Väyläopinnot tarjoavat mielenkiintoisen opiskelupolun

SAMKiin on mahdollista saada opiskelupaikka väyläopintojen kautta. Toisen asteen opiskelija suorittaa tällöin opintojensa aikana tietyn määrän avoimen AMKin opintoja ja saa siten ”pääsylipun” SAMKiin tutkinto-opiskelijaksi.

Jore Iivonen kasvokuva

Jore Iivosen mielestä väyläopinnot eivät ole olleet liian työläät suorittaa.

Väyläopintoja ovat suorittaneet esimerkiksi Sataedun opiskelijat. Sataedun opiskelijapalvelupäällikkö Kristiina Salmi on yhteistyöstä mielissään.

– Väyläopinnot on merkittävä tapa varmistaa meiltä Sataedusta valmistuvien opiskelijoiden jatko-opintoihin hakeutumista. Tämä vahvistaa myös elinikäistä oppimisen polkua, hän sanoo.

Salmen mielestä on todella hieno mahdollisuus päästä ammatillisen koulutuksen aikana tutustumaan ammattikorkeakouluopintoihin. Opiskelija saa tällöin realistisen kuvan siitä, onko hänellä mahdollisuuksia edetä ammattikorkeakouluopintoihin.

Sataedun opinto-ohjaaja Kaisa Kallio on samaa mieltä.

Varsinkin sellaiset opiskelijat, jotka helposti aliarvioivat itseään, hyötyvät näistä opinnoista. Väyläopintojen avulla he voivat nähdä, että selviytyvätkin ammattikorkeakouluopinnoista.

Väyläopinnot voi sisällyttää osaksi ammatillisia opintoja. Ne korvaavat esimerkiksi yhteisten tutkinnon osien opintoja. Tottakai ne kuitenkin lisäävät jonkin verran opiskelijan työtä. Tärkeintä on opiskelijan oma motivaatio, hän jatkaa.

Ohjauksen tarve korostuu

Salmi kehuu, että väyläopintoihin hakeutuvat opiskelijat ovat yleensä todella motivoituneita. Osa opiskelijoista kokee, että saa opinnot suoritettua suhteellisen helposti. Jotkut kuitenkin kokevat opinnot jopa niin vaikeiksi, että keskeyttävät ne. Salmi nostaa koulutusasteiden yhteistyössä tärkeäksi opintojen ohjauksen.

Mitä moninaisempana tämä maailma näyttäytyy nuorelle, sitä enemmän hän tarvitsee tukea ja kanssakulkemista. Meillä on vahva tahto lisätä yhteistyötä ohjauksen näkökulmasta. Esimerkiksi yhdessä hankkeessa kehitämme toimintamallia, jolla voimme varmistaa väyläopintojen opiskelijan onnistumisen.

Näen tässä myös merkityksellistä aluekehitysvaikutusta. On kaikkien etu, jos nuoret valitsevat ammatillisten opintojen jälkeen alueen korkeakoulun. Sitten on todennäköistä, että he jäävät maakuntaan myös töihin, Salmi pohtii.

Kiinnostus heräsi tarjolla olevan opiskelupaikan myötä

Yksi väyläopintoja suorittava Sataedun opiskelija on sähkö- ja automaatioalan perustutkintoa opiskeleva Jore Iivonen. Hän sai keväällä päätökseen ammatillisten opintojen toisen vuoden, yksi vuosi on vielä jäljellä. Hän suorittaa kaksoistutkintoa, eli opiskelee samaan aikaan myös lukiossa.

– Pohdin, että jotain pitäisi alkaa opiskella ja sähköpuoli tuntui kiinnostavalta. Sukulaisiakin on alalla muutama, niin päätin itsekin lähteä katsomaan, miten sillä alalla pärjäisi. Ja ihan hyvin on mennyt, hän sanoo.

Iivonen kiinnostui väyläopinnoista, koska niiden suorittamisen jälkeen on mahdollista saada suoraan opiskelupaikka SAMKiin. Hän ei ole kokenut kokonaisuutta työlääksi ja suositteleekin opintoja kaikille, jotka haluaisivat jatkaa ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun.

– Kyllä se antaa pienen mielenrauhan, kun tietää, että on opiskelupaikka valmiina odottamassa, hän pohtii.

Opinnoissa on tällä hetkellä opiskeltu perusaineita, insinöörimatematiikan perusteita ja ammatillista viestintää. Tulossa on vielä lisää matematiikkaa sekä ruotsia ja englantia.

– Tämä korona-aika on ollut vähän erilaista, kun on oltu niin paljon etänä. Mutta ihan hyvin on pärjätty ainakin tähän mennessä, ei siinä mitään.

Lue lisää avoimen AMKin opinnoista toiselle asteelle Jore Iivonen istuu pihakivellä.

Väyläopinnot ammatillisella toisella asteella

Väyläopinnoissa ammatillisen toisen asteen opiskelija suorittaa opintojensa aikana SAMKin avoimen AMKin opintoja 14-18 op ja saa ”pääsylipun” SAMKiin tutkinto-opiskelijaksi samaan tai vastaavaan koulutusohjelmaan. Väyläopintoja tarjotaan joko lähiopetuksena Porin ja Rauman kampuksilla tai verkko-opintoina. Opinnot koostuvat peruspaketin opinnoista (matematiikka, viestintä, englanti ja ruotsi) ja alakohtaisista opinnoista.

Väyläopintojen kesto on noin 1,5 vuotta. Opinnot alkavat lähtökohtaisesti aina tammikuussa. Tutkinto-opiskelijaksi haetaan avoimen väylän erillishaussa. Hakuaika tammikuussa 2022 alkaviin opintoihin on 20.9. – 29.10.2021. Ilmoittautumislomake aukeaa hakuajan käynnistyttyä.

Jaa tämä sivu

Toni Aaltonen palvelinhuoneessa.

Innovaatio SAMKissa – Tekoälypalvelin vauhdittaa oppimista

SAMKin uusi tekoälypalvelin avaa ovia opiskelijoiden syvemmälle oppimiselle. SAMKissa rakennettu ainutlaatuinen tekoälypalvelin on suunniteltu erityisesti opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Mistä oikein on kyse, lehtori Toni Aaltonen?

Maisemakuva Kroatiasta

Eemil suoritti tradenomiopintojen harjoittelun Kroatiassa

Eemil Kaappa aloitti tradenomiopinnot SAMKissa vuonna 2022, koska opinnot tukevat hänen toimintaansa yrittäjänä. Eemilin yritys suunnittelee tarrasarjoja, ja yritys on työllistänyt opiskelijoita SAMKista. Eemil opiskelee yrittäjän tutkinto-ohjelmassa.

Opiskelijoita istuu sohvilla.

SAMKista ennätysmäärä opiskelijoita työelämään

SAMKista valmistuu vuosittain merkittävä joukko uusia osaajia vahvistamaan varsinkin Satakunnan elinvoimaa. Viime vuonna valmistui ennätykselliset 1232 opiskelijaa, joista 226 suoritti YAMK-tutkinnon. Mitä kaikkea on tehty, jotta tähän hienoon tulokseen päästiin?