Digital Campus tarjoaa inspiraatiota verkko-opetukseen

Millaiset ratkaisut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen? Millaiset käytännöt on havaittu toimiviksi? SAMKin julkaisusarjassa on ilmestynyt Digital Campus – ratkaisuja joustavaan oppimiseen. Se kertoo koulutuksen digitalisaation käytännön sovelluksista ja niiden edellytyksistä SAMKin Kuninkaisten digikampuksella.

23.5.2019 | Teksti: Aino Pelto-Huikko

Kansi 2019 B 5 SAMK Digital CampusToimintatapaa on kehitetty aktiivisesti viimeisten vuosien ajan yhä enemmän joustavan opiskelun mahdollistavaan suuntaan. Kirjan toimittivat lehtorit Kimmo Kallama ja Jonna Koivisto, jotka esittelevät kirjan vastaamalla muutamaan kysymykseemme.

Miksi kirja kannattaa lukea?

Jonna: Kirja on koostettu pitkän pohdinnan jälkeen, ja lopulta haluttiin koota yksien kansien väliin Kuninkaisten toimintaa esitteleviä esimerkkejä. Teos toimii inspiraationa sekä verkko-opetusta harkitsevalle että jo pidempään verkko-opetusta toteuttaneelle opettajalle. Myös opiskelijoille teos tarjoaa uutta näkökulmaa esittelemällä tehtyjä ratkaisuja opettajan silmin.

Kimmo: Kirja toimii toivottavasti sekä inspiraation lähteenä että käytännön käsikirjana koulutuksen ammattilaisille. Myös työnantajille ja tuleville opiskelijoille kirja toimii porttina aikuiskoulutuksen moderniin arkeen.

Kenen erityisesti toivotte lukevan?

Jonna ja Kimmo: Kollegoiden korkeakouluissa ja muiden koulutuksen ammattilaisten. Teos sopii kaikille verkko-opetusta kiinnostuneille. Luettavissa on paljon konkretiaa pedagogisen tahtopuheen sijaan.

Nosta kirjasta jokin sinua ilahduttanut asia...

Jonna: Ilahduttavaa oli toimittaa teosta, jossa kaikki kirjoittajat olivat äärimmäisen sitoutuneita yhteiseen projektiin ja aikatauluun. Tämä kuvaa hyvin Kuninkaisten kampuksen toimintatapaa muutenkin: yhdessä sovitaan tavoitteista ja jokainen soutaa aktiivisesti samaan suuntaan. Loistavaa tiimityöskentelyä, josta kertoo myös se, että monessa kirjan artikkelissa on monta kirjoittajaa.

Kimmo: Erityisen hienoa oli se, että koko tiimi osallistui aktiivisesti julkaisun suunnitteluun ja tekstin tuottamiseen. Tämä kuvastaa sitä ajattelua, että oppiminen on koko organisaation asia ja kaikki osallistuvat sen tuottamiseen tehtävänimikkeestä huolimatta.

 

Jonna Koivisto

Jonna Koivisto

Kimmo Kallama

Kimmo Kallama

Julkaisu on saatavissa Theseuksessa. ja muun muassa SAMKin kampuskirjastoista sekä kampuskaupunkien kaupunginkirjastoista. Jos haluat jakaa julkaisua netissä joltain tietyltä aukeamalta alkaen, katso aukeamittain selailtava versio issuusta.

Lisää aiheesta

| Opinnot ja opetus

Oppimisen digitalisaatio. Tuskan ja vaivan takaa paljastuu sujuvampi opintopolku?

Mitä tulevaisuuden opiskelijat kohtaavat kampuksilla? Opettavia robotteja ja projekteja ohjaavan tekoälyn? – Uskon, että niitäkin hyödynnetään, sanoo Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Jarmo Viteli. Tulevaisuuden opiskelija kulkee entistä yksilöllisempää opintopolkua.
Mari Linna ja Annika Valo
| Opinnot ja opetus

Innostunut onnistuu – digitaalisuudesta uutta puhtia työhön

Opetus siirtyy entistä enemmän digitaalisten palveluiden avulla toteutettavaksi monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Opettajan ja opiskelijoiden kontakti on mahdollinen verkossakin. Mari Linna ja Annika Valo kertovat työn monipuolisista haasteista kielenopettajan näkökulmasta.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA