Tiedolla johtamisen keskus BIC tukee yrityksiä digitalisaatiokehityksessä

Digitalisaation kiihtymisen myötä yritykset ja yhteisöt tarvitsevat uutta osaamista tiedolla johtamiseen. Liiketoiminnan kehittäminen edellyttää parempaa ymmärrystä omasta toiminnasta ja ympäröivästä markkinasta.

Hanna Rissanen ja Mikko Pakkasela kävelevät portaissa. Hanna Rissanen and Mikko Pakkasela are walking up the stairs.
Satakunnan AMK Mikko Pakkasela ja Hanna Rissanen

Tiedolla johtamisen keskus BIC tekee laajaa yhteistyötä yrittäjien, järjestöjen ja kauppakamarien kanssa. Projektipäällikkö Hanna Rissanen ja tutkimuspäällikkö Mikko Pakkasela iloitsevat uudesta verkostosta.

Menestyvän yrityksen päätöksenteossa tieto on avainasemassa. Mutta mitä tiedolla johtaminen on?

– Tiedolla johtamisen käsite on laaja. Sen voi sanoa olevan ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tiedolla johdettaessa käytettävä data, informaatio tai tieto kerätään eri lähteistä ja jalostetaan johtamisessa käyttökelpoiseen muotoon. Tässä käytetään apuna esimerkiksi data-analytiikkaa, tekoälyä tai ohjelmistorobotiikkaa. Olennaista tiedolla johtamisessa on tiedon käyttäminen merkittävänä apuna johtamisessa, SAMKin Tiedolla johtamisen keskus BICin tutkimuspäällikkö Mikko Pakkasela kiteyttää.

BIC on SAMKin viidestä tutkimuskeskuksesta uusin. Se koostuu yli 20 asiantuntijan toiminnallisesta verkostosta, joka keskittyy organisaatioiden kilpailukyvyn, tehokkuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä niihin liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen.

– Teemme laajaa yhteistyötä niin yrittäjien, järjestöjen kuin kauppakamarien kanssa. Pk-yritysten haasteena on usein työkalujen, osaamisen ja resurssien puute. Juuri näissä BIC on apuna, Pakkasela kertoo.

Satakuntalaisten pk-yritysten tarpeen kartoitus

Yritysten pitää pystyä vastaamaan yhä paremmin asiakkaan vaatimuksiin ja reagoimaan nopeammin muutoksiin. Tämän ymmärryksen perustana ovat liiketoiminnasta ja markkinoinnista kerätty data sekä siitä jalostettu tieto. Tulevan vuoden aikana BICissä kartoitetaan, mikä on datan hyödyntämisen tarve satakuntalaisilla pk-yrityksillä.

– Tärkeää on lähteä perusteista liikkeelle. On tehtävä konkreettinen pohja sille, mitä pitää huomioida, että data on käytettävissä. Mistä on puutetta, mitä tietojärjestelmiin tallentuu, millaisia työkaluja tarvitaan, miten tieto visualisoidaan, Pakkasela kertoo.

Kartoituksen kysymyksiä lähdetään ratkaisemaan erilaisilla piloteilla ja sparrauspajoilla. Näiden sisällä käytössä ovat muun muassa prosessien mallintaminen, ohjelmistorobotiikka, data-analytiikka, tekoäly, toiminnanohjaus ja digitaalinen kauppa.

Tiedolla johtaminen on jatkuvaa kehitystä ja kehittymistä

Ajatus tiedolla johtamisen keskuksesta syntyi SAMKin jo olemassa olleista tutkimuskeskuksista. Niissä huomattiin tiedolla johtamisen liittyvän laajasti niin eri projekteihin ja hankkeisiin kuin tutkimuskeskusten toimintaan ja SAMKiin organisaationa.

Yritysyhteistöiden lisäksi oman osaamisen kehittäminen onkin tärkeässä roolissa BICin toiminnassa. Tiedolla johtaminen on nykyään kaikessa läsnä. Tästä syntyi ajatus koota tiedolla johtamisen osaaminen yhteen paikkaan, jossa sitä voidaan kehittää ja jakaa. Toteutusta edelsi pitkä ja perusteellinen valmistelu. Valmistelutyön aikana perehdyttiin tiedolla johtamiseen ja sen piiriin kuuluviin menetelmiin ja osaamisiin, joista muodostui keskuksen toiminta-ajatus ja sitä tukeva tekeminen.

