Avoimen AMKin opinnot toiselle asteelle

Toisen asteen opiskelija voi suorittaa maksutta omien opintojensa aikana ammattikorkeakouluopintoja avoimessa AMKissa. Tule tutustumaan kiinnostavaan alaan tai valmentaudu tuleviin valintakokeisiin. Opinnot voidaan hyväksilukea osaksi AMK-tutkintoasi myöhemmin.  

Pääset tutustumaan AMK-opiskeluun

Pääset maksutta tutustumaan AMK-opintoihin jo opiskellessasi toisella asteella ja näet jo etukäteen, onko AMK-opiskelu sinun juttusi.

Saat AMK-opintoja suoritettua etukäteen

Saat suoritettua AMK-opintoja etukäteen lukio- tai ammattikouluopintojen aikana. Voit hyväksilukea ne myöhemmin AMK-tutkintoon.

Hae avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi

Erillishaussa hakemisen edellytyksenä on, että olet suorittanut väyläopintokokonaisuudessa vaadittavat opinnot sekä olet valmistunut/valmistut toiselta asteelta määriteltynä ajankohtana. Hakeminen avoimen väylän erillishaussa / OHJE.

Toiselle asteelle tarjottavat avoimen AMKin väyläopinnot

SAMK hoitotyön ammattilaiseksi - sairaanhoitaja (AMK)

Lukiopolusta sairaanhoitajaopiskelijaksi

SAMKissa on mahdollista tutustua hoitotyön opintoihin jo lukioaikana ja tämän myötä avautuu polku sairaanhoitajaopiskelijaksi. Näissä avoimen AMKin opinnoissa lukio- ja korkeakouluopintoja voidaan yhdistää joustavasti.

SAMKin opiskelijoita tekemässä projektitöitä. SAMK students doing group work.

Lukiopolusta tradenomiopiskelijaksi, Pori

Porissa lukion opiskelijat voivat opiskella liiketalouden AMK-opintoja jo lukioaikana. Lukion väyläopinnoissa opiskelija suorittaa 20 op SAMKin liiketalouden AMK-opintoja lukioaikana ja lunastaa pääsylipun SAMKin tradenomikoulutukseen ilman valintakoetta.

Nainen ohjaa käsivarsirobottia

Lukion väyläopinnot insinöörikoulutukseen

Lukion väyläopinnoissa opiskelija suorittaa lukio-opintojensa aikana SAMKin avoimen AMKin opintoja 15 op ja saa sitten ”pääsylipun” SAMKiin valitsemaansa tekniikan koulutusohjelmaan.

LiVe-hankkeen logoja
Opiskelija SAMKin automaatiotekniikan laboratoriossa.

Nopsa-väyläopinnot ammatilliselta 2. asteelta SAMKiin

NOPSA-väyläopinnoissa ammatillisen toisen asteen opiskelija suorittaa opintojensa aikana SAMKin avoimen AMKin opintoja 14–18 op koulutusalasta riippuen ja saa sitten tutkinto-opiskeluoikeuden SAMKiin samaan tai vastaavaan koulutusohjelmaan.

Visit Finland Matkaluistelua

Matkailun Restopolku

Opiskelija suorittaa opintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta 11 opintopistettä. Sen jälkeen hänellä on mahdollisuus siirtyä ilman valintakoetta matkailun ensimmäisen vuoden opiskelijaksi. Restopolun -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan sen vuoden opiskelijavalinnassa, jolloin opiskelija on suorittanut 2. asteen tutkinnon.

Toiselle asteelle tarjottavat avoimen AMKin kurkistuskurssit

SAMKin sosionomi-opiskelija ohjaa lapsia palvelukeskus Soteekissa.

Avoimen AMKin sosiaalialan opintojaksot

Avoimen AMKin sosiaalialan opintojaksoilla voi tutustua alaan tai tähdätä ammattikorkeakoulututkintoon. Suoritetut opintojaksot voidaan hyväksilukea myöhemmin osaksi tutkintoa.

Seafarers with a Scandinavian degree in Maritime Studies are in high demand

Avoimen AMKin matkailun opintojaksot englanniksi

Haluaisitko opiskella elämysmatkailua? SAMKissa on tarjolla avoimen AMKin opintoina 4 opintopisteen online-kokonaisuus Activity Services (englanninkielinen). Koulutuksen voi suorittaa tammikuusta 2020 alkaen.

Pepper-robotti ja opiskelijoita SAMKin Porin kampuksen automaatiolaboratoriossa.

Kurkistus AMK-teknologiaopintoihin

SAMK tarjoaa maksuttomia teknologiaan johdattelevia avoimen AMKin verkko-opintoja toisen asteen opiskelijoille lukuvuoden 2020-2021 aikana. Opinnot voi hyväksilukea tulevaisuudessa omissa AMK-opinnoissa. Verkko-opintoihin on 16 vuoden ikäraja.