Tietosuoja ja rekisterit Satakunnan ammattikorkeakoulussa

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksella suojellaan luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan. Siinä vahvistetaan säännöt henkilötietojen käsittelylle sekä säännöt, jotka koskevat henkilötietojen vapaata liikkuvuutta. Periaatteena on lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys.

Läpinäkyvyyden varmistamiseksi rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet toimittaakseen rekisteröidylle tiedot rekistereiden käsittelyperusteista, tietosisällöistä, tietolähteistä ja luovutuksista. Rekisteröidylle on myös kerrottava hänen oikeuksistaan ja siitä, miten niitä voi käyttää. Tällä sivustolla Satakunnan ammattikorkeakoulu toteuttaa informointivelvoitteensa.

Voit tutustua tarkemmin tietosuojapolitiikkaan yläpuolella olevassa osioissa kohdassa”Politiikat”.

Rekisterin pitäjä

Rekisterin pitäjänä toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK).

SAMKissa on nimetty tietosuojavastaava. Voit olla häneen yhteydessä kaikissa henkilötietojasi koskevissa asioissa sähköpostitse tietosuojavastaava@samk.fi.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@samk.fi

SAMKissa on nimetty tietosuojavastaava. Voit olla häneen yhteydessä kaikissa henkilötietojasi koskevissa asioissa.