Porin kampuksella pyöri kolmisenkymmentä työntekijöiden lasta. Iältään lapset olivat 3–13-vuotiaita.