”Ravitsemuksella vireyttä työntekoon” SAMKissa tehdään merkittävää ravitsemustutkimusta

SAMKin RAVI-hankkeen tarkoituksena on tukea ja ohjata nykyisiä Satakunnan työikäisiä syömään monipuolisemmin niin arkena kuin työaikana.

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työpaikoilla on tärkeä asema väestön ruokailutottumusten parantamisessa, sillä ihminen viettää noin puolet valveillaoloajastaan työn parissa. Suomalaisia työikäisiä rasittavat muun muassa ylipaino, tyypin 2 diabetes sekä kasvava riski sydän- ja verisuonisairauksiin. Elintapasairaudet heikentävät suomalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua, lisäävät sairauspoissaoloja ja lyhentävät työurien pituutta, sekä vaikuttavat myös työssä jaksamiseen. Työpaikalla vietetty aika on merkittävä, ja sen vuoksi parantamalla työaikaista ravitsemusta voidaan edistää hyvinvointia niin työpaikalla kuin sen ulkopuolella. Työn rytmittäminen, säännöllinen syöminen ja ravitsevat ateriat tukevat työssä jaksamista ja edistävät sekä sosiaalista että psyykkistä hyvinvointia.

SAMKilla maaliskuussa käynnistynyt RAVI-hanke sai alkunsa Satakunnan alueen ongelmallisesta työvoimatilanteesta; alueelle ei valmistu tarpeeksi nuoria ja suuria määriä työvoimaa eläköityy. Tarkoituksena on tukea ja ohjata nykyisiä Satakunnan työikäisiä syömään monipuolisemmin niin arkena kuin työaikana ja sen myötä ehkäistä terveysongelmia, sekä edistää heidän mahdollisuuksiaan pysyä työelämässä pitkään terveenä ja hyvinvoivana.

Elokuussa päättyvä, satakuntalaisten PK-yritysten työntekijöille ravitsemusohjausta tarjonnut SAMKin Eat@Work-hanke osoitti, että ravitsemuksella on todistetusti mahdollista vaikuttaa työntekijöiden työkykyyn ja työhyvinvointiin. Ravitsemusohjauksen jälkeen Eat@Work-hankkeeseen osallistuneiden työntekijöiden työ- ja toimintakyky, työn imu ja ruokailutottumukset olivat selvästi parantuneet. Palautteiden mukaan työntekijöiden ravitsemusta tulisikin huomioida yhä enemmän työpaikoilla ja työterveyshuollossa. RAVI jatkaa Eat@Workin aloittamaa työtä työikäisten työkyvyn tukemisessa, mutta RAVIssa on lisäarvoa tuottava tutkimuksellinen painotus.

”Itselläni tämä avasi silmiäni siitä, miksi olen joko jo työpäivän aikana- tai kotona työpäivän jälkeen väsynyt – en syönyt tarpeeksi. Olen huomannut muutamassa viikossa välipalojen sekä lounaan tärkeyden ja vaikutuksen energiatasooni. Tästä iso kiitos! En tajunnut itse, että saamattomuus johtui vähäisestä energiamäärästä ja annoksieni sisällöstä.”
– Eat@Work osallistujapalaute

Kansallisesti merkittävää tutkimustietoa

RAVI tutkii ravitsemusohjauksen vaikutusta satakuntalaisten työikäisten työkykyyn, työhyvinvointiin, työn tuottavuuteen, sairauspoissaolojen määrään ja elämänlaatuun. Tutkittavat rekrytoidaan satakuntalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Osallistujat ovat vapaaehtoisia, rekrytoitavien yritysten yli 18-vuotiaita työntekijöitä.

SAMKin RAVI-hankkeessa toteutettava tutkimus on ensimmäinen satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus Suomessa, jonka tavoitteena on tuottaa henkilökohtaisen ravitsemusohjauksen avulla laaja valikoima terveyteen ja työelämään liittyviä tutkimustuloksia. Tutkimus tuottaa kansallisesti tärkeää tietoa siitä, miten työpaikan ravitsemusohjauksella voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin ja työkykyyn.

– On tärkeää, että saamme tutkittua tietoa ravitsemuksen vaikuttavuudesta, jotta osaamme hyödyntää sitä näkökulmaa työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin lisäämisessä mahdollisimman laajasti, kertoo RAVI-hankkeen projektipäällikkö ja erikoistutkija Susanna Kunvik.

Tutkimuksessa seurataan satakuntalaisia työntekijöitä vuoden ajan ja tutkittavat yritykset arvotaan joko interventioryhmään tai kontrolliryhmään. Interventioryhmä saa vuoden ajan yksilöllistä ravitsemusohjausta ja ravitsemussuunnitelman, Työkykyä ravitsemuksella -verkkokoulutuksen, älykellon tutkimuksen ajaksi ohjaamaan fyysistä aktiivisuutta ja unta, Eat@Work-mobiilisovelluksen ohjaukseen ja ruokailun seurantaan, sekä kattavan tietopaketin omasta terveydentilasta ja työkykyyn työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Kontrolliryhmä jatkaa tutkimuksen ajan omien tavanomaisten ruokailutottumusten noudattamista, mutta tutkimuksen jälkeen kontrolliryhmän tutkittavat saavat ravitsemusohjausta, pääsyn verkkokoulutukseen ja tietopaketin omasta terveydentilasta. RAVIn tutkimusosuus käynnistyy elokuussa 2023 yritysten rekrytoinnilla.

Lue lisää RAVI-hankkeesta Lue lisää Eat@Work-hankkeesta RAVI Uutiskuva 2

RAVI-hanke (Työaikaisen ravitsemuksen parantaminen satakuntalaisten yritysten menestystekijänä – kohti ravitsemustieteen tutkimusyksikköä)

  • 1.3.2023-28.2.2026
  • Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto
  • Projektipäällikkö: Erikoistutkija Susanna Kunvik
  • Ravitsemusasiantuntija Meri Mustakallio
  • Vastuulääkäri Juha Puustinen
  • Tutkimushoitaja Maarit Hallia
  • Sovellusasiantuntija Mika Impola
  • Viestintäasiantuntija Veera Iisakkala
  • Projektisihteeri Susanna Jänismäki

Kuva: Hyvän ruokailurytmi auttaa töissä jaksamiseen. Älä unohda välipalaa!

Jaa tämä sivu

Kolme SAMKin opiskelijaa poseeraa violetin seinän edessä.

Vuoden 2023 menestystarinat julkaistu – Uusi Agora-lehti ilmestyi

Vuoden 2023 menestystarinat on julkaistu SAMKin sidosryhmälehti Agoran uusimmassa numerossa. Agora on ilmestynyt painettuna ja sen voi lukea myös verkossa.

SAMKin Youtube-kanava.

SAMK mukana TKI-kärjet 2024 -kilpailussa kahdella videolla

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen TKI-kärjet-kilpailu järjestetään jälleen maaliskuussa 2024. SAMK osallistuu kilpailuun kahdella kilpailuvideolla, joilla esitellään tutkimustoimintaamme.

Henna Kyhä istuu keltaisella tuolilla.

Tutkimuspäällikkönä työikäisten hyvinvoinnin asialla

SAMKissa toimii nyt Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus. Keskuksen toiminta keskittyy satakuntalaisten työntekijöiden hyvinvointiin ja sen myötä maakunnan työvoiman saatavuuden haasteisiin. Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskusta vetää tutkimuspäällikkö ja kasvatustieteen tohtori Henna Kyhä.