Länsirannikon ammattikorkeakoulujen yhteistyö laajenee ja syvenee – ministeriöltä miljoonarahoitus

Turun ammattikorkeakoulun, Vaasan ammattikorkeakoulun, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Centria-ammattikorkeakoulun eli ns. länsirannikon ammattikorkeakoulujen yhteisenä tavoitteena on syventää digitaalisen valmistusteknologian ja robotiikan, sekä puhtaan energian ratkaisujen ympärille rakentuvaa yhteistyötä.

Turun AMKin, VAMKin, SAMKin ja Centrian länsirannikkoyhteistyö 2023-2025 rakentuu kahden ajankohtaisen ja länsirannikon alueiden älykkään erikoistumisen pääteemojen ympärille, joita ovat digitaalinen valmistusteknologia ja robotiikka sekä puhtaan energian ratkaisut. Temaattiset painopisteet ovat nousseet alueiden älykkään erikoistumisen strategioista, alueiden teollisuuden tarpeista sekä ammattikorkeakoulujen strategisista painopisteistä. Länsirannikon korkeakoulujen vahvuudet ja osaamiset täydentävät toisiaan. Teollisuuden ja työelämän tarpeet ovat alueella strategisesti yhteiset. Temaattisella yhteistyöllä tavoitellaan ennakoivaa otetta ja monialaista yhteistyötä systeemisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut yhteistyölle 2,5 miljoonan euron rahoituksen.

– On upeaa nähdä, kuinka länsirannikon ammattikorkeakoulut yhdistävät voimansa ja vievät koulutus- ja tutkimusyhteistyön uudelle tasolle alueellisia vahvuuksia hyödyntäen ja yritysten tarpeita huomioiden. Tämän kaltaiselle hankkeelle annan ilolla tukeni, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen toteaa.

Länsirannikolla on historiallisesti pitkä ja tiivis yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa. Vihreä siirtymä, osaajapula sekä turvallisuusympäristön muutos energiakriisivaikutuksineen korostavat entisestään aktiivisen yhteistyön merkitystä Ruotsin, Suomen ja Norjan välillä. Länsirannikkoyhteistyö tähtääkin entistä tiiviimpään vuorovaikutukseen Uppsalan, Västerbottenin alueen sekä Uumajan kanssa.

Yhteistyön pitkän tähtäimen tavoitteena on vahvistaa länsirannikon osaamispohjaa ja tukea näin alueellista kehitystä. Tiivis länsirannikkoyhteistyö mahdollistaa entistä vaikuttavampien TKI-hankkeiden toteuttamisen, laadukkaiden yhteisten koulutusten tarjoamisen sekä vastaa aluetta vaivaavaan osaajapulaan.

Alueellinen vahva osaaminen luo pohjaa uusille innovaatioille

Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Keski-Pohjanmaalla on runsaasti valtakunnallisesti merkittävää digitaalisen valmistustekniikan, automaation ja robotiikan osaamista metalliteollisuudessa, rakennusteollisuudessa, prosessiteollisuudessa sekä bio- ja lääketeollisuudessa. Länsirannikon korkean teknologian vientiyritysten huomattava määrä tekee alueesta merkittävän kansalliselle huoltovarmuudelle sekä hedelmällisen kasvualustan uusille innovaatioille ja tuotantoteknologioille.

Digitaalisen valmistustekniikan ja puhtaan energian varastoinnin ympärille rakennettava vahva koulutus- ja TKI-yhteistyö edellyttää korkeakouluilta jatkuvaa panostusta osaamisen kehittämiseen. Alueen yrityksiä vaivaava, alati kasvava osaajapula vaatii lisäksi alueen korkeakouluilta yhä räätälöidympiä koulutuskokonaisuuksia.