– Toiminnassamme keskitymme niin yritysyhteistyöhön, hankkeisiin, tutkimukseen, opetukseen kuin oman organisaatiomme liiketoiminnan kehittämiseen. Meillä on hyvää yhteistyötä ja erilaisia projekteja SAMKin eri tutkimuskeskusten kanssa, Pakkasela sanoo.

– Meillä on tällä hetkellä haussa myös yhteinen hanke Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen kanssa. Teemme pilotteja data-analytiikasta ja kehitämme omaa osaamistamme niin, että voimme viedä sitä myös satakuntalaisiin pk-yrityksiin. Yhteistyöllä aikaansaadut tulokset ovat maakunnallisesti huomattavasti merkittävämpiä, Pakkasela jatkaa.

Tekniikka menee valtavan nopeasti eteenpäin, eikä sen kehitys ole koskaan valmista. Kehityksessä mukana pysyminen vaatii paljon niin tutkijoilta, opettajilta kuin opiskelijoiltakin.

– Olisi hienoa, jos pystyisimme tulevaisuudessa saamaan opiskelijat vielä vahvemmin mukaan toimintaan. Tähtäimenä on akatemiatyyppinen toiminta, jossa opiskelijat voisivat tehdä yrityksille nopeitakin täsmäprojekteja ja vastata akuutteihin tarpeisiin. Tästähän meillä on jo hienona esimerkkinä RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen Robotiikka Akatemia, Pakkasela summaa tulevaisuuden kuvia.

Teksti on julkaistu aiemmin SAMKin sidosryhmälehti Agoran menestystarinoissa.

Lue muut menestystarinat Agorasta

SAMKin tutkimuskeskukset

SAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) on keskitetty viiteen tutkimuskeskukseen. Keskukset tukevat yrityksiä liiketoiminnan kasvussa ja uudistamisessa sekä kilpailun, tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa. Myös vuonna 2022 toiminta oli aktiivista ja innovatiivista.

  • Automaatioon, robotiikkaan ja tekoälyyn keskittyvälle RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskukselle vuosi oli uudistusten aikaa. RoboAI:n toiminta jaettiin neljään osakokonaisuuteen: RoboAI Industry, RoboAI Health, RoboAI Green sekä RoboAI Intelligent Systems.
  • Keväällä 2021 lanseerattu Merilogistiikan tutkimuskeskus kasvoi toisen toimintavuotensa aikana voimakkaasti. Keskuksen hankkeissa tehdään tutkimusta ja tuote- ja palvelukehitystä logististen toimintojen tehokkuuden, turvallisuuden ja digitalisaation parissa.
  • Matkailun kehittämiskeskus on tukenut yrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä pandemian aiheuttamien haasteiden jälkimainingeissa. Keskiössä on matkailualan luotsaaminen kohti kestävää, vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa.
  • Tutkimuskeskus WANDERille vuosi 2022 oli laajentuneen tutkimustoiminnan ja uusien avausten aikaa. Tutkimuskeskukseen rekrytoitiin myös lisää asiantuntijoita ja näin vahvistettiin osaamista teemoissa, jotka kiinnostavat tulevaisuudessa yhä enemmän.
  • Helmikuussa 2022 lanseerattu Tiedolla johtamisen keskus BIC vahvisti vuoden aikana toimintaansa, joka keskittyy organisaatioiden kilpailukyvyn, tehokkuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen.

Jaa tämä sivu

SuomiAreena keskustelun osallistujat ja videokuvaaja

SAMK on jälleen mukana SuomiAreenassa

SAMK on mukana 25.-28.6.2024 Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa. SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville.

Kolme SAMKin opiskelijaa poseeraa violetin seinän edessä.

Vuoden 2023 menestystarinat julkaistu – Uusi Agora-lehti ilmestyi

Vuoden 2023 menestystarinat on julkaistu SAMKin sidosryhmälehti Agoran uusimmassa numerossa. Agora on ilmestynyt painettuna ja sen voi lukea myös verkossa.

SAMKin Youtube-kanava.

SAMK mukana TKI-kärjet 2024 -kilpailussa kahdella videolla

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen TKI-kärjet-kilpailu järjestetään jälleen maaliskuussa 2024. SAMK osallistuu kilpailuun kahdella kilpailuvideolla, joilla esitellään tutkimustoimintaamme.