Tietosuojainfo

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksella suojellaan luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan. Siinä vahvistetaan säännöt henkilötietojen käsittelylle sekä säännöt, jotka koskevat henkilötietojen vapaata liikkuvuutta. Periaatteena on lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys.

Läpinäkyvyyden varmistamiseksi rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet toimittaakseen rekisteröidylle tiedot rekistereiden käsittelyperusteista, tietosisällöistä, tietolähteistä ja luovutuksista. Rekisteröidylle on myös kerrottava hänen oikeuksistaan ja siitä, miten niitä voi käyttää. Tällä sivustolla Satakunnan ammattikorkeakoulu toteuttaa informointivelvoitteensa.

Voit tutustua tarkemmin tietosuojapolitiikkaan:

Tietosuojapolitiikka

Rekisterin pitäjä

Rekisterin pitäjänä toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK).

Yhteystiedot

SAMKissa on nimetty tietosuojavastaava. Voit olla häneen yhteydessä kaikissa henkilötietojasi koskevissa asioissa.

tietosuojavastaava@samk.fi

Tietosuojaselosteet

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterien suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa. Tilat ovat kulunvalvonnan ja kameravalvonnan piirissä.

Sähköinen aineisto

Sähköistä aineistoa sisältävät tietojärjestelmät on sijoitettu omaan verkkoonsa. Verkko on suojattu tietoturvalaittein.

Fyysinen pääsy aineistoihin on rajoitettu vain asianosaisille henkilöille. Tiedot siirretään salattuja kanavia pitkin. Tietoa käsitellään henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja käyttäjäprofiilein.

Ohjeet ja koulutus

Rekisterin käyttöön on laadittu kattava ohjeistus ja henkilöstö on koulutettu ohjeiden noudattamiseen.