Parhaillaan on käynnissä erityisesti akkuarvoketjuun ja sitä tukevaan logistiikkaan ja infraan liittyviä kehittämishankkeita. Teollisuuden uudistuminen ja mm. fossiilivapaan teräksen tuotanto korostavat mm. vedyn merkitystä. Haasteet ovat yhteiset ikääntyvän väestön, työvoimapulan ja pitkien etäisyyksien suhteen. Ratkaisuja on etsittävä automatisaatiosta ja tekoälystä yhdessä. Tiivistyvän tutkimus- ja koulutusyhteistyön myötä voidaan lisätä koko alueen houkuttelevuutta myös kansainvälisten osaajien saamisessa.

Tiiviimpi yhteistyö edistää vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä

Yhteistyön syventäminen mahdollistaa pidemmällä tähtäimellä mm. tutkimusinfrastruktuurien ja koulutussisältöjen jakamisen, yhteisopetuksen sekä entistä vaikuttavammat TKI-hankkeet. Tiiviimpi yhteistyö esimerkiksi tutkimusinfran etäkäyttöön liittyen edistää myös vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä.

-Tulevaisuus rakentuu yhteistyölle ja tarvitsemme Suomessa yhä enemmän rohkeita avauksia, josta tämä on erinomainen esimerkki. Länsirannikon ammattikorkeakoulujen tiivistyvä yhteistyö tulee luomaan edellytyksiä hyvinvoinnille koko Suomeen lisääntyvän TKI-rahoituksen, uusien innovaatioiden ja osaamisen kehittymisen kautta, iloitsee Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen.

– Länsirannikon ammattikorkeakoulujen yhteistyöprojektin kärki kohdistuu teolliseen tuotantoon sekä puhtaan energian ratkaisuihin. Näissä teemoissa päätoimijoita ovat alueidemme kansainväliset teollisuusyritykset sekä pk-yritykset. Tavoitteemme on projektin myötä yhdessä edesauttaa näiden yritysten osaavan työvoiman saatavuutta sekä kansainvälistä kilpailukykyä. Erityinen paino projektissa on myös korkeakoulujen yhteisin toimin parantaa opiskelijoidemme valmiuksia ja korkeakoulujen verkostoja Suomen toiseksi suurimman kauppakumppanin Ruotsin suuntaan, kommentoi Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini.

– Länsirannikon teollisuuden ja viennin merkitys on Suomelle elintärkeä. Länsirannikon ammattikorkeakoulujen strateginen yhteistyö tutkimuksessa ja osaavan työvoiman kasvattamisessa vahvistaa tätä roolia entisestään. Yhteistyön painopisteet on valittu alueen teollisuuden ja ammattikorkeakoulujen yhteisten strategisten osaamisten pohjalta esimerkkeinä: älykäs robotiikka, lisäävä valmistus, energian varastointi ja high-tech metallien kierrätys, kiteyttää Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmi.

– Länsirannikko on Suomen tuotannollisen teollisuuden ja viennin kannalta keskeisessä roolissa. Tämän hankkeen kautta pystymme turvaamaan alueemme yritysten elinvoimaisuuden ja asukkaiden vaurauden pitkälle tulevaisuuteen. Yhteistyö länsirannikon ammattikorkeakoulujen välillä mahdollistaa korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan vaikuttavuuden merkittävää lisääntymistä alueella, kertoo Centrian TKI-johtaja Marko Forsell.

Jaa tämä sivu

SuomiAreena keskustelun osallistujat ja videokuvaaja

SAMK on jälleen mukana SuomiAreenassa

SAMK on mukana 25.-28.6.2024 Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa. SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville.

Kolme SAMKin opiskelijaa poseeraa violetin seinän edessä.

Vuoden 2023 menestystarinat julkaistu – Uusi Agora-lehti ilmestyi

Vuoden 2023 menestystarinat on julkaistu SAMKin sidosryhmälehti Agoran uusimmassa numerossa. Agora on ilmestynyt painettuna ja sen voi lukea myös verkossa.

SAMKin Youtube-kanava.

SAMK mukana TKI-kärjet 2024 -kilpailussa kahdella videolla

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen TKI-kärjet-kilpailu järjestetään jälleen maaliskuussa 2024. SAMK osallistuu kilpailuun kahdella kilpailuvideolla, joilla esitellään tutkimustoimintaamme